Art. 30a KN
Poniedziałek, 2022-12-05, 05:38
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2017 » Marzec » 2 » Nowe pytania i odpowiedzi
16:27
Nowe pytania i odpowiedzi

W odniesieniu do: udostępnionej Aplikacji, formuły uzyskania Licencji poprzez udział w szkoleniu lub nabycia Licencji poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej oraz względem zaplanowanych najbliższych szkoleń jak i aktualnego stanu pojmowania obowiązków wynikających z art. 30a KN – zaistniało już po Waszej stronie sporo powtarzających się pytań. Tu takie powtarzające się pytania przytoczę i wskażę udzielne odpowiedzi.

Pytania

  • Pytanie 1. Czy będą szkolenia z końcem roku? A jeżeli szkoleń nie będzie, to co dalej z Aplikacją?
  • Pytanie 2. Czy muszę brać udział w szkoleniu aby móc używać Aplikacji? Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli po prostu ją pobiorę ze strony internetowej?
  • Pytanie 3. Czy na pewno będzie istniał obowiązek wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2017? Czy jest już ostateczna decyzja w tej sprawie?
  • Pytanie 4. Czy w ramach uczestniczenia w szkoleniu będzie można generować z Aplikacji dowolną liczbę plików gromadzenia danych adekwatną do moich potrzeb?
  • Pytanie 5. Czy poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej będzie można generować z Aplikacji dowolną liczbę plików gromadzenia danych właściwą do moich potrzeb?
  • Pytanie 6. Czy jeżeli jeden z podmiotów (np. urząd jaki reprezentuję) nabędzie Licencję poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej, ale dane są gromadzone w jednostkach organizacyjnych (szkołach) – to one też muszą zawierać Umowy Licencyjne?
  • Pytanie 7. Czy jeżeli zorganizujemy szkolenie wewnętrzne dla naszego urzędu oraz dla naszych jednostek organizacyjnych, to trzeba będzie zawierać Umowy Licencyjne?

Odpowiedzi

Odpowiedź 1 (Pyt. Czy będą szkolenia z końcem roku? A jeżeli szkoleń nie będzie, to co dalej z Aplikacją?): Owszem, jest po mojej stronie taki zamiar (nie jest to jednak jeszcze żaden konkretny plan). W odróżnieniu od lat minionych zaistniał w tym roku dość znaczący poziom braku oczekiwanej racjonalności i przewidywalności wielu uwarunkowań zewnętrznych. Muszę z racji świadomości istnienia wskazanego stanu rzeczy podejmować się i angażować w różnorodne działania, które w szczególności mogą zniweczyć zamiar organizowania szkoleń w drugiej części roku – i są to kwestie, które nie pozwalają mi z perspektywy dnia obecnego zapewniać o organizowaniu możliwych szkoleniach z końcem roku. Myślę, że w maju lub czerwcu będę może mógł ewentualne zamiary przekształcać w plany… Aplikacja jednak jest i dalej będzie rozwijana, aktualizowana i będą reakcje na Wasze pytania, spostrzeżenia, propozycje – serwis art30a.ucoz.pl trwa, ma się dobrze i dalej będzie do Waszej dyspozycji. Wykupiono nawet po mojej stronie dodatkowe usługi w związku z planowaną rozbudową możliwości oferowanych poprzez ten serwis…

Odpowiedź 2 (Pyt. Czy muszę brać udział w szkoleniu aby móc używać Aplikacji? Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli po prostu ją pobiorę ze strony internetowej?): Nie, nie trzeba brać udziału w szkoleniu aby móc używać Aplikację. Prawo do użytkowania Aplikacji (w pełnym zakresie i bez ograniczeń) można nabyć poprzez uzyskanie Licencji w konsekwencji ewentualnego udziału w szkoleniu () lub poprzez uzyskanie Licencji wynikiem zawarcia Umowy Licencyjnej () (bez udziału w szkoleniu). Bez uzyskania Licencji można pobrać Aplikację i ją użytkować, akceptując sygnalizowane w czasie jej użytkowania ograniczenia – na przykład będą to: komunikaty o braku Licencji, ograniczenie do możliwości wygenerowania maksymalnie 33 plików gromadzenia danych; ograniczenie w trakcie dokonywania analizy do maksymalnie jedenastu nauczycieli z danego pliku gromadzenia danych [awn*]; najistotniejszym są jednak konsekwencje aspektu prawnego istnienia Licencji – te kwestie nie mogą być rozpatrywane w kategoriach ograniczeń…

Odpowiedź 3 (Pyt. Czy na pewno będzie istniał obowiązek wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2017? Czy jest już ostateczna decyzja w tej sprawie?): Nie za bardzo wiem, jak to wystarczająco krótko i zrozumiale wytłumaczyć… – ale spróbuję. Prze kilka minionych lat, lat istnienia obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN, mimo niewątpliwych braków, partactw, niechlujstw i innych tego rodzaju niegodziwych drobiazgów prawnej w szczególności natury, istniał jednak nienaruszalny i powszechnie akceptowany system zasad i reguł tegoż prawa stosowania. Był to zatem system mieszczący się w granicach racjonalności i przewidywalności, choć wymagający oczekiwanych, dalekich, odważnych i mądrych zmian. Jednym z trudniejszych do zaakceptowania efektów obecnej „dobrej zmiany” jest powszechny „tupot małych nóżek”, które rozdeptując istniejący dotąd system zasad i reguł nie tylko pozostawiają te same niegodziwe drobiazgi, ale dodają do tego jeszcze co najmniej dwa kolejne: nie tylko nie wprowadzają jakiegoś oczekiwanie nowego modelu zasad i reguł – regułą o przygnębiającym charakterze staje się w szczególności blankietowość prawa (pisząc najkrócej, czyli nie do końca poprawnie, rzecz się sprowadza do klasycznej reguły: „JakośToBędzie”), dodatkowo i jednocześnie jest podnoszona do rangi istotnej zasady mocno niekompetentna wola nieudolnych osób dość zauważalnie i w mało wyrafinowany sposób afirmowana jako „wola suwerena”.  Wiem jak to brzmi, ale prościej i łagodniej chyba nie umiem napisać, że w związku z tym, co wyżej: z dotychczasowego istnienia systemu zasad, reguł i sztuki pojmowania – wynika, że art. 30a nie tylko będzie trwał, ale nawet powinien w swym trwaniu zdecydowanie się wzmocnić poprzez rozbudowanie go do wypełniania także dodatkowych obowiązków (i już dziś nawet wiadomo jakich, w jakim celu i w jaki sposób); ale jednocześnie w związku z tym, co wyżej: wbrew systemowi zasad i reguł, i sztuki pojmowania…, niekompetentna wola decydujących może uczynić cokolwiek (co zawsze przeistacza się w stertę problemów, gdzie można podważać wszystko,… – i liczyć się będzie tylko siła podważającego…, i tworzy się taka rewolucyjna w swej naturze spirala powikłań, gdzie ostatecznie ta sama niekompetentna wola, tych samych decydujących zdecyduje, co jest niepodważalne i to tylko do czasu, aż tychże decydujących nie stanie,… wtedy albo pojawiają się kolejni… i ze swoją własną wolą… – lub wszystko trafia szlak… – już nie jeden raz tak bywało…, ale historia nigdy się nie kończy…). To było bardzo trudne pytanie.

Odpowiedź 4 (Pyt. Czy w ramach uczestniczenia w szkoleniu będzie można generować z Aplikacji dowolną liczbę plików gromadzenia danych adekwatną do moich potrzeb?): Tak.

Odpowiedź 5 (Pyt. Czy poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej będzie można generować z Aplikacji dowolną liczbę plików gromadzenia danych właściwą do moich potrzeb?): Tak.

Odpowiedź 6 (Pyt. Czy jeżeli jeden z podmiotów, np. urząd jaki reprezentuję, nabędzie Licencję poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej, ale dane są gromadzone w jednostkach organizacyjnych – to one też muszą zawierać Umowy Licencyjne?): Nie.

Odpowiedź 7 (Pyt. Czy jeżeli zorganizujemy szkolenie wewnętrzne dla naszego urzędu oraz dla naszych jednostek organizacyjnych, to trzeba będzie zawierać Umowy Licencyjne?): Nie. W ramach uzgodnionej ceny za takie szkolenie wewnętrzne, zostanie uzyskana Licencja w odniesieniu do wszystkich reprezentowanych podmiotów.

W odniesieniu do pytań do 4 do 7 warto tu zacytować postanowienia wpisane w treść Umowy Licencyjnej oraz Licencji:

§ 5. 1. Licencjobiorca zobowiązuje się do zainstalowania, używania, wyświetlania, kopiowania, rozpowszechniania lub w inny sposób korzystania z Aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń umożliwiających korzystanie z Aplikacji na obszarze tylko właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek dokonania Analizy.
2. Zobowiązanie korzystania z Aplikacji wskazane w ust. 1 dotyczy także części składowych Aplikacji oraz w szczególności plików gromadzenia danych wygenerowanych na podstawie plików wzorcowych.
3. Dowolność, o której się stwierdza w ust. 1, dotyczy w szczególności plików gromadzenia danych wygenerowanych na podstawie plików wzorcowych.
§ 6. 4. Licencjodawca udziela niewyłącznej licencji (Licencjodawca zezwala na korzystanie z Aplikacji wielu osobom równocześnie, które nie muszą dysponować żadną formą pisemną zezwolenia na to korzystanie w rozumieniu ewentualnych oczekiwań w tym zakresie po stronie Licencjodawcy, co nie wyklucza możliwych stosownych działań w tym zakresie po stronie Licencjobiorcy) na użytkowanie dowolnej liczby kopii Aplikacji osobom fizycznym i prawnym, które są właściwe dla jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek dokonania Analizy.
§ 9. 1. Licencjodawca umożliwia pobranie przez Licencjobiorcę Aplikacji w stanie kompletnym, gotowym do użycia, bez dodatkowej pomocy technicznej podczas inicjowania użytkowania po stronie Licencjobiorcy.
2. Licencjodawca może na wniosek Licencjobiorcy zapewnić ewentualne szkolenia i pomoc techniczną w zakresie wskazywanym we wniosku. Wskazywana w zdaniu pierwszym pomoc techniczna jest udzielana na warunkach objętych oddzielną umową.
3. Uaktualnienie Aplikacji nie podlega żadnym dodatkowym opłatom z tytułu uaktualnienia. Uaktualnienie Aplikacji czyni ją ponownie tą samą Aplikacją w rozumieniu tej Umowy. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionej Aplikacji. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionej Aplikacji wyłącznie w sposób określony w tej umowie.
4. Po stronie Licencjobiorcy istnieje możliwość uaktualniania, uzupełniania, zmieniania skrótu instrukcji obsługi Aplikacji oraz udostępnianej pełnej instrukcji, zgodnie z własną wolą co do bieżących potrzeb, zamiarów, celów i treści w szczególności bez zgody, wiedzy i autoryzacji Licencjodawcy. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonywane zmiany wskazywane w zdaniu pierwszym.
§ 10. 1. Aplikacja jest spójna i analogiczna do aplikacji dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w latach 2014-2016 co do formy i zakresu czynności wynikających ze stosowanych przepisów prawa.
2. Poza udostępnianą pełną instrukcją, bardziej ewentualnie pożądane po stronie Licencjobiorcy, szczegółowe wyjaśnienia, prezentacje, pogłębiony instruktaż obsługi i analizy przypadków mogą być przedmiotem szkoleń. Warunki zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń są przedmiotem oddzielnych ustaleń.


Krzysztof Sługocki, 02.03.2017

Wyświetleń: 633 | Dodał: art30a | Tagi: analizator, jdu, art. 30a, Analiza2017, analiza wydatków na wynagrodzenia, Sługocki, jednorazowy dodatek uzupełniający, Krzysztof Sługocki | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Marzec 2017  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz