Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 22:08
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2022 » Maj » 7 » Kolejny projekt zmiany Karty Nauczyciela
22:21
Kolejny projekt zmiany Karty Nauczyciela

W dniu 04.05.2022 został opublikowany kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem zawartych tu treści jest pierwsza próba odniesienia się na tle projektowanych zmian (i szerszego ich kontekstu) do możliwych zmian w zakresie obowiązków wynikających z art. 30a.

Zwarte są tu pierwsze i pewnie miejscami dość raptowne refleksje (może nawet i przesadnie, choć celowo, także zbyt emocjonalne - przestało już być wiadome, jak te kwestie można tłumaczyć) zaistniałe po zapoznaniu się z projektowanymi zmianami, ich kontekstem i paskudnym politycznym tłem, a także sposobem ich prezentowania i zwłaszcza uzasadniania. Analiza zmian w ujęciu emocjonalnym może zwykle prowadzić do popełnienia błędów w chęci zrozumienia niektórych elementów. Mimo to, warto także i z takiej perspektywy poznać fakty i zarys konsekwencji, tu w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 30a, które są obecnie następujące:

(0) byt zwany Kartą Nauczyciela pozostaje i umacnia swoje trwanie w dalej pogłębiającej się komplikacji; w uzasadnieniu napisano: „Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela [...] jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli” – po zapoznaniu się z zwartymi niżej treściami (i tu tylko w kontekście art. 30a) „warto” do tego cytowanego kluczowego zdania z „uzasadnienia” powrócić i przeczytać je ponownie.

(1) art. 30a nie jest uchylany, nie jest zmieniany – nie jest jednocześnie dostosowywany do projektowanych zmian (ciekawość – dlaczego?);

(2) obowiązki wynikające z art. 30a pozostają – czyli w roku (za rok) 2022 należy przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia; dodatkowo tu dodać należy, że gdyby nawet zaprojektowano uchylenie art. 30a na przykład od 1 września 2022 lub od 1 stycznia 2023, to analizę w roku (za rok) – lub za odpowiedni okres roku 2022 – i tak należy przeprowadzić;

(3) w pierwotnie ustanowionym art. 30a dalej obowiązuje zapis, że organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
- wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3,
- średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli
- na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

(4) w projektowanych przepisach uchyla się od 1 września 2022 w art. 9a ustawy KN w ust. 1 pkt 1 i 2, czyli od 1 września projektuje się, że nie będzie stopni awansu zawodowego – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy; (nauczyciele stażyści?), nauczyciele kontraktowi, którzy od 1 września nie uzyskają wyższego stopnia awansu zawodowego – stają się (są degradowani do…) „nauczycielami nieposiadającymi stopnia awansu zawodowego”;

(5) analizę wydatków w odniesieniu do nauczycieli stażystów i kontraktowych – trzeba będzie przeprowadzić za okres od stycznia do sierpnia 2022; w odniesieniu do nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego – analiza wydatków od września nie będzie przeprowadzana (?); w odniesieniu do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych analiza będzie przeprowadzana za cały okres roku 2022;

(6) w art. 30, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 120%,
2) nauczyciela mianowanego – 144%,
3) nauczyciela dyplomowanego – 184%
– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.”;

(7) dodatkowo w art. 13 projektowanej ustawy: „W okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przepisy art. 93a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”, czyli – intencja projektodawcy (zgaduję) jest chyba taka, że owe 4,4% stosuje się do wszystkich nauczycieli ze wszystkich grup awansu zawodowego od maja do sierpnia oraz od września do grudnia dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych; czyli w roku 2022 zaistnieją wtedy trzy okresy (i to jest „fajne”), za które należy przeprowadzać analizę w rozumieniu konieczności odniesienia do średniorocznej struktury zatrudnienia;

(7.1) …ale – w tymże art. 93a (obowiązuje od 30.04.2022) stanowi się przecież, że „w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4%” – czyli, te 4,4% dotyczy wszystkich nauczycieli (bo się używa pojęcia „nauczycieli”), wobec których stosuje się pojęcie „średnie wynagrodzenie”, czyli dotyczy to po prostu wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach awansu zawodowego, od 1 maja do 31 grudnia; …co dalej znajduje potwierdzenie w cytowanym wyżej art. 13 projektowanej ustawy – „w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przepisy art. 93a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3” – „nauczycieli”, czyli nie wskazuje się tu, że może chodzić o nauczycieli li tylko mianowanych i dyplomowanych, lecz wszystkich nauczycieli, do których stosuje się pojęcie „średniego wynagrodzenia”, czyli do nauczycieli ze wszystkich grup awansu zawodowego; jednoczesnie nie projektuje się, że zmieni sie obowiązywanie art. 93a dla nauczycieli (i których) od września do grudnia;

(7.2) …czyli jednak (wbrew pierwszemu domysłowi z pkt (5)) analizę trzeba będzie przeprowadzić dla nauczycieli ze wszystkich grup od stycznia do grudnia?

(8) ale – dodatkowo w art. 14 projektowanej ustawy: „Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych przed dniem 1 września 2022 r., którzy od dnia 1 września 2022 r. są traktowani jak „nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego”, o których mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje od dnia 1 września 2022 r.”, czyli owi nauczyciele od września nie będą ujmowani w przeprowadzaniu analizy, a może jednak będą ujmowani w przeprowadzaniu analizy i niezależnie od tego, czy będą ujmowani, czy nie będą ujmowani, to ich wynagrodzenie od września wzrasta do 120% kwoty bazowej;

(8.1) …to nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi, a od września jako „nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego” będą ujmowani w przeprowadzaniu analizy od września jednak jako tak, jakby dalej byli nauczycielami ze stopniem awansu zawodowego (i ze średnim wynagrodzeniem 120% kwoty bazowej – choć jednak „w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4%”) – czy może jednak nie? - tu chwilo chęć pogodzenia tych zapisów i zrozumienia tego się zawiesza;

(9) w wielu miejscach projektu wskazuje się na przyszłą zmianę lub brak zmiany przez różne okresy określonych przepisów wykonawczych, lub obowiązek ustanowienia nowych przepisów wykonawczych – ale nie wskazuje się na zmianę przepisów wykonawczych do art. 30a; jednak przepisy wykonawcze do art. 30a będą musiały dalece się zmienić (żeby wyżej wskazane niewiadome, jakoś przynajmniej troszku, stało się wiadome, skoro z perspektywy projektowanych zapisów ustawy jest tak bardzo mało wiadome – to znaczy, zgadywać tymczasem można „co poeta na myśli miał”) – kiedy to nastąpi, że będzie wiadomo, skoro nie jest taka zmiana przepisów wykonawczych wprost w projektowanych przepisach ustawy przewidywana – pewnie „dalej niż w ostatniej chwili”;

(10) arkusz sprawozdania – komplikacja, która tu nastąpi (a kiedy będzie powszechnie wiadoma?) wymaga wielu dodatkowych „przemyśleń po stronie MEiN” – no, tu przesadziłem (obstawiam konieczność zaistnienia za rok 2022 dwóch arkuszy sprawozdania – tu nie przesadziłem, dwoma sprawozdaniami da się pogodzić wskazywane wyżej „niuanse” – jak? – to sobie zostawiam na później, kiedy zrobi się znacznie, niż dziś, „ciekawiej”);

(11) metodologia przeprowadzania analizy, czyli realizacji obowiązków wynikających z art. 30a – będzie wymagała bardzo wielu zmian – gamma możliwości jest „fantastyczna”, aż nie wiem od czego zacząć;

(12) no to, pierwsze kluczowe pytanie brzmi: czy zatem „warto” już teraz gromadzić dane na potrzebę przeprowadzania analizy i dokonywać okresowych analiz? – otóż, w żadnym jeszcze roku obowiązywania art. 30a nie było tak palącej potrzeby bieżącego „czuwania” nad analizą wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, jak właśnie w roku 2022 (przy założeniu, że projektowane zmiany istotnie mogą wejść w życie od 1 września); sposób gromadzenia danych nie zmienia się i nie może w roku (za rok) 2022 się zmienić – no, tu przy założeniu, że twórcy przepisów pojmują, co tworzą – ufam naiwnie, że tak właśnie jest;

(13) drugie kluczowe zatem pytanie samo się narzuca: czy projektowane zmiany wejdą w życie istotnie od 1 września?
z perspektywy:
- procesu legislacyjnego – tak (choć przy pominięciu dyskursu społecznego – ale przecież kogo to już dziś obchodzi…), czyli – raczej tak;
- obecnej „słabizny”, wymęczenia, wyczerpania i apatyczności oraz bezsilności środowisk nauczycielskich i ich związków zawodowych – przykro, ale zdecydowanie tak;
- obecnego modelu kształtowania perspektyw oświatowych „na modłę tonącego ruskiego krążownika” – radykalnie nie;

Radykalizm i zamierzony „brak apetyczności” tego ostatniego zdania są jedynie emocjonalnym wyrazem „smutku” wynikającego z tego, że w dobie już powszechnie akceptowanego zastąpienia „robienia” „gadaniem”, nie istnieje u nas żaden „mąż stanu” ani „racja stanu”, który, która może to zatrzymać, zmienić lub zrobić cokolwiek.

Czyli, z perspektywy „prawnego padlinożercy” żywiącego się głupotami i „nietrywialnymi zmianami” wpisywanymi w prawo – a niech to sobie wchodzi w życie od 1 września…

A z perspektywy „porządnego człowieka, czyli naiwnej ofiary ufającej zasadom” – trzeba się przygotować na te zmiany, bo obecni bezrefleksyjni lub refleksyjni inaczej kreacjoniści i magicy będący przy władzy, ze skłonnościami do, chyba ruskiego sposobu, pomijania zasad i kreowania faktów gadaniem, twierdzą, że wejdą w życie od 1 września…

Art. 30a pozostaje – i jednocześnie w projektowanych zmianach jest brak jakichkolwiek odniesień do tego, że pozostaje. Bardzo to przypomina sposoby projektowania zmian za czasów wybitnej minister Zalewskiej – wybitna iście jest ta obecna plejada ministrów od edukacji. Czyli „niepotrzebne” komplikacje muszą stać się bolesnym faktem, to potem „zgrabnie” i bez żadnego wyjaśniania i tłumaczenia – się te bóle wyeliminuje.

Jedyne, co mogłem czytać po przestudiowaniu (głupi, starciłem sobotę) wszystkich obecnie projektowanych zmian w prawie oświatowych (a jest tego trochę z tym silnie zarysowanym kontekstem politycznym), to opowieść o kulturze, wdzięku i gracji betoniarki.


Krzysztof Sługocki, 07.05.2022

Wyświetleń: 168 | Dodał: art30a | Rating: 5.0/1
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Maj 2022  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz