Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 06:44
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2022 » Wrzesień » 2 » Art. 30a – wersja obowiązująca od 01.09.2022 – i kilka pytań
00:47
Art. 30a – wersja obowiązująca od 01.09.2022 – i kilka pytań

Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli zostaje dostosowana do zmian zaistniałych w prawie (obecnie przechodzi ostatnie testy). Aktualizacja Aplikacji będzie dostępna po opublikowaniu przez MEiN rozporządzenia wykonawczego do art. 30a, którego nawet projekt nie jest jeszcze nikomu znany, chyba więc jeszcze nie istnieje. Jeżeli co najmniej projekt tego rozporządzenia nie pojawi się we wrześniu, to aktualizacja Aplikacji i tak będzie dostępna najpóźniej z końcem września, co najprawdopodobniej będzie oznaczało, że po opublikowaniu przez MEiN rozporządzenia wykonawczego (na przykład na przełomie grudnia i stycznia), będzie konieczna jeszcze jedna aktualizacja.

Z informacji, jakie do mnie docierają, wychodzi mi twierdzić, że po stronie MEiN nie istnieje jeszcze chyba świadomość nowych problemów związanych z analizą wydatków, które muszą być rozwiązane w nowych przepisach wykonawczych i to nie (jak zwykle) z końcem grudnia, lecz już teraz.

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – stażystów i kontraktowych. Od 1 września tego roku nie ma już grup awansu zawodowego – stażyści i kontraktowi. Czyli do końca roku 2022 w tych byłych już grupach awansu zawodowego, już wkrótce będzie można twierdzić, że nic się już nie zmieni.

Pytanie 1 – czy za nauczycieli początkujących także będzie się przeprowadzać analizę wydatków?
Odpowiedź – tak – wystarczy się zaznajomić z nowym (cytowanym niżej) brzmieniem art. 30a ust. 1.

Pytanie 2 – czy do 20 stycznia będzie się przeprowadzać analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych?
Odpowiedź – tak i nie istnieje tu możliwość rozważania, że nie.

Pytanie  3 – czy tę analizę (za stażystów i kontraktowych) można już przeprowadzić teraz?
Odpowiedź – tak i jest to potrzebne; do 20 stycznia nic już się nie zmieni; jednak co do zasady brzmienie „do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący […]  przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym” oznacza, że przeprowadzenie analizy powinno zajść (formalnie i ostatecznie w rozumieniu przygotowania sprawozdania) pomiędzy 1 stycznia a 20 stycznia roku 2023.

Pytanie 4 – jeżeli zatem analiza (za stażystów i kontraktowych) zostanie przeprowadzona już teraz (wrzesień/październik), to czy już teraz można tym nauczycielom wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające (o ile zostaną wyliczone)?
Odpowiedź – nie; co do zasady: „Kwota różnicy […] jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, […] i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego”.

Pytanie 5 – czy za nauczycieli „początkujących” można już gromadzić dane i czy można to robić, używając aktualnej aplikacji i aktualnych plików gromadzenia danych?
Odpowiedź – tak – jednak opis tego, jak to robić będzie dostępny (możliwe, że w formie szkoleń) po opublikowaniu przez MEiN rozporządzenia wykonawczego do art. 30a, którego nawet projekt nie jest jeszcze nikomu znany, chyba więc jeszcze nie istnieje; jeżeli co najmniej projekt tego rozporządzenia nie pojawi się we wrześniu, to opis potrzebnych czynności i tak będzie dostępny najpóźniej z końcem września, co najprawdopodobniej będzie oznaczało, że po opublikowaniu przez MEiN rozporządzenia wykonawczego (na przykład na przełomie grudnia i stycznia), będą konieczne jeszcze dodatkowe wyjaśnienia i podpowiedzi.

Pytanie 6 – czy będzie potrzebna nowa aplikacja do analizy (nowy zakup), czy będzie można dalej korzystać z aktualnej – ta jednak będzie wymagać aktualizacji – czy w konsekwencji ostatnich zmian w prawie aktualizacja będzie płatna i kiedy aktualizacja będzie dostępna?
Odpowiedź – nie będzie potrzebna nowa aplikacja; aktualizacja nie będzie płatna i będzie dostępna… - wyżej już ta kwestia została wyjaśniona.

Pytanie 7 – czy może się coś jeszcze tu zmienić?
Odpowiedź – „duże” tak – MEiN najprawdopodobniej mocno „namiesza” w przepisach wykonawczych do art. 30a; jest jeszcze jedno „małe” tak – do połowy października mogą zaistnieć kolejne zmiany w ustawie KN, które będą miały wpływ na realizacje obowiązków wynikających z art. 30a – pierwsze przesłanki tego już zaistniały; będzie o tym wiadomo około 20 września; aktualna aplikacja dalej będzie po aktualizacji zupełnie wystarczająca dla przeprowadzania analizy.

Pytanie 8 – nauczyciel „początkujący” (wcześniej kontraktowy) otrzyma we wrześniu (w drugiej połowie września) pewną kwotę pieniędzy (z budżetu jst) za pracę, jaką wykonał w okresie wakacyjnym – czy będzie to wydatek w grupie kontraktowych?
Odpowiedź – …a jaki nauczyciel otrzyma ową „pewną kwotę pieniędzy”? – „początkujący” to otrzyma i będzie na to dowód; w związku z tą „pewną kwotą pieniędzy” na pewno nie zmieniło się nic w stanie zatrudnienia tego nauczyciela (w rozumieniu struktury zatrudnienia), co dodatkowo wzmacnia odpowiedź na pytanie – brzmiącą – nie; będzie to wydatek na wynagrodzenia nauczycieli początkujących.

Art. 30a. [Analiza poniesionych w poprzednim roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli]

1. W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na początkujących, mianowanych i dyplomowanych [192].

2. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na początkujących, mianowanych i dyplomowanych [193] oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

3. [194] Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

4. W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na początkujących, mianowanych i dyplomowanych [195] w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła.

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

6. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w ust. 3, nie jest uwzględniany jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w roku, w którym został wypłacony.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób opracowywania sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności:
1) [196] sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3,
2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
3) sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2,
4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego
– a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając okres obowiązywania kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich stopni awansu zawodowego. [197]

Przypis nr 192, 193, 195:
Art. 30a ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730). Zmiana weszła w życie 1 września 2022 r.
Przypis nr 194:
Art. 30a ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730). Zmiana weszła w życie 1 września 2022 r.
Przypis nr 196, 197:
Art. 30a ust. 7 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. c) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730). Zmiana weszła w życie 1 września 2022 r.


Krzysztof Sługocki, 02.09.2022

Wyświetleń: 206 | Dodał: art30a | Rating: 5.0/1
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Wrzesień 2022  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz