Art. 30a KN
Niedziela, 2023-01-29, 07:03
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 210
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2023 » Styczeń » 22 » Ważne i ciekawe propozycje i końcowe przypomnienia
17:52
Ważne i ciekawe propozycje i końcowe przypomnienia

W przeprowadzaniu analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2022 nie nastąpią już żadne zmiany. Pozostają do wykonania obowiązki wynikające z ust. 3, 4 i 5 art. 30a. Wiadomość ta zawiera:

(1) Krótkie streszczenie pozostałych obowiązków.

(2) Ogólną ocenę realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karata Nauczyciela.

(3) Propozycję możliwości korzystania z serwisowego narzędzia raportowania „wszelakiego”.

(4) Instrukcję korzystania z proponowanego narzędzia.

(5) Propozycję rozważenia udziału w szkoleniu dotyczącym wzbogacenia swych umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

(1) Pozostałe obowiązki

Kwota różnicy (w przypadku gdy jest ujemna – kolumna [12] w arkuszu sprawozdania oraz w arkuszu [Spraw2] w pliku analizatora), jest dzielona (jako wartość dodatnia) między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie (arkusz [Rjdu] w pliku analizatora) i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego (art. 30a ust. 3).

Do 10 lutego organ prowadzący sporządza sprawozdanie. Co prawda w ust. 4 w art. 30a stanowi się: „z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli” oraz „z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy […] o ile wystąpiła”. Nie – proszę sporządzić sprawozdanie z analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z MEiN’owskim wzorcem arkusza sprawozdania; a kwota różnicy to nie „o ile wystąpiła”, bo przecież zawsze jakaś „wystąpi” (jako dodatnia, ujemna lub równa zeru).

Organ prowadzący „przedkłada” (w normalnej mowie: daje, przekazuje, wysyła do wglądu, rozpatrzenia, oceny) sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli (art. 30a ust. 5).

 

(2) Ogólna ocena realizacji obowiązków wynikających z art. 30a (za rok 2022)

W serwisie http://art30a.ucoz.pl/ opisano (zwłaszcza w kilku minionych tygodniach) bardzo wiele aspektów, problemów, niuansów i sposobów radzenia sobie z obowiązkami wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w powiązaniu z właściwymi tu przepisami wykonawczymi. Przepisy wykonawcze, arkusz sprawozdania – pozostają (pisząc delikatnie) w mocno dyskusyjnych relacjach do tego, co wynika z art. 30a oraz do tego, jak przez minione lata ukształtowała się praktyka stosowania tych skomplikowanych przepisów (może to być źródłem problemów w przyszłości).

Postawienie tezy, że przepisy wykonawcze (rozporządzenie z 27 grudnia 2022 w sprawie przygotowania sprawozdania, jak i wzorzec sprawozdania z 28 grudnia) nie są zgodne z art. 30a, a zwłaszcza z wieloletnią praktyką realizacji obowiązków wynikających z art. 30a – nie jest przesadzone; niezgodności łatwo dostrzec i równie łatwo wykazać negatywne tego konsekwencje.
„Wrzucenie” do jednego „wora” analitycznego nauczycieli stażystów, kontraktowych i początkujących z pomieszaniem dwóch porządków prawnych (tego sprzed września 2022 z tym od września) jest wyrazem raczej mizernego pojmowania dość fundamentalnych zasad tworzenia i stosowania prawa (po stronie MEiN) i nie daje się koniecznie racjonalnie obronić. Podzielenie na dwa okresy analityczne okresu (od maja do grudnia) obowiązywania jednej kwoty średniego wynagrodzenia (w okresie obowiązywania jednej kwoty bazowej) w odniesieniu do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przy jednoczesnym obowiązku zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku – także nie daje się wystarczająco sensownie uzasadnić i jest bezprecedensowe w historii obowiązywania art. 30a (skoro można podzielić na dwa okresy, to pewnie można także równie bezrefleksyjnie na trzy lub sześć – żaden z tych podziałów nie jest spójny z zasadami dotychczas stosowanymi). W przepisach wykonawczych do art. 30a (tych z 27 grudnia 2022) poziom pewnej swobody, nonszalancji i odejścia od zasad graniczy już chyba z ignoranctwem tak prawnym, jaki i algebraicznym. Trudne jest to w chęci akceptacji i smutne w myśleniu o konsekwencjach i przyszłości.

Trzeba jednak robić rzecz w zgodności z tabelką wzorca arkusza sprawozdania („ona tu rządzi”) a trudne i smutne wyżej wskazane kwestie nikogo nie będą zajmować łącznie z kontrolującymi o MEiN i nauczycielach nie wspominając i trzeba będzie ewentualnie wykazywać, że analizę przeprowadzono „w zgodności z tabelką sprawozdania”.

Dla wielu z Państwa przeprowadzenie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2022 nie było łatwym zadaniem. Poradziliście sobie Państwo. Gratuluję wytrwałości, cierpliwości i dystansu.

Dziękuję Państwu za skorzystanie z zalecanej tu aplikacji wspomagania przeprowadzania tej analizy.

Z mojej perspektywy pojmowania rzeczy – łatwo nie było – mam pewność, że narzędzie działa nie tylko zgodnie z rozporządzeniem (i tabelką sprawozdania), ale dysponuje także (na wszelki wypadek) możliwością zadziałania „w zgodności z art. 30a” w sposób, jaki był praktykowany powszechnie w latach minionych.

 

(3) Propozycja możliwości korzystania z serwisowego narzędzie raportowania

Jeżeli macie Państwo (lub będziecie mieli) potrzebę wykazywania sobie i światu, że analizę przeprowadzono po Państwa stronie „poprawnie”, to udostępniam Państwu serwisowe narzędzie raportowania „wszelakiego” (https://egocki.pl/art30a/RWR2022.xlsm). Proszę z tego narzędzia dowolnie i swobodnie korzystać (wymaga pewnych excel’owych umiejętności). Instrukcja skorzystania z narzędzia zawartego w pliku [RWR2022.xlsm] – jest zawarta tu poniżej oraz w arkuszu [DaneAnalizy] w czasie korzystania z narzędzia. Pobrany plik tego narzędzia należy zapisać w tym samym folderze, w którym znajduje się plik analizatora. Narzędzie należy stosować już po przeprowadzeniu analizy – wykorzystywane są dane z przeprowadzonej analizy.

Przypominam, że Microsoft prowadzi obecnie bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa (i jest to bardzo słuszne), czyli najprawdopodobniej po pobraniu wskazanego wyżej pliku, pojawi się komunikat: [Firma Microsoft zablokowała uruchamianie makr, ponieważ źródło tego pliku jest niezaufane]. Można skorzystać z wyjaśnień dostępnych pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/zablokowano-potencjalnie-niebezpieczne-makro-0952faa0-37e7-4316-b61d-5b5ed6024216
W większości przypadków można odblokować makra, modyfikując właściwości pliku w następujący sposób: (1) Otwórz Eksploratora plików systemu Windows i otwórz folder, w którym plik został zapisany. (2) Kliknij ikonę pliku prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego skorzystaj z polecenia [Właściwości]. (3) U dołu karty [Ogólne] zaznacz pole wyboru [Odblokuj] i zaakceptuje ustawienie przyciskiem [OK].

 

(4) Kolejność czynności (instrukcja)

(1) Skorzystaj („kliknij”) z przycisku wyżej (w arkuszu w pliku narzędzia) [Pokaż ścieżkę dostępu do folderu analizy].
(2) Uczyń bieżącą komórką („kliknij”) komórkę [M4] i użyj polecenia kopiowania ([Ctrl]-[C]) – będzie kopiowana ścieżka dostępu do folderu analizy.
(3) Wklej ([Ctrl]-[V]) kopiowaną ścieżkę do folderu analizy do na przykład Notatnika (lub dowolnego edytora tekstu).
(4) Uczyń bieżącą komórką („kliknij”) komórkę [A2].
(5) W głównej ofercie („menu”) skorzystaj („kliknij”) z polecenia [Projekt tabeli] (polecenie to nie będzie dostępne jeżeli bieżącą komórką nie będzie komórka [A2] lub dowolnie inna w tabeli danych).
(6) W ofercie („menu”, „wstążce”) polecenia [Projekt tabeli] skorzystaj („kliknij”) z polecenia [Właściwości] (pojawi się okno dialogowe [Właściwości danych zewnętrznych].
(7) Na prawo od pola [Nazwa] skorzystaj („kliknij”) z ikonki polecenia [Właściwości połączenia] (pojawi się okno dialogowe [Właściwości połączenia]; są w tym oknie trzy karty: [Użycie], [Definicja], [Używany w]).
(8) Skorzystaj z karty [Definicja].
(9) W karcie [Definicja] zainteresuj się polem [Parametry połączenia] – w zapisie instrukcji parametrów połączenia zawarta jest w dwóch miejscach wzorcowa ścieżka dostępu do folderu analizy –  „K:\Analiza2022” – w ciągu: „DBQ=K:\Analiza2022” oraz w ciągu: „DefaultDir= K:\Analiza2022” – zastąp tę wzorcową ścieżkę do folderu analizy w tych dwóch miejscach swoją ścieżką dostępu (tą z komórki [M4]); w tym celu (bądź bardzo ostrożny w tych czynnościach – naruszenie instrukcji połączenia skończy się niepowodzeniem)…
(10) Usuń (w dowolnie Ci znany i przyjazny sposób) ciąg znaków ścieżki wzorcowej (czyli: K:\Analiza2022) i wklej lub wpisz swoją ścieżkę dostępu do folderu analizy; aby móc wkleić (zamiast wpisywać) – przekopiuj tę swoją ścieżkę ([Ctrl]-[C], [Ctrl]-[V]) z na przykład Notatnika (lub dowolnego edytora tekstu, którego wcześniej użyto – pkt (3)).
(11) Zaakceptuj zmianę – korzystając z przycisku [OK]; może się pojawić komunikat: [Połączenie w tym skoroszycie nie będzie już takie samo, jak połączenie zdefiniowane w pliku zewnętrznym, który jest zlokalizowany w K:\Analiza2022\RWR2022.odc. Łącze do tego pliku zewnętrznego zostanie również usunięte. Czy chcesz kontynuować modyfikowanie połączenia w tym skoroszycie?] – skorzystaj z przycisku [Tak].
(12) W oknie dialogowym [Właściwości danych zewnętrznych] także skorzystaj z przycisku [OK].
(13) Uczyń bieżącą komórką („kliknij”) komórkę [A2] (lub dowolnie inną w bieżącym obszarze danych tabeli danych.
(14) Odśwież tabelę, korzystając z kombinacji klawiszy [Ctrl]-[Alt]-[F5].
(15) Korzystaj z arkuszy raportów [*RWSN*].
(16) Możesz skorzystać z funkcjonalności Excel’a „tabele przestawne” i dowolnie przedefiniować istniejące raporty lub definiować nowe.

Dostępne są raporty:

[awn_RWSN] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na jednostki organizacyjne z wyborem (z filtrowaniem) grupy nauczycieli;
[N_RWSN] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na jednostki organizacyjne z wyszczególnieniem (z filtrowaniem) nauczycieli z wyborem grupy nauczycieli  (sensowny w przypadku gromadzenia danych o wydatkach z podziałem na nauczycieli);
[g_RWSN] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na grupy nauczycieli z wyszczególnieniem (z filtrowaniem) nauczycieli z wyborem (z filtrowaniem) jednostki organizacyjnej  (sensowny w przypadku gromadzenia danych o wydatkach z podziałem na nauczycieli);
[awn_RWSN3] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na jednostki organizacyjne z wyborem (z filtrowaniem) grupy nauczycieli w podziale na okresy analityczne roku 2022;
[gawn_RWSN] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na grupy nauczycieli z wyborem (z filtrowaniem) jednostki organizacyjnej;
[Nawn_RWSN] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na grupy nauczycieli z wyszczególnieniem (z filtrowaniem) jednostek organizacyjnych;
[awnL_RWSN3] - Różnice i wydatki z podziałem (z filtrowaniem) na jednostki organizacyjne z wyborem (z filtrowaniem) grupy nauczycieli w podziale na okresy analityczne roku 2022 ze wskazaniem liczby nauczycieli;

Dodatkowo

W pliku (https://egocki.pl/art30a/RWR2022.odc) jest dostępny skrypt połączenia – po zmianie wzorcowej ścieżki dostępu do folderu analizy („K:\Analiza2022”) na ścieżkę dostępu właściwą dla Państwa folderu analizy – skrypt może być wykorzystywany po Państwa stronie do pobierania danych z analizy do dalszego ich przetwarzania (tworzenia własnych dowolnych raportów z analizy).

W pliku (https://egocki.pl/art30a/RWR2022_SQL.txt) zawarta jest instrukcja SQL, którą także można wykorzystywać po Państwa stronie do pobierania danych z analizy do ich dalszego przetwarzania.

 

(5) Propozycja rozważenia udziału w szkoleniu (Excel)

Szanowni Państwo

Umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego od dawna stały się naturalną potrzebą w Państwa pracy. Potrzeba ta staje się szczególnie widoczna w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

Proszę rozważyć udział w szkoleniu dotyczącym wzbogacenia swych umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Szkolenie (online) jest zaplanowane do realizacji w terminie 13-14.04.2023 + 18.04.2023 (czyli w formacie „2+1” – dwa intensywne dni szkolenia, kilka dni „refleksji i oddechu”, plus trzeci dzień „zamykający”).

Adres formularza zgłoszenia: https://forms.gle/LHPtpo8LxKB269gNA

Opis szkolenia i kilka przydatnych uwag dla Uczestników szkolenia: https://sites.google.com/egocki.pl/excelart

Liczba miejsc jest ograniczona (liczba Uczestników w tego rodzaju szkoleniach nie może być zbyt liczna; jeżeli jednak zaistnieje większe zainteresowanie – zostanie ogłoszony wówczas kolejny termin)

Proszę o Państwa uwagi, spostrzeżenia, zastrzeżenia, opinie, sugestie, komentarze i wszelkie refleksje, jakie Państwa nawiedzają.


Krzysztof Sługocki, 22.01.2023

 

Wyświetleń: 38 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Styczeń 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz