Art. 30a KN
Niedziela, 2023-01-29, 08:35
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 210
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2023 » Styczeń » 5 » Dodatek „wiejski” i różne inne takie kwoty – czy są wydatkiem?
01:44
Dodatek „wiejski” i różne inne takie kwoty – czy są wydatkiem?

Czy dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców jest składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli? Skoro nowym rozporządzeniem (do art. 30a) wprowadzono tyle „rewolucyjnych” zmian, to może i czas ponownie spojrzeć z perspektywy tej „rewolucji” na ów dodatek „wiejski”?

Nie jest to tekst ani łatwy, ani przełomowy i „dla świętego spokoju”, to go lepiej może proszę nie czytać.

W celu uzyskania pożądanego oglądu tego problemu równolegle (na zasadzie porównania argumentacji) można spojrzeć na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (art. 35a), dodatkowe wynagrodzenie roczne (art. 48), świadczenie wypłacane nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela (art. 53a) i wiele innych kwot pieniędzy, jakie może otrzymywać nauczyciel – w kontekście pytania, czy są to składniki wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli?

W art. 53a (świadczenie wypłacane nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela) w ustępie 5 stanowi się, że „Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3”.

No, ale w tymże art. 30 ust. 3 stanowi się, że „Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, […] i wypłacana […] w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego […], zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń […]”. Czyli nie stanowi się tu o „obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli”, lecz o „ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego” w celu „zapewniania osiągnięcia średnich wynagrodzeń”. Czyli z ust. 5 art. 53a nie wynika odpowiedź na pytanie: czy świadczenie wypłacane nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela jest składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia, a już na pewno nie można na podstawie tego przepisu twierdzić, że „nie”.

To, że nie są te pieniądze składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, wynika z art. 30 (wynagrodzenie nauczyciela) w powiązaniu z definicją wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (pkt 3, objaśnienia do załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania).

Art. 30. 1. „Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: […]; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5”.
Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia […] „Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, obejmują wyłącznie wydatki poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, bez pochodnych od wynagrodzeń”.

Z perspektywy tego samego powiązania definicji wynagrodzenia nauczyciela i definicji wydatków poniesionych na wynagrodzenia wynika wyłączenie art. 54 (dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców) – czyli w roku 2022 (za rok 2022) dodatek „wiejski” nie jest składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia.

Jednak w ramach tego samego powiązania definicji wynagrodzenia i definicji wydatków poniesionych na wynagrodzenia nie ma wyłączenia wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (art. 35a) i wyłączenia na przykład dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 48). Co prawda w tymże art. 35a w ustępie 4 napisano, że „wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3”, ale – jak wspomniano wyżej – nie stanowi się w art. 30 ust. 3 o „obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli”, lecz o „ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego” w celu „zapewniania osiągnięcia średnich wynagrodzeń”. A w art. 48 (i wielu podobnych) – a to nic nawet cieniem podobieństwa nie napisano.

Czyli twierdzenie, że wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE „nie są składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli” jest równoważne twierdzeniu, że w art. 30 ust. 3 stanowi się o „obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli” – czyli trzeba być „przetrąconym” lub „przetrąconego” udawać, aby twierdzić, że tak jest, czyli twierdzenie, że „wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE” nie są składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia, jest obowiązującym nadużyciem, które jest konsekwencją spartaczonego zapisu przepisu prawa, który w ust. 4 (art. 35a) powinien brzmieć: „Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się w przeprowadzaniu analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, o których stanowi się w art. 30a ust. 1” (i analogicznie w art. 53a ust. 5).

A jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie roczne i wiele innych kwot, które nie są „wyłączone” – to należy mieć już chyba teraz zero wątpliwości, że będą to składniki wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w świetle wyłączności (w rozumieniu katalogu zamkniętego) stosowania czterech kryteriów rozstrzygania: „Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli […], obejmują wyłącznie (1) wydatki poniesione w 2022 r. (2) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (3) na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, (4) bez pochodnych od wynagrodzeń”.

I co? I pstro… - wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE nie są składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia. A dlaczego. Bo mimo tego, że prawodawca przez MEN/MEiN reprezentowany nie pojmuje, że w tworzeniu prawa nie stosuje się synonimów znaczeń oraz że „Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami” (§ 10 z załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”), wszyscy muszą udawać (nie wiadomo dlaczego wszyscy się na to godzą), że jednak pojmuje, tylko chyba jakoś inaczej i choć wprowadza „rewolucyjne” zmiany (łamiąc nawet fundamentalne zasady tworzenia prawa) w przepisach wykonawczych, to nie raczy latami poprawić swych starych niepoprawności (ach, jakże delikatnie udało się to napisać). I mało kogo, to obchodzi!?

Jednak po opublikowaniu tego nowego rozporządzenia z tym „wiejskim” to wyszło znacznie bardziej „ciekawie”.

Bo oto w minionym już rozporządzeniu (latami całymi) istniała nieco inna definicja wydatków poniesionych na wynagrodzenia: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę”.
Nowa definicja: „Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, obejmują wyłącznie wydatki poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, bez pochodnych od wynagrodzeń”.

Gdzie tkwi istotna różnica?

Było: „na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”.
Jest: „na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1”.

To jedno słowo – „nauczycieli” sprawia, że przez wszystkie minione lata „wiejski” był jednak składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia, ponieważ zwrot „na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1” stanowi odwołanie do ustępu 1 art. 30 jako całości (w znaczeniu: do całego zapisu tego ustępu 1, czyli łącznie z treścią „z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5”, czyli dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi był wyłączony z wynagrodzenia nauczyciela, ale nie był wyłączony z pojęcia wydatku ponoszonego na wynagrodzenie nauczyciela!

Latami całymi był to element (w paru skromnych środowiskach) sporu, dyskusji i dociekań – choć obowiązywało status quo – „wiejski nie jest jednak wydatkiem ponoszonym na wynagrodzenia”. Aż tu oto MEiN wprowadza sobie zapis „na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1”, czyli tym prostym sposobem niemal udowadnia: to teraz w roku 2022 „wiejski” już na pewno nie jest składnikiem wydatków, ale a contrario przez wszystkie minione lata to był składnik wydatków (coś podobnego innym sposobem próbowano uczynić w roku 2013, ale wtedy się nie udało).

Gdyby zakładać, że po stronie MEiN czyni się to z rozmysłem i świadomie, to należy zadawać to proste pytanie: I co?

Ano, Nic! Bo tam nie daje się ostatnio dostrzegać ani śladu rozmysłu, ani świadomości. Zupełnie ani mi, ani Tobie Czytelniku niech nie przeszkadza (o ile aż tu dotarłeś) to, że w najlepszym razie, to te teksty wyżej mogą być uznane za „zbędne dywagacje” i że „szkoda czasu na ich czytanie”. Choć jest teraz w tym wszystkim pewien pozytywny aspekt – może trudno to dostrzec od razu, ale teraz prościej jest wykazać, że pewne kwoty pieniędzy, które otrzymują nauczyciele, o których nie stanowi się analogicznie: „z wyłączeniem […]” w rozumieniu ostatniego zdania pkt 4) ust. 1 art. 30, mieszcząc się jednocześnie w pojęciu „innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy” – są składnikiem wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Bo oto teraz definicja wydatków ponoszonych na wynagrodzenia przyjęła postać: „Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy […]” (to) „Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy”, (które) „obejmują wyłącznie wydatki poniesione w 2022 r. […] na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, […]”. Czyli coś w rodzaju: Co to jest koń? No, koń to jest koń, który jest koniem.

„Doskonała” definicja, która po trzykroć wzmacnia znaczenie zwrotu „innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy” – a różne „ciekawe” tego konsekwencje będą się ujawniać w skrajnie politycznym roku 2023.


Krzysztof Sługocki, 05.01.2023

Wyświetleń: 115 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Styczeń 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz