Art. 30a KN
Środa, 2023-03-29, 20:52
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 211
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2023 » Marzec » 16 » Aplikacja 2023 jest już dostępna
02:17
Aplikacja 2023 jest już dostępna

Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych w roku 2023 (za rok 2023) jest już dostępna. To, że przeprowadzanie analizy będzie konieczne – jest oczywiste. Jakie są możliwe w związku z tym scenariusze? Egzotyka, fantazja oraz brak umiaru ze szczyptą partactwa – rok 2022 dowiódł aż nadto, że po stronie MEiN nie ma znaczących tu ograniczeń. Aplikacja na to, co dziś daje się przewidzieć, jest mocno przygotowana. Zaleca się na bieżąco „czuwać” nad wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia nauczycieli. Zamówienia Aplikacji można dokonać poprzez skorzystanie z formularza zamówienia.

Aplikacja adekwatna dla roku 2023 jest analogiczna do tych funkcjonujących w minionych latach; znacząco został zmieniony i rozbudowany system analityczny i wewnętrzny system raportowania (wykorzystano zewnętrzną aplikację z roku 2022 – RWR2022, która uzyskała Państwa przychylność). Aplikacja uzyskała dodatkowe funkcjonalności w celu „uodpornienia się” na różne przewidywalne już dziś „wynalazki” MEiN, których zaistnienie w roku wyborczym jest bardziej prawdopodobne niż zwykle.

Aplikacja (Analiza2023) wspomagania przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2023 jest już gotowa od 06 marca. Jednak ostatnie "ruchy" po stronie MEiN w relacji z innymi podmiotami wymagały pilnego ich analizowania ze względu na przyszłe konieczne modyfikacje, które będą wynikiem obecnych i tych przyszłych (dziś już przewidywalnych) zmian — czyli pewne przewidywania wymagają już dziś wbudowywania w Aplikację odpowiednich rozwiązań, które mogą się okazać konieczne w nadchodzących miesiącach; stąd niewielkie opóźnienie względem pierwotnie zakładanego terminu udostępniania Aplikacji.

Należy w roku 2023 oczekiwać co najmniej dwóch znaczących aktualizacji. Aktualizacje nie będą zmieniać sposobu, charakteru i celu gromadzenia danych, czyli zaleca się gromadzić dane systematycznie i w miarę gromadzenia danych należy przeprowadzać okresowe analizy wydatków.

Umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego od dawna stały się naturalną potrzebą w Państwa pracy. Potrzeba ta staje się szczególnie widoczna w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

Proszę rozważyć także udział w szkoleniu dotyczącym wzbogacenia swych umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Szkolenie (online) jest zaplanowane do realizacji w terminie 13-14.04.2023 + 18.04.2023 (czyli w formacie „2+1” – dwa intensywne dni szkolenia, kilka dni „refleksji i oddechu”, plus trzeci dzień „zamykający”).

Adres formularza zgłoszenia na szkolenie: https://forms.gle/LHPtpo8LxKB269gNA
Opis szkolenia i kilka przydatnych uwag dla Uczestników szkolenia: https://sites.google.com/egocki.pl/excelart
Liczba miejsc jest ograniczona (liczba Uczestników w tego rodzaju szkoleniach nie może być zbyt liczna; jeżeli jednak zaistnieje większe zainteresowanie – zostanie ogłoszony wówczas kolejny termin).

Proszę o Państwa uwagi, spostrzeżenia, zastrzeżenia, opinie, sugestie, komentarze i wszelkie refleksje, jakie Państwa nawiedzają.

Przypominam, że Microsoft prowadzi obecnie restrykcyjną politykę bezpieczeństwa (i jest to bardzo słuszne), czyli najprawdopodobniej po pobraniu w wyniku zamówienia aplikacji, w odniesieniu do niektórych plików (łącznie z plikiem Analizatora) pojawi się komunikat: [Firma Microsoft zablokowała uruchamianie makr, ponieważ źródło tego pliku jest niezaufane]. Można skorzystać z wyjaśnień dostępnych pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/zablokowano-potencjalnie-niebezpieczne-makro-0952faa0-37e7-4316-b61d-5b5ed6024216
W większości przypadków można odblokować makra, modyfikując właściwości pliku w następujący sposób: (1) Otwórz Eksploratora plików systemu Windows i otwórz folder, w którym plik został zapisany. (2) Kliknij ikonę pliku prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego skorzystaj z polecenia [Właściwości]. (3) U dołu karty [Ogólne] zaznacz pole wyboru [Odblokuj] i zaakceptuj ustawienie przyciskiem [OK].

Wybrane uwagi wymagające ciągłego powtarzania

(1) W przypadku gromadzenia danych za rok 2023, w zakresie wprowadzania informacji dotyczących okresów nieprowadzenia zajęć, wprowadzanie dat wymaga podawania numeru dnia, numeru miesiąca (lub w kolejności odwrotnej; zależy to od indywidualnej konfiguracji; różny, co także zależy od indywidualnych konfiguracji, może być znak rozdzielający, zwykle: „.”, „/”, „-„).

(2) Nazwa pliku gromadzenia danych musi być zawsze zgodna z formatem [awn*#.xlsx] – gdzie: * - dowolna dodatnia liczba, np. 101; liczby w przypadku wielu plików gromadzenia danych muszą być różne; # - dowolne opcjonalne (możliwie najkrótsze i najprostsze) dodatkowe oznaczenie dające się kojarzyć z nazwą jednostki organizacyjnej (szkoły, przedszkola, …); rozszerzeniem pliku musi być „.xlsx” – i w tym formacie plik musi być zapisany (także w przypadku używania innych typów arkusza kalkulacyjnego niż Excel).

(3) Pliki oznaczone nazwami [Form*] nie mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych; są to pliki wzorcowe, które należy chronić (czyli po prostu ich nie używać, a ich obecność w folderze aplikacji jest bardzo pożądana – system analizy wykorzystuje te pliki w różnych koniecznych okolicznościach).

(4) „Kod licencji” jest umownym unikatowym znakiem powiązanym z Nabywcą Aplikacji Analiza2023; wprowadzenie „kodu licencji” właściwego dla danego Nabywcy umożliwia korzystanie ze wszystkich aktualnych funkcjonalności Aplikacji (bez ograniczeń z wyjątkiem tych wynikających z licencji lub umowy licencyjnej – chodzi tu głównie o ograniczenie w zakresie górnej granicy liczby plików gromadzenia danych; przekroczenie tej granicy może włączać różne losowe ograniczenia).

(5) Wprowadzanie „kodu licencji” nie wymaga dostępu do możliwości korzystania z usług internetowych; proces wprowadzania kodu licencji (jako jedna z pierwszych czynności) jest wykorzystywany jednocześnie do przetestowania tego, czy aplikacja będzie poprawnie funkcjonować z daną wersją (i typem) arkusza kalkulacyjnego w danym środowisku aplikacyjnym (platforma systemowa i system ochrony).

(6) W przypadku pobierania z wykorzystaniem usług internetowych oprogramowanych plików Excel’a (dotyczy to w szczególności pliku analizatora [Analizator*.xlsm], pliku kontroli [AgrX.xlsm] i wszystkich innych plików z rozszerzeniem [.xlsm] zmieniła się polityka bezpieczeństwa Microsoft’u (Zablokowano potencjalnie niebezpieczne makro — Pomoc techniczna firmy Microsoft).

(7) Dane dotyczące nauczycieli początkujących należy gromadzić w arkuszach oznaczonych znakiem NK, nauczycieli mianowanych — NM, nauczycieli dyplomowanych — ND.

(8) W przypadku zaistnienia wątpliwości (także co do aktualności plików składających się na aplikację) można dowolnie i wielokrotnie korzystać z katalogu aktualnych plików dostępnych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/load/analiza_2023_aktualne_pliki_mozliwe_do_pobrania/1-1-0-8 (w szczególności dotyczy to plików [Analizator2023_w0306.xlsm], [Sprawozdanie-art30a_2023.xlsx], [AgrX.xlsm]); mogą w tym katalogu pojawiać różne dodatkowe pliki (narzędzia dodatkowe przydatne na różne potrzeby raportowania analizy).

(9) Każdą kolejną analizę danych w pliku analizatora (analizę można przeprowadzać wielokrotnie) należy rozpoczynać od arkusza [Pliki] (przycisk [Twórz listę plików do pobrania danych]), czyli po każdej ewentualnej modyfikacji danych należy koniecznie skorzystać z tego arkusza.

(10) Analizę można przeprowadzać także „wyrywkowo” w odniesieniu do wybranego pliku (lub wybranych plików) [awn*] – analizie podlegają te pliki [awn*], przy których jest znak [T]; znak [N] wyłącza plik z danej sesji analizy (dotyczy to tylko plików [awn*]).

(11) wszelkie dostępne raportowania dodatkowe (karty oznaczone na czarno i zielono) mają charakter pomocniczy i służą głównie różnym możliwym tu dociekaniom i dyskusjom dotyczącym poprawności zgromadzonych danych w plikach [awn*]; raporty te są definiowane na podstawie funkcjonalności tabel przestawnych i mogą przez Użytkownika (raczej zaawansowanego) być dowolnie modyfikowane; można także tworzyć nowe typy raportów.

(12) Zaawansowani Użytkownicy mogą rozbudowywać zakresy nazwane (tabele) w arkuszach [a*] (z zastosowaniem [Menedżera zakresów nazwanych]) w celu osiągania dodatkowych, różnych innych niż dostępne, celów analitycznych.

(13) Różne i liczne „niuanse” analizy wydatków były szczegółowo opisywane (i są dostępne) w zasobach serwisu http://art30a.ucoz.pl/ (po prawej stronie okna serwisu jest dostępne [Archiwum wpisów]).

(14) Aktualne zapisy licencji są dostępne pod adresem https://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf.

(18) Zaleca się, aby Użytkownicy początkujący zapoznali się (choćby pobieżnie) z:

  • Obliczanie struktury zatrudnienia – https://qrgo.page.link/wEHK1 (jedną z funkcjonalności środowiska udostępnienia jest także możliwość skorzystania z formatu PDF)
  • Gromadzenie danych na potrzebę przeprowadzania analizy – https://qrgo.page.link/Ve8Wx (jedną z funkcjonalności środowiska udostępnienia jest także możliwość skorzystania z formatu PDF)
  • Czy przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, uwzględnia się odprawy pośmiertne? Analogiczne pytania można formułować w odniesieniu do całego (?) katalogu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – https://qrgo.page.link/mbY4y (jedną z funkcjonalności środowiska udostępnienia jest także możliwość skorzystania z formatu PDF)
  • O co chodzi w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w roku 2023 i czy zostanie uchylony w roku 2024? – https://qrgo.page.link/ZyAFS (jedną z funkcjonalności środowiska udostępnienia jest także możliwość skorzystania z formatu PDF)
  • https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf – skrypt szkoleniowy, w którym szerzej opisano problematykę art. 30a KN oraz narzędzia obliczeniowe;
  • https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf – zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;
  • https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf – zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

oraz
zarejestrowane szkolenia (z bezpłatnym dostępem): https://sites.egocki.pl/online/art30aKrzysztof Sługocki, 16.03.2023

Wyświetleń: 55 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Marzec 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz