Art. 30a KN
Poniedziałek, 2022-12-05, 05:57
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2016 » Marzec » 14 » Narzędzia "Analiza2016" - udostępnione...
23:58
Narzędzia "Analiza2016" - udostępnione...

Narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zgodne z bieżącymi warunkami obliczeniowymi roku 2016, zostały już poprzez ten serwis udostępnione. Poniżej (w tej wiadomości) wskazano adresy do pobrania narzędzi. Szkolenia na rok 2016 zostały już także zaplanowane. Wszelkie szczegółowe opisy, wyjaśnienia, ćwiczenia, instruktaż, demonstracje itp. nie są (z wyjątkiem wyjaśnień dotyczących wybranych powtarzających się problemów) przedmiotem zasobów tego serwisu - są przedmiotem szkoleń. Zgłoszenia na szkolenia: formularz zgłoszeniowy; terminarz szkoleń, program szkoleń...


Założenia dotyczące roku 2016 są obecnie takie, że art. 30a ustawy Kn pozostanie bez zmian, czyli dalej będzie się dokonywać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w sposób analogiczny do minionych lat. Czy są tu jednak możliwe jakieś zmiany? Większość osób z „mego środowiska” twierdzi, że rzecz jest w obecnym stanie prawnym (marzec 2016), w rozumieniu deklarowanych zamierzeń w szczególności także po stronie MEN, „mocno” nieprzewidywalna – będę w tym serwisie odnotowywał wszelkie przesłanki i okoliczności ewentualnie nadchodzących zmian i dostosowywał do nich funkcjonalność "analizatora" - sposób gromadzenia danych pozostanie bez zmian (czyli "nie ma strachu", że obecnie przez kilka miesięcy "nagromadzimy danych", a "w grudniu" i tak trzeba będzie jakoś "na nowo"...).

Ja, uważam, że żadne istotne zmiany w roku 2016 (w zakresie publikowanym w tym serwisie) nie nastąpią. Wręcz przeciwnie, dostrzegam wiele przesłanek „skostnienia” stanu bieżącego. Zauważam także (skutkiem studiowania ostatnich zasobów dostępnych mi wniosków pokontrolnych), że po stronie kontrolujących nastąpił etap mocno zaawansowanego, zdystansowanego i  ostrożnego stanu rozumienia powikłań i gmatwanin związanych z art. 30a ustawy Kn – a to, moim zdaniem, oznacza, że można już w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wdrażać optymalizowane modele dokonywania analizy zależne od bardzo szczegółowych parametrów. W kolejnej wiadomości, za kilka dni opiszę szerzej sygnalizowane tu zagadnienia – są niezwykle interesujące i będą przedmiotem w szczególności szkoleń planowanych w tym roku.

Szkolenia w roku 2016 są planowane w następującym ujęciu (zaplanowane terminy podano niżej oraz w ofercie funkcji "Terminy szkoleń"): w maju planuje się zorganizować kilka szkoleń (w kilku dużych lokalizacjach); w maju i czerwcu będą dodatkowo realizowane szkolenia o charakterze wewnętrznym (łączone także z problematyką gromadzenia danych w związku z dotacją „podręcznikową” – została udostępniona dość podobna funkcjonalnie aplikacja wspomagania gromadzenia danych na potrzeby wnioskowania o dotację…: dotacja.ucoz.pl) – jst organizuje szkolenie dla swych jednostek organizacyjnych; dotyczy taka potrzeba głównie średnich i większych jst; tu pozostaję do Państwa dyspozycji. Więcej szkoleń (otwartych) z zakresu analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest planowanych na przełom listopada i grudnia.

Narzędzia (2016) dotyczące analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2016 są znacząco szybsze od dotychczasowych (jest to bardzo ważne w odniesieniu do większych jst – kilka tysięcy nauczycieli do przeanalizowania); ze względu na sygnalizowaną nieprzewidywalność poczynań po stronie MEN oraz głębokie rozumienie zakresu tematycznego po stronie uprawnionych do kontrolowania, narzędzia są jeszcze bardziej parametryzowane (w wersji „analizatora” udostępnianej dla uczestników szkoleń) w celu zapewnienia ich poprawnej pracy w zgodności z przepisami prawa i także w zgodności z właściwymi lokalnymi oczekiwaniami i wymaganiami oraz w ramach dających się dziś przewidzieć modyfikacji art. 30a (nawet w odniesieniu do kwestii wyjątkowo skrajnych i obecnie bardzo mało prawdopodobnych); zostały uwzględnione wybrane istotne spostrzeżenia i oczekiwania wielu dotychczasowych użytkowników oraz uwzględniono niektóre wskazania strony uprawnionej do kontrolowania (wynikające głównie z lektury wniosków pokontrolnych); z perspektywy kodu programu obok zaawansowanych skryptów VBA zostały także wykorzystane skrypty SQL, co pozwoliło zwiększyć szybkość dokonywania analizy; nastąpiła rezygnacja z dostosowywania do „starego” formatu zapisu reprezentowanego symboliką „XLS” na rzecz tego reprezentowanego symboliką „XLSX” (wynika to z przeprowadzonych badań ankietowych) – dzięki temu bardzo zmniejszyła się objętość plików gromadzenia danych (sygnalizowano wielokrotnie to, że zbyt duża dotychczasowa objętość plików mocno utrudniała ich wymianę drogą elektroniczną). Nowa wersja narzędzi jest jeszcze bardziej "odporna" na ewentualne błędy wprowadzania danych i znacząco prostsza w obsłudze.


Wszelkie szczegółowe opisy, wyjaśnienia, ćwiczenia, instruktaż, demonstracje itp. są przedmiotem szkoleń. Zgłoszenia na szkolenia: formularz zgłoszeniowy; terminarz szkoleń, program szkoleń...


Zasady gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych pozostają takie same jak w latach ubiegłych. Plik „analizatora” będzie na bieżąco (w kolejnych wersjach) dostosowywany do ewentualnie zmieniających się warunków obliczeniowych i/lub wymagań, oczekiwań i spostrzeżeń. W odróżnieniu od lat ubiegłych, dla uczestników szkoleń będzie udostępniana także wersja „bogatsza” – w zakresie kontroli błędów, wzbogaconego raportowania a przede wszystkim posiadająca możliwość „optymalizowania” dokonywania analizy poprzez dobór szczegółowych parametrów w celu „maksymalizowania” lub „minimalizowania różnicy” (np. wybór algorytmu zaokrąglania, wybór umiejscowienia stosowania zaokrąglania, nowe „już honorowane” interpretacje niektórych przepisów itp. – więcej o tych kwestiach już w czasie najbliższych szkoleń).


Zawartość udostępnionej aplikacji stanowią pliki:

 • [Analiza2016_w0308.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; aktualna wersja oznaczona znakiem „w0308” reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 08.03.2016; kolejne wersje „Analizatora” będą udostępniane w serwisie w tym serwisie (np. jeżeli powstanie nowa wersja w maju, to będzie dostępny plik np. „Analiza2016_0510.xlsm”, który należy umieścić w aktualnym folderze i używać do dokonywania analiza zamiast dotychczasowego pliku „analizatora”); jednocześnie dla uczestników szkoleń będzie udostępniana wersja posiadająca bardziej rozbudowany system raportowania (w szczególności poprawności gromadzenia danych i dokonania analizy) oraz dodatkowe możliwości parametryzowania szczególnych cech dokonywania analizy (w konsekwencji najróżniejszych spostrzeżeń, zaleceń, opinii, interpretacji kontrolujących);
 • [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia danych; są potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w zależności od sposobu gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z podziałem na nauczycieli lub bez…); te pliki nie mogą być używane do gromadzenia danych;
 • [Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów na potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku gdy gromadzenie danych następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest przekazywany do organu prowadzącego…);
 • [Euklides.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w trakcie gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia nauczyciela…;
 • [sprawozdanie_art30a_2015.xlsx] – MENowski arkusz sprawozdania (znak „2015” oznacza, że jest to wersja przeznaczona na rok 2015; wersja przeznaczona na rok 2016 zostanie udostępniona po publikacji arkusza przez MEN – zwykle to następuje w listopadzie…).

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analiza2016_w0308xlsm] wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja 2007 lub wyższa).

Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX (np. LibreOffice Calc – zalecana wersja 5.0 lub wyższa).


Główna idea korzystania z aplikacji:

 • … gromadzenie danych następuje w wygenerowanych plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] (zalecane jest używanie osobnego pliku gromadzenia danych na każdy podmiot gromadzenia danych – podmiot, w którym są zatrudnieni nauczyciele, których wydatki na wynagrodzenia muszą brać udział w analizie…);
 • …organ prowadzący gromadzi dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli…  – zgromadzenie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz jej raportowanie następuje poprzez aplikację zawartą w „Analizatora”…

Główne czynności obsługi:

 • wygenerować pliki gromadzenia danych w pożądanej liczbie najlepiej zbieżnej z liczbą podmiotów gromadzenia danych po wcześniejszym koniecznym sparametryzowaniu (skonfigurowaniu, ustaleniu) szczególnych wspólnych , spójnych i konsekwentnych miejscowo warunków gromadzenia danych i dokonywania analizy – obsługa arkusza [DanPar]; ustalenie: liczby plików i ich niepowtarzalnych nr identyfikujących, sposobu gromadzenia danych o wydatkach, metody obliczania struktury zatrudnienia i dokładności ich obliczeń (pozostałe szczególne parametry są ukryte i dostępne dla uczestników szkoleń – ewentualne użytkowanie tych szczególnych parametrów jest opcjonalne i nie ma decydującego wpływu na jakość i poprawność obliczeń); etap: [Utwórz pliki gromadzenia danych w zdanej liczbie]…
 • przekazać kopie wygenerowanych plików do podmiotów gromadzenia danych (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)…
 •  …następuje zgromadzenie danych…
 • przekazanie plików (kopie) gromadzenia danych z podmiotów, które je zgromadziły do organu prowadzącego (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)…
 • ustalenie listy plików do pobrania danych (weryfikacja poprawności…); obsługa arkusza [Pliki]; etap: [Twórz listę plików do pobrania danych]]…
 • pobranie danych (weryfikacja poprawności…);  etap: [Pobierz dane i dokonaj wstępnych wyliczeń] oraz [Policz JDU]; obsługa arkuszy zbiorczych odpowiednio [a_NS] i [jdu_NS], [a_NK] i [jdu_NK], [a_NM] i [jdu_NM], [a_ND] i [jdu_ND] …
 • przygotowanie danych do sprawozdania i przeniesienie danych do formalnego arkusza „MENowskiego”; wygenerowanie arkusza „MENowskiego” (po jego opublikowaniu przez MEN)…
 • raportowanie

Zachęcam także do zapoznania się z propozycją stosowania narzędzi (arkuszy) wspomagania gromadzenia niezbędnych informacji  (danych) i wnioskowania dla potrzeb ustalenia i udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja.ucoz.pl). Zasada użytkowania tych narzędzi jest bardzo analogiczna do użytkowania narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Rozporządzenie definiujące nowe formularze (arkusze) gromadzenia informacji i wnioskowania o dotację jest już w ostatniej fazie procedowania i zostanie zapewne ogłoszone „w okolicach” 15 marca.


Terminy szkoleń (maj/czerwiec) - [formularz zgłoszeniowy]
30.05.2016 - Katowice
31.05.2016 - Kielce
01.06.2016 - Lublin
02.06.2016 - Białystok
03.06.2016 - Olsztyn
06.06.2016 - Wrocław
07.06.2016 - Zielona Góra
10.06.2016 - Kraków
13.06.2016 - Legnica
14.06.2016 - Poznań
15.06.2016 - Toruń
16.06.2016 - Warszawa
17.06.2016 - Łódź
21.06.2016 - Szczecin
22.06.2016 - Koszalin
23.06.2016 - Gdańsk
24.06.2016 - Kalisz

[formularz zgłoszeniowy]


12.03.2016
Krzysztof.Slugocki@gmail.com

 

Wyświetleń: 1433 | Dodał: art30a | Tagi: Analiza2016, jdu, art. 30a, analiza wydatków na wynagrodzenia, Sługocki, Krzysztof Sługocki | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Marzec 2016  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz