Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 20:44
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Wrzesień » 3 » Przydatne wyjaśnienia i wskazania
17:41
Przydatne wyjaśnienia i wskazania

Bywam zapraszany do składania ofert w związku z rozważaniem w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego możliwości zorganizowania szkoleń wewnętrznych dotyczących obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w połączeniu z nabywaniem zalecanej tu Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nabywanie Aplikacji jest realizowane w ramach szkolenia. Głównym wątkiem szkolenia są praktyczne aspekty możliwości korzystania z Aplikacji w celu skutecznego i oczekiwanego co do efektów wypełnienia obowiązków wynikających z art. 30a KN.

Bywa jednak dość często, że zaproszenie do składania oferty nie jest w mojej ocenie adekwatne do celów jakie zapewne w intencjach zapraszających mają być spełnione. Chcę w ramach tego tekstu być oczekiwanie i optymalnie pomocny w przypadku formułowania zaproszenia do złożenia oferty, wyrażenia oczekiwanych celów i czytelności samej oferty. Nie mam tu żadnych innych intencji – chcę jedynie być skutecznie pomocny, a na podstawie zaistniałych już relacji i poszczególnych przypadków, zdaję sobie w zupełności sprawę z zawiłości tematyki i powszechnego braku obiektywnej jasności rzeczy, co w konsekwencji, bywa, że prowadzi do pewnych nieporozumień.

Znajomość specyfiki tematyki związanej z analizą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, skłania mnie tu do stwierdzenia faktu, że najczęściej i najpowszechniej używany zwrot (w różnych „kolorytach” i odmianach gramatycznych; w ramach wyrażania celów, które mają być spełniane skutkiem rozważanych szkoleń w powiązaniu z zamiarem używania zalecanej Aplikacji): „scalanie danych i konsolidowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli” jest jednym z ostatnich aktów tejże analizy. Po stronie zainteresowanych (tu także w odniesieniu do jednostek organizacyjnych związanych z obowiązkami wynikającymi z art. 30a ustawy KN) w latach minionych funkcjonowały i funkcjonują w różnych regionach kraju różne narzędzia prowadzące do dokonania analizy. Zatem najczęściej trudno jest mi się zorientować, czy (1) w zapytaniu ofertowym chodzi dopiero o stworzenie „programu”, który umożliwi „scalanie danych i konsolidowanie sprawozdania” w rozumieniu zebrania danych gromadzonych w dotychczasowy sposób, ale „konsolidowanych” w nowych warunkach prawnych i obliczeniowych tu w roku 2019 na poziomie sporządzenia sprawozdania? Czy może (2) jednak chodzi (mimo bardzo różnorodnego nazewnictwa używanego w zapytaniu ofertowym sugerującego zwykle to, co wyżej) o „program” (aplikację, narzędzia, zalgorytmizowane i zinformatyzowane rozwiązania) wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zalecane tu właśnie poprzez serwis http://art30a.ucoz.pl/ i możliwość ich zastosowania (łącznie z oczekiwanym praktycznym przeszkoleniem wskazywanej grupy osób co do możliwości ich zastosowania) w warunkach prawnych, organizacyjnych i obliczeniowych „wyjątkowego” (cokolwiek by to znaczyło) roku 2019?

Zwykle zakładam, że chodzi o prezentowaną w tym serwisie Aplikację i adekwatne do niej przeszkolenie.

Ujmując rzecz najprościej - pewnie najczęściej ma się tu ogół zabiegów sprowadzać do realizacji usługi (tu nazwa dowolna), gdzie w ramach rozważanej i negocjowanej kwoty oczekuje się, że będzie miało miejsce:

(1) przeprowadzenie szkolenia (aktualny program praktycznego bardzo szkolenia jest dostępny pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/program_szkolenia/0-7 oraz https://sites.google.com/view/art30a2019szkolenie/program-szkolenia);
(2) nabycie przez daną jednostkę samorządu terytorialnego licencji na użytkowanie Aplikacji Analiza2019 (aplikacji wspomagania dokonania analizy – prezentowaną w ramach serwisu http://art30a.ucoz.pl/); oczywiście wraz z tą Aplikacją w rozumieniu postanowień zawartych w treści Licencji https://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf - gdzie jednym z istotniejszych postanowień jest to zawarte w § 6.: „4. Licencjodawca udziela niewyłącznej licencji […] na użytkowanie dowolnej liczby kopii Aplikacji osobom fizycznym i prawnym, które są właściwe dla jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek dokonania Analizy.”;
(3) udostępnienie Uczestnikom skryptu szkoleniowego (dla każdego uczestnika szkolenia);
(4) pokrycie zaistniałych po mojej stronie kosztów (w szczególności tych związanych z dojazdem z Dolnego Śląska, noclegiem,…).

Zwykle dodatkowo oczekuje się, że zostanie tu zaproponowana właściwa dla przedmiotu szkolenia oraz licencji treść umowy (w moim przekonaniu nie jest taka umowa konieczna - i tak ma się tu do czynienia z licencją). Jednak taka propozycja umowy (w wersji edytowalnej) jest dostępna pod adresem https://egocki.pl/art30a/PropozycjaTresciUmowy.docx.

Kilka koniecznych wyjaśnień, które zwykle muszę udzielać w odniesieniu do Aplikacji

(1) Aplikacja Analiza2019 będzie użytkowana: po stronie organu prowadzącego w części analitycznej – Analizator; Państwa jednostki organizacyjne (zobowiązane w rozumieniu art. 30a ustawy KN) będą natomiast co najmniej użytkownikami narzędzia gromadzenia danych na potrzeby analityczne. Wszystko to mieści się we wskazanej w ramach negocjacji kwocie (szczegóły organizacyjne, użytkowe, prawne i algebraiczne są właśnie przedmiotem szkolenia). Użytkowanie wskazywanych narzędzi wymaga stosowania oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny (w zakresie analitycznym musi to być Excel w wersji nie wcześniejszej niż 2007) – tu należy założyć, że tak po stronie organu prowadzącego jak i po stronie jednostek organizacyjnych istnieje możliwość korzystania ze wskazywanego typu oprogramowania (arkusz kalkulacyjny).
(2) Nie sądzę, że poza koniecznymi i wystarczającymi czynnościami (składającymi się na realizację obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN w powiązaniu ze stosowaniem wspomagającej Aplikacji) objętymi zakresem Licencji (w konsekwencji także umowy) będą potrzebne po Państwa stronie jakieś czynności dodatkowe, które mogą rodzić dodatkowe koszty. W minionych latach były to bardzo rzadkie przypadki (14 na ponad 1200 organów prowadzących na przestrzeni lat 2010-2018).
(3) Może zaistnieć potrzeba (to się z różnych przyczyn zdarza) pośredniego (poprzez przekazanie właściwych dla danej sytuacji plików) sprawdzenia lub nawet poprawienia niektórych działań po Państwa stronie i ich efektów – to jednak także mieści się w ramach Licencji (w konsekwencji także będzie wynikać z umowy).
(4) Nie sądzę, że zaistnieje po Państwa stronie potrzeba bezpośredniej ingerencji i użytkowania kodów zastosowanych skryptów i programów (w szczególności VBA, SQL, python,…) – to i tak przekracza ramy Licencji (czyli w konsekwencji także umowy) i te zakresy wymagają osobnych wzajemnych ustaleń i negocjacji (do tej pory zaistniało kilka takich przypadków).
(5) Nie sądzę, że zdarzy się coś takiego, że będę musiał do Państwa przyjeżdżać (dzięki właśnie praktycznemu szkoleniu – dotychczasowe doświadczenie pokazuje – że nie będzie takiej potrzeby).

Czyli poza negocjowaną kwotą sugeruję, że nie znajduję innych „niewidocznych w czasie negocjacji kosztów utrzymania aplikacji”.

Kilka koniecznych wyjaśnień, które zwykle muszę udzielać w odniesieniu do Umowy

(1) Zwykle proszę o zapoznanie się z propozycją treści umowy, naniesienie ewentualnych poprawek, dokonanie zmian uznanych za konieczne z Państwa perspektywy.
(2) Dla polepszenia czytelności tych dość trudnych tekstów zawartych w propozycji treści umowy podzieliłem treść umowy na pięć części:

I. Przedmiot Umowy
II. Postanowienia główne
III. Aplikacja i Licencja
IV. Szkolenie
V. Postanowienia końcowe

(3) Za istotny uznaję w szczególności § 2, w którym zostaje zdefiniowany faktyczny zakres realizacji usługi.

§ 2. 1. Wykonanie usługi zdefiniowanej w § 1 obejmuje:
a) przekazanie Zamawiającemu Aplikacji;
b) udzielenie Zamawiającemu licencji na użytkowanie Aplikacji (zwane dalej Licencją);
c) przeprowadzenie Szkolenia – przygotowanie Uczestników Szkolenia (w ramach tego Szkolenia) do użytkowania Aplikacji;
d) przekazanie Uczestnikom Szkolenia treści i materiałów szkoleniowych;
e) opiekę serwisową w zakresie użytkowania Aplikacji.

(4) Uznaję także, że z Państwa perspektywy ważnym pozostaje w szczególności

§ 7. 1. Licencjobiorca jest uprawniony do zainstalowania, używania, wyświetlania, kopiowania, rozpowszechniania lub w inny sposób korzystania z Aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń umożliwiających korzystanie z Aplikacji na obszarze tylko właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek dokonania Analizy.

(5) W części I w § 1 został określony [przedmiot Umowy] zwykle jest formułowany oczywiście w zgodności z określeniem zawartym w ofercie.
(6) Kilka uwag o celach i stylu propozycji treści umowy

Zdaję sobie sprawę, że w ramach propozycji treści umowy nie jestem konwencjonalny i tradycyjny. Rozumiem jednocześnie potrzebę zaistnienia tego rodzaju formalizmów. W ramach realizowanych prac mam bardzo wiele różnorodnych doświadczeń i kontaktów z bardzo różnymi podmiotami – i to chyba głównie wpływa znacząco na wypracowane już po mojej stronie style i wzorce postępowań. Proszę zawarte poniżej uwagi potraktować z właściwym sobie dystansem – i tak ostatecznie zwykle postępuję w daleko idącej zgodzie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

Zatem…
(a) Moim celem jest wdrożyć po Państwa stronie aplikację wspomagania dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a odważam się sprzedaż tej aplikacji Państwu proponować w ramach realizacji umawianej usługi, bo jestem świadom jej przydatności i poprawności działania, bo jestem także świadom tego, co po Państwa stronie może pójść nie tak i z czym sobie poradzę lub z czym poradzić sobie będzie mi trudno, bo jestem świadom poziomu nieprzewidywalności warunków obliczeniowych narzucanych przez prawodawcę, bo jestem porządnym człowiekiem; Państwa celem jest nabyć skuteczne narzędzie wspomagania dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i doprowadzić do stanu praktycznego, bezproblemowego, efektywnego i zgodnego z prawem jego użycia poprzez zaplanowane w tym zakresie przeszkolenie właściwych osób; rozważacie zatem Państwo nabycie proponowanej aplikacji w ramach umawianej usługi bo jesteście świadomi przydatności tej aplikacji i poprawności jej działania, bo jesteście także świadomi tego, co po Państwa stronie może pójść nie tak i z czym sobie poradzicie lub z czym poradzić sobie będzie trudno, bo jesteście świadomi poziomu nieprzewidywalności warunków obliczeniowych narzucanych przez prawodawcę, bo jesteście porządnymi ludźmi. Proszę zwrócić uwagę ileż tu jest kwestii wspólnych.
(b) Nie jestem skłonny przekładać uzależniania osiągnięcia wskazywanych wyżej celów od jakości zapisów „umowy”. Czyli proszę tymczasem rzecz traktować tak, jak jest nazywana: „propozycja treści umowy” i jeżeli formalizm proponowanych zapisów w wybranych zakresach nie uznajecie Państwo za właściwy, to z prawdziwą podzięką jestem skłonny zaakceptować takie zapisy, jakie wedle Państwa uznania winne zaistnieć.
(c) Proponowane zapisy – tu kiepskie wytłumaczenie – są kompilacją z jednej strony treści zawartych w różnych licencjach (których zwykle nikt nie czyta, a różne programy i oprogramowania i tak są nabywane), z drugiej strony zdarza się, że pojawiają się różne wątpliwości (od 2014 roku) i propozycje wobec analogicznych treści (umów) i za nimi propozycje zmian w treści. Zatem obecna propozycja jest wynikiem splotu tych relacji. Prawdopodobnie dzięki Państwa wątpliwościom, potrzebom i propozycjom da się osiągnąć kolejny stan istnienia propozycji treści „umowy” – lepszy od obecnego.

(7) Pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na kilka następujących „drobnych” szczegółów.

(a) literówki i stylistyka – kieruję się w kwestiach, w moim uznaniu mniej istotnych, zasadą Pareto, która to zasada bardzo mi się sprawdza; poprawię wszystkie, które Państwo wskażecie i z góry za to dziękuję; idąc za autorytetami w dziedzinie zastosowań języka polskiego staram się nie stosować archaizmów (np. „niniejsza umowa”, „iż” itp.) oraz używać (co w przypadku proponowanej umowy wydaje mi się bardzo trudne) form zwięzłych, przejrzystych, zrozumiałych i łatwych, pisanych jasnym i prostym językiem;
(b) w umowie używam terminu „Ograniczona Gwarancja”; oznacza ów, że nie mogę gwarantować wszystkiego i że istnieją różne ograniczenia wskazywane treścią głównie proponowanego § 9 (ale także w innych zapisach jest mowa o różnych ograniczeniach); bardziej tu chyba chodzi o wykazanie świadomości różnego rodzaju istniejących ograniczeń; proszę zwrócić uwagę, że niemal w każdej licencji (czasami nazywanej także umową licencyjną) jest mowa o różnych ograniczeniach często funkcjonujących pod nazwą „ograniczona gwarancja”; użytkowanie aplikacji Microsoft’u na przykład także podlega z tytułu licencji spisanym tam znacznie dalej idącym ograniczeniom… - nie chcę tu nic niewłaściwego sugerować; pisząc najprościej – proszę ewentualnie zaproponować alternatywne możliwe zapisy odnoszące się do koniecznych ograniczeń (można w szczególności chyba nawet oczywiście pominąć pewnie mało fortunną nazwę „ograniczona gwarancja”) – na pewno zaakceptuję Państwa sposób widzenia koniecznych obiektywnych ograniczeń spisanych w komunikatywnej formie przez Państwa, właśnie świadomych istnienia obiektywnych ograniczeń;
(c) jest na pewno po Państwa stronie wiedza o tym, że MEN co roku „na ostatnią chwilę” przygotowuje arkusz sprawozdania, a w tym roku to pewnie nawet zaistnieje inna definicja „ostatniej chwili”; chodzi więc o to, że nie mogę gwarantować w tak nieprzewidywalnej kwestii (a nasze wspólne doświadczenie na to wskazuje), że ostateczne i oczekiwane efekty działania Aplikacji nie będą wymagały potrzeby ich weryfikacji i ewentualnej korekty po przeniesieniu ostatecznych danych do właściwych formularzy udostępnianych przez MEN; i nie chodzi tu przecież o brak poprawności koniecznych obliczeń, lecz o konieczną weryfikację tego, co w końcowym akcie analizy czyni Aplikacja z tym, co w ostatniej chwili dopiero może być wiadome, co czynić w końcowym akcie Aplikacja powinna…; dodatkowo (choć ta kwestia jest moim zdaniem zbyt słabo w propozycji rozważanej tu treści wyeksponowana – choć jest zwykle przedmiotem szkolenia) weryfikacji wymagają także dane początkowe wprowadzane na potrzebę dokonania analizy…
(d) we współczesnym stanie funkcjonowania umów – z jednej strony dostępności treści aktów prawa normatywnego, a z drugiej strony ciągłych i permamentnych zmian w ich treściach, nie widzę potrzeby wskazywania w treści umowy (poza „zwyczajem” nie ma takiego obowiązku) odniesień do dziennika ustaw itp. – wystarczy zadbać o poprawną nazwę przywoływanego aktu prawa.
(e) przywoływanie treści mających charakter uzupełniający poprzez wskazywanie adresów internetowych właściwych dla tych treści wydaje się być (przynajmniej z mojej perspektywy) bardzo współcześnie już potrzebne i uzasadnione nawet w treściach umów.

(8) Jesteśmy – tu się tłumaczę w mało efektowny sposób – w kraju, w którym długo jeszcze prawo nie będzie przedmiotem nauczania w szkole, a życie wymaga znajomości prawa w różnych zakresach w zależności od tego, czym się w danej chwili człowiek zajmuje (pewnie dlatego bardzo często słyszę, że „prawo jest dla prawników” – zwykle w kontrze wtedy mawiam, że „a matematyka jest dla matematyków”). Zatem możliwość konfrontowania swych postaw choćby z fachowo wyrażanymi Państwa wątpliwościami – dla mnie jest to rzecz niezwykle cenna, bo przecież prowadzi do lepszej propozycji oczekiwanej treści.

Konieczne wyjaśnienia i wskazania związane z RODO

Zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej Art. 29 oraz zgodnie z zaleceniami dobrych praktyk, twórcy rozwiązań informatycznych świadomi istnienia przetwarzania danych osobowych w wyniku stosowania tych rozwiązań powinni wspomagać użytkowników w zapewnieniu osiągania przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

W uzupełnieniu do zawartych wyżej treści pozostaję także do Państwa dyspozycji w zakresie możliwości udzielenia pomocy co do kwestii związanych z RODO w relacji do obowiązków wynikających z art. 30a KN.
Wiele osób zobowiązanych, co do kwestii wynikających z art. 30a, dostrzega  problematykę ochrony danych osobowych przetwarzanych w realizacji obowiązków art. 30a (pojawiają się także „mocne” i jednoznaczne sygnały z innych źródeł); otrzymałem już w tym zakresie od roku 2018 wiele pytań. Problematyka ta nie stanowi dla mnie żadnego specjalnego wyzwania... – jestem gotów dostarczyć Państwu i innym (w ramach chęci udzielania skutecznej i aktywnej pomocy głównie Licencjobiorcom - w ramach planowanej realizacji usługi) gotowych rozwiązań dotyczących w szczególności (łącznie z narzędziami do dokonywania własnych ocen i ich dokumentowania): wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz właściwego umiejscowienia w lokalnym rejestrze czynności przetwarzania (podmiotów zobowiązanych) czynności przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem obowiązków art. 30a (wskazanie warunku legalności, definicja zakresu kategorii danych,...); oceny skutków dla ochrony danych,…; oceny ryzyka; podejmowania działań minimalizujących ryzyko; ewentualnego powierzania przetwarzania danych osobowych; ewentualnych przyszłych działań kodeksowych;... - no, troszkę tego jest – nie chcę tym jednak Państwa „zaśmiecać”; rzecz jest do wykorzystania wedle Państwa wyboru, woli, rozwagi i uznania; nie jest to częścią zobowiązań wynikających z realizacji ewentualnie planowanej usługi.

Moim celem jest wykazywanie tego, że jestem racjonalnym, kompetentnym i świadomym twórcą proponowanych rozwiązań informatycznych.

Wskazywane wyżej obowiązki dotyczą i tych podmiotów, które dokonują analizy na podstawie zgromadzonych danych, i także tych podmiotów, w których na potrzebę dokonania analizy gromadzi się jedynie owe dane.

Krótko pisząc wygląda owo mniej więcej następująco:

(1) pierwszym elementem wypełnia obowiązków związanych z RODO jest stan zaistnienia stanu świadomości tego, że w realizacji analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są przetwarzane dane osobowe – świadomość ta winna zaistnieć głównie po stronie tych, którzy mają do czynienia z tą analizą (tak na poziomie gromadzenia danych, jak i na poziomie dokonywania analizy i raportowania wyników analizy);
(2) wyrazem zaistnienia pożądanej świadomości (w rozumieniu wykazywania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – RODO, art. 5 ust. 2) jest wykazanie zaistnienia związanej z obowiązkiem analizy czynności przetwarzania danych osobowych w rejestrze czynności przetwarzania (RCP) prowadzonym przez organizację, w której dana czynność ma miejsce (w przypadku struktury organizacyjnej, w której dane są gromadzone w podmiotach gromadzenia danych a analiza jest dokonywana przez organ prowadzący – zaistnieją dwie trochę różne czynności przetwarzania);
(3) ze względu na cele, zakres, charakter i kontekst analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli konieczne jest dokonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (RODO, art. 35) – kluczowy w tym zakresie opis tego zagadnienia udostępniam od roku 2018 pod adresem https://egocki.pl/rodo/art30a/dpiaart30a.html;
(4) w ramach oceny skutków istotnym elementem jest ocena ryzyk zaistnienia naruszenia praw i wolności tych, których dane osobowe są tu przetwarzane;
(5) kolejnym ważnym i decydującym o zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych (tych, których dane osobowe są przetwarzane) ze szczególnym uwzględnieniem praw podmiotów danych (w zależności od struktury organizacyjnej – zaistnieją dwie różne formy wypełnienia obowiązku informacyjnego); przykład do właściwego dopracowania po Państwa stronie jednej z możliwych form realizacji tego obowiązku: https://egocki.pl/rodo/art30a/roi_20181101_analizaOP.html;
(6) istnieje jeszcze kilka „pomniejszych” obowiązków (niektóre o fakultatywnym znaczeniu) zależnych mocno od przyjętej w danej organizacji „strategii” wprowadzania RODO.
(7) Jeżeli nie jestem wystarczająco komunikatywny lub oczekujecie Państwo w tych kwestiach dalej idących informacji - pozostaję do Państwa dyspozycji (także w drodze rozmowy telefonicznej: 501 091 995). Proszę także skorzystać z zasobów dostępnych pod adresami: https://sites.google.com/view/rodo2018 oraz https://www.facebook.com/rodo2018.
(8) W ramach realizacji umowy (w zakresie treści jaka jest proponowana z mojej strony) nie przewiduje się czynności przekazywania (mi jako autorowi Aplikacji; mi jako Licencjodawcy) plików z danymi w procesie analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Nie zachodzi także przetwarzanie danych z użyciem jakiejkolwiek celowo ku temu wykorzystanej technologii umożliwiającej (z perspektywy dostępnych funkcjonalności Aplikacji) dostęp do danych przez podmioty inne niż te, które w ramach zawieranej umowy są nazywane Licencjobiorcą. Zatem nie ma zastosowania wprost tu umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (nie ma potrzeby zawierania jednocześnie takiej dodatkowej umowy). Dodatkowo po Państwa stronie (po stronie Licencjobiorcy) będą do dyspozycji dodatkowe narzędzia (ich funkcjonalności są zademonstrowane w czasie szkolenia) raportujące i naprawiające (lub co najmniej wskazujące potrzebę poprawienia) gromadzone dane a także struktury ich gromadzenia – czyli narzędzia minimalizujące ewentualną potrzebę przekazania plików z danymi autorowi Aplikacji (Licencjodawcy) do czynności serwisowych.

(9) Jeżeli jednak taka konieczność nastąpi (przekazania plików z danymi do czynności serwisowych) to oczywiście wówczas, co do zasad wynikających wprost z RODO, zaistnieje konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takich okolicznościach (będę w szczególności proponował użycie narzędzi – te nie są standardowo z mojej strony udostępniane w ramach Aplikacji Analiza2019 – szyfrujących dane (chodzi o maksymalne obniżenie możliwości identyfikacji osób, których dane osobowe są przetwarzane – oczywiście dane liczbowe nie będą wówczas szyfrowane). Propozycja ta będzie fakultatywna – rzecz oczywiście (jak wiele pozostałych koniecznych kwestii) będzie wynikać (powinna wynikać) właśnie z umowy powierzenia w zgodności z „polityką” przetwarzania danych osobowych po Państwa stronie (więcej: http://art30a.ucoz.pl/news/narzedzie_pseudonimizacji_danych_osobowych/2019-08-21-178).
(10) Oczywiście ani RODO, ani żadne inne przepisy nie mogą być stosowane tak, aby dochodziło na przykład do „paraliżu” (cokolwiek by to znaczyło) realizacji koniecznych czynności, które wpływają na wypełnienie po Państwa stronie obowiązków tu wynikających z art. 30a ustawy KN. Czyli:

(a) nie będę unikał („z powodu RODO”) podejmowania się ewentualnych czynności serwisowych (w przypadku gdy nie dojdzie wcześniej do zawarcia umowy powierzenia zastosuję ogólne zasady o zachowaniu w tajemnicy i poufności serwisowanych danych w ramach zawartej ogólnej umowy – tu w odniesieniu do ogólnych zasad prawa cywilnego);
(b) oczywiście dysponuję propozycją treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w odniesieniu do wypełniania obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN - https://egocki.pl/rodo/art30a/Umowa_powierzenia.docx) i można z tej propozycji dowolnie korzystać – chodzi o to, że jeżeli dojdzie już do tej skrajnej konieczności wymiany danych w ramach czynności serwisowych, to zawarcie prawem przewidywanej umowy powierzenia powinno być „błahostką” o koniecznym, ale drugorzędnym tu znaczeniu; za zasadę jednocześnie przyjmuję, że to po Państwa stronie pojawia się propozycja treści umowy powierzenia – a że przepisy RODO są przecież w tym przypadku wystarczająco jednoznaczne, to po mojej stronie nie przewiduję możliwości „mędrkowania” nad ewentualną Państwa propozycją – …akceptuję ewentualną Państwa propozycję i robię swoje;
(c) mogę także – jeżeli będzie to uznawane za potrzebne w ramach Państwa „polityki” ochrony danych – przekazać narzędzia szyfrowania danych adekwatne do obowiązków wynikających z art. 30a w powiązaniu z zasadami wynikającymi z RODO (w zasadzie są już znacząco udostępniane: http://art30a.ucoz.pl/news/narzedzie_pseudonimizacji_danych_osobowych/2019-08-21-178).

(11) Pomimo tych „nieco ponurych RODOwskich” przewidywań – nie sądzę, że zaistnieją wskazywane wyżej potrzeby. Owszem – zdarzają się wskazywane konieczności serwisowe (w roku 2018 było to około 8% przypadków korzystania z Aplikacji). Bez komentarza także muszę delikatnie napisać, że dotychczasowe doświadczenia (w odniesieniu do opisywanych tu kwestii) nie są adekwatne do zapisów RODO…

Mam nadzieję, że treści zawarte powyżej okażą się choćby częściowo pomocne.


Krzysztof Sługocki, 03.0999.2019

Wyświetleń: 240 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Wrzesień 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz