Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 21:14
Witaj Gość | RSS
 
Główna ArtykułyRejestracjaWejdź
Menu witryny
Kategorie sekcji
Zagadnienia prawne [6]
Wyjaśnienia dotyczące zawiłości problematyki art. 30a ustawy Karta nauczyciela oraz powiązanych przepisów wykonawczych
Obsługa aplikacji [0]
Wybrane zagadnienia dotyczące obsługi aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
Własności aplikacji [0]
Wybór zagadnień informatycznych związanych z funkcjonowaniem aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
Szczególne przypadki [0]
Wybrane przypadki gromadzenia danych o nauczycielach
Doniesienia zewnętrzne [0]
Ciekawe, potrzebne, interesujące doniesienia medialne dotyczące art. 30a ustawy KN
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » Artykuły » Zagadnienia prawne

Wzorzec formularza sprawozdania za rok 2014

W ust. 7 art. 30a ustawy Karta Nauczyciela stwierdza się: „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób opracowywania sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności: […] - a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając okres obowiązywania kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.”.

W „określeniu” „wzoru formularza sprawozdania” ma być uwzględniony okres obowiązywania kwoty bazowej. W roku np. 2012 były dwie kwoty bazowe, które obowiązywały odpowiednio od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia. W roku 2013 była już jedna kwota bazowa (w roku 2014 także obowiązuje tylko jedna kwota bazowa), a okresem jej obowiązywania był okres od stycznia do grudnia. Wzór formularza sprawozdania określony przez MEN za rok 2013 był analogiczny ze wzorem formularza sprawozdania określonym za rok 2012 – w szczególności kolumny 4 i 5 oraz 6 i 7 (kolumny zawarte w tabeli we wzorze formularza sprawozdania).

W roku 2012 były dwie kwoty bazowe. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 (rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) „w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.”. Dlatego np. owe kolumny 6 i 7, zawarte w tabeli we wzorze formularza sprawozdania, miały wspólny nagłówek: „średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych”. Dwie kwoty bazowe – dwa okresy obowiązywania kwot bazowych – dwie kolumny w tabeli.

W roku 2013 (a także w 2014) jest jedna kwota bazowa. Czy art. 30a ust. 7 dalej obowiązuje? Tak! Kogo, czego dotyczy? MEN! A § 3 ust. 2 rozporządzenia? …ze względu na brzmienie „w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa…” – czy w przypadku roku 2013 (jak i 2014) obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa? Nie! - § 3 ust. 2 rozporządzenia nie stosuje się do roku 2013 i 2014. W roku 2013 i 2014: jedna kwota bazowa – jeden okres obowiązywania kwoty bazowej – jedna kolumna w tabeli pod nagłówkiem średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych.

…a tym, którzy (i pewnie wiadomo kim są owi „którzy”) dalej nie pojmują lub udają, że nie pojmują logiki wskazanej wyżej dedykuję pytanie: a gdyby w danym roku były trzy kwoty bazowe, to wzorzec formularza sprawozdania z roku 2012 w danym roku dalej będzie uznawany za prawidłowy?

Czy sprawozdania (oparte o wzorzec formularza sprawozdania) za rok 2013 są prawidłowe? W roku 2013 (za rok 2013) MEN nie dokonało zmiany rozporządzenia – nie zmieniło załącznika zawierającego wzorzec formularza sprawozdania. W tekście wyżej wykazano, że wzorzec formularza sprawozdania w odniesieniu do roku 2013 nie był zgodny z zapisami ustawy i rozporządzenia – ale był wzorcem obowiązującym. Czy przygotowanie sprawozdania w oparciu o obowiązujący formularz sprawozdania, który będąc elementem obowiązującego prawa, nie jest jednocześnie zgodny z obowiązującym prawem – …czy sprawozdanie pozostaje zgodne z prawem? Logika pojmowania rzeczy każe stwierdzić: nie! A jeśli logika nie musi tu obowiązywać, to może za poprawne należy uznać i „tak” i „nie”. A może jednak „tak”?

MEN raczy milczeć w tej kwestii – ciekawe jaki będzie wzorzec formularza sprawozdania za rok 2014? Jeśli się zmieni, czy będzie to znaczyło, że MEN przyznaje się do błędu za rok 2013? A jeżeli się nie zmieni? – warto chyba wniknąć jeszcze głębiej w naturę rzeczy… A co na to przedstawiciele RIO?

A może to nie ma znaczenia? Może jest wszystko jedno ile będzie kolumn pod hasłem „średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych”? W kolumnie 8 w tabeli we wzorcu formularza sprawozdania należy obliczyć „sumę iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych: 8 x (kol. 4 x kol. 6) + 4 x (kol. 5 x kol. 7)”. A może ta suma iloczynów w obu przypadkach (jedna lub dwie kolumny, odpowiednio 4, 5 oraz 6, 7) jest taka sama?

I tu porażka!? Okazuje się, że suma iloczynów… w obu przypadkach jest taka sama – jednak tak długo, jak długo liczenie będzie odbywać w zgodności z prawidłami matematyki. Ale oto w tym samym rozporządzeniu stanowi się (w części dotyczącej objaśnień do wzorca formularza sprawozdania): „Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.”. Owe dwa miejsca po przecinku powodują, że suma iloczynów… staje się różna w obu opisywanych tu przypadkach! …i nie jest to wcale trudne do policzenia i spostrzeżenia. Będę sarkastyczny wobec pomysłodawców  – ze zrozumiałych względów nie będę rozszyfrowywał skrótu „men”.

Co zrobi „men” w roku 2014? Czy arkusz sprawozdania się zmieni? Podpowiedź dla „men”: proszę nie zmieniać, bo wyjdzie na to, że było źle za rok 2013 i kłopot taki pewien będą mieli wszyscy…; proszę zmienić tekst dotyczący zaokrąglania…; wtedy co prawda pojawią się inne problemiki, ale przynajmniej arkusz sprawozdania będzie ok.

Wygląda na to, że uprawnieni do kontrolowania jakości realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN będą musieli być jeszcze bardziej tolerancyjni  wobec przedmiotu kontroli za rok 2013 i 2014. A Ci nietolerancyjni – szkoda, że nie zdają sobie sprawy z tego, czego dowodzi w tym przypadku brak tolerancji.

Art. 30a KN przyczynia się najbardziej znacząco do narodzin nowej kategorii prawa: lex jocosum tolerantia.

Kategoria: Zagadnienia prawne | Dodał: art30a (2014-10-23)
Wyświetleń: 967 | Tagi: art. 30a, analiza wydatków na wynagrodzenia, wzorzec formularza sprawozdania, jednorazowy dodatek uzupełniający | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz