Art. 30a KN
Czwartek, 2023-09-28, 03:41
Witaj Gość | RSS
 
Główna zamawianie AplikacjiRejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 212
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0

Polityka prywatności

w zakresie obsługi zamówienia Aplikacji

Informacja dotycząca dopuszczalności przesyłania informacji w związku z obsługą realizacji zamówień Aplikacji Analiza2022 oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania obsługą realizacji zamówień Aplikacji Analiza2022

Ogół zasad realizowanej polityki prywatności w zakresie realizowanych usług w ramach tego serwisu i stosowania plików Cookies wykorzystanych w serwisach w domenach *.art30a.ucoz.pl oraz *.egocki.pl jest zawarty pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/polityka_prywatnosci/0-21

Nadawcą wiadomości przesyłanych w konsekwencji realizacji usługi zamówienia Aplikacji jest Krzysztof Sługocki reprezentujący podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki (Regon 020167486).

Wiadomość jest wysłana do Państwa w konsekwencji dokonania zamówienia Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (Analiza2022) oraz w konsekwencji zobowiązań Licencjodawcy wynikających z postanowień licencyjnych zawartych w treści Licencji (https://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf) lub Umowy Licencyjnej (https://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Jeżeli wykorzystany adres poczty elektronicznej (uzyskany w wyniku wprowadzenia go po Państwa stronie do jednego z pól formularza dokonania zamówienia Aplikacji) należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na przesłanie informacji lub zamierza wycofać wcześniejszą zgodę — proszę uznać tę wiadomość za informację niezamówioną, proszę na otrzymaną wiadomość nie reagować oraz proszę poinformować Nadawcę wiadomości o oczekiwaniu usunięcia tego adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zobowiązań Nadawcy wynikających z postanowień licencyjnych.

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 174 także tej ustawy zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych […] dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że […] użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Przesyłana wiadomość we wskazywanym tu zakresie nie jest realizacją celów marketingu bezpośredniego. Nie jest tu konieczna zgoda na przesłanie wiadomości. Wiadomość w intencji Nadawcy stanowi kontynuację koniecznej wymiany informacji w konsekwencji realizacji zamówienia Aplikacji dokonanego poprzez elektroniczny formularz zamówienia, wynika także z zobowiązań licencyjnych i jest związana z pierwotnie zamówioną informacją o charakterze handlowym, która zainicjowała działania prowadzące do realizacji zamówienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

 

Informacja dotycząca zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania obsługą realizacji zamówień Aplikacji Analiza2022

Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane po mojej stronie w ramach usługi realizacji zamówienia Aplikacji Analiza2022 oferowanej poprzez serwis http://art30a.ucoz.pl/ w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). Przetwarzanie polega na gromadzeniu, przechowywaniu i nieregularnym zamierzonym przyszłym korzystaniu z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji dokonanego zamówienia oraz wypełniania wynikających z tego zamówienia zobowiązań licencyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eGocki.pl Krzysztof Sługocki (Os. A. Struga 2, 58-200 Dzierżoniów; k.slugocki@egocki.pl).

Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest także ewentualne uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile niżej zawarte wyjaśnienie niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów nie będzie uznane za wystarczające).

Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych po mojej stronie w ramach realizacji obsługi zamówienia Aplikacji Analiza2022 jako usługi oferowanej poprzez serwis http://art30a.ucoz.pl/ w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów; dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i nieregularnie wykorzystywane poprzez bazy danych w realizacji zobowiązań wynikających z postanowień licencyjnych. W przypadku zaistnienia braku możliwości przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanych niżej kategorii realizacja usługi oraz zobowiązań licencyjnych nie jest możliwa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest traktowana jako dodatkowy środek prawny związany głównie z wykorzystywaniem pozyskanych danych osobowych w realizacji usług informacyjnych następujących po realizacji zamówionej usługi lub zamówionego produktu na rzecz tej usługi lub tego produktu oraz na rzecz informowania o powiązanych nowych usługach i produktach.

Przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej podany do kontaktu, drugi pomocniczy adres poczty elektronicznej, trzeci pomocniczy adres poczty elektronicznej, numer telefonu ewentualnie podany do kontaktu, ostatnia data dokonania zamówienia Aplikacji, zakresy tematyczne wymiany informacji wsparte poprzez uzyskane zgody.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do realizacji usług informacyjnych przekraczających zobowiązania licencyjne lub nie dłużej niż dwa lata licząc od czasu wygaśnięcia potrzeby wymiany koniecznych informacji w zakresie zobowiązań licencyjnych w związku z obowiązkami wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (przez wygaśnięcie będzie się rozumiało ustawowe uchylenie art. 30a).

Posiada Pani/Pan prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl/). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych praw są przedmiotem przepisów RODO w Rozdziale III - Prawa osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji po mojej stronie odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do dokonywanych zamówień Aplikacji. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dokonania zamówienia Aplikacji co do ewentualności podejmowania decyzji o informowaniu o kolejnych usługach lub produktach oferowanych w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela oraz powiązanych zakresów tematycznych.

*RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)


ostatnia aktualizacja: 28.02.2022

Krzysztof Sługocki, 20.02.2021

Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Wrzesień 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz