Art. 30a KN
Czwartek, 2023-09-28, 03:19
Witaj Gość | RSS
 
Główna ArtykułyRejestracjaWejdź
Menu witryny
Kategorie sekcji
Zagadnienia prawne [6]
Wyjaśnienia dotyczące zawiłości problematyki art. 30a ustawy Karta nauczyciela oraz powiązanych przepisów wykonawczych
Obsługa aplikacji [0]
Wybrane zagadnienia dotyczące obsługi aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
Własności aplikacji [0]
Wybór zagadnień informatycznych związanych z funkcjonowaniem aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
Szczególne przypadki [0]
Wybrane przypadki gromadzenia danych o nauczycielach
Doniesienia zewnętrzne [0]
Ciekawe, potrzebne, interesujące doniesienia medialne dotyczące art. 30a ustawy KN
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 212
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » Artykuły » Zagadnienia prawne

W kategorii wpisów: 6
Pokazano wpisów: 1-6

Sortowanie według: Daty · Nazwy · Ratingu · Komentarze · Odsłony

Nieudolna próba uchylenia art. 30a w ustawie Karta Nauczyciela przez MEN (poprzez naruszenie zasad procesu legislacyjnego) była histerycznym i doraźnym działaniem, którego celem było pozbycie się narzędzia, które już w dokonywaniu analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2016 zaczyna pośrednio ujawniać (i to tylko w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli), jak bardzo dla JST będzie kosztowną zmiana porządku oświatowego.

Dążenie do uchylenia art. 30a („będziemy dążyć do likwidacji obowiązku rozliczenia średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego” - pani Minister Anna Zalewska MEN, Toruń, 27 czerwca; następnie dopuszczenie przez panią Minister do próby uchylenia art. 30a z pominięciem ważnego etapu legislacyjnego) stają się wyrazem dążenia do budowania stanu nieprzejrzystości, braku czytelności i zachwiania powszechności w zakresie sposobu realizacji zadań edukacyjnych, co w konsekwencji będzie prowadziło do podważania obecnego modelu funkcjonowania władzy samorządowej.

Zagadnienia prawne | Wyświetleń: 821 | Author: Krzysztof Sługocki | Dodał: art30a | Data: 2017-01-13 | Komentarze (0)

TEZA aktualna: Art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Zagadnienia prawne | Wyświetleń: 680 | Author: Krzysiek | Dodał: art30a | Data: 2016-09-05 | Komentarze (0)

TEZA aktualna: Art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Zagadnienia prawne | Wyświetleń: 603 | Author: Krzysiek | Dodał: art30a | Data: 2016-09-05 | Komentarze (0)

Jaki będzie wzorzec formularza sprawozdania za rok 2014?

W roku 2012 były dwie kwoty bazowe. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 (rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) „w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.”. Dlatego np. owe kolumny 6 i 7, zawarte w tabeli we wzorze formularza sprawozdania, miały wspólny nagłówek: „średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych”. Dwie kwoty bazowe – dwa okresy obowiązywania kwot bazowych – dwie kolumny w tabeli.

W roku 2013 (a także w 2014) jest jedna kwota bazowa. Czy art. 30a ust. 7 dalej obowiązuje? Tak! Kogo, czego dotyczy? MEN! A § 3 ust. 2 rozporządzenia? …ze względu na brzmienie „w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa…” – czy w przypadku roku 2013 (jak i 2014) obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa? Nie! - § 3 ust. 2 rozporządzenia nie stosuje się do roku 2013 i 2014. W roku 2013 i 2014: jedna kwota bazowa – jeden okres obowiązywania kwoty bazowej – jedna kolumna w tabeli pod nagłówkiem średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych.

Zagadnienia prawne | Wyświetleń: 998 | Dodał: art30a | Data: 2014-10-23 | Komentarze (0)

Co to są wydatki poniesione na wynagrodzenia (co kwalifikować jako wydatek poniesiony na wynagrodzenia)? Czy dodatki socjalne określone w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są składnikami wydatków poniesionych na wynagrodzenia w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela?

Zagadnienia prawne | Wyświetleń: 664 | Author: Krzysztof Sługocki | Dodał: art30a | Data: 2014-10-21 | Komentarze (0)

Obowiązek przeprowadzenia analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli dotyczy jednostki samorządu terytorialnego, więc owa musi zorganizować mechanizm gromadzenia danych adekwatny do realizowanego modelu zarządzania podmiotami oświatowymi  tak, aby uzyskać wynik porównania wartości średnich wynagrodzeń (w rozumieniu art. 30 ust. 3) z wartościami wydatków poniesionych na wynagrodzenia; porównanie ma być przeprowadzone osobno w każdej grupie nauczycieli (w rozumieniu art. 30 ust. 3); aby uzyskać to porównanie będzie konieczne uwzględnienie – obliczenie wartości średniorocznych struktur zatrudnienia oraz jeszcze paru innych wielkości, które są zdefiniowane w sposób mocno dyskusyjny. 

Wyjaśnienia zawarte w tym artykule, stanowią perspektywę wyjścia w chęci zrozumienia problematyki art. 30a.

Zagadnienia prawne | Wyświetleń: 2804 | Author: Krzysztof Sługocki | Dodał: art30a | Data: 2014-05-19 | Komentarze (0)

Formularz logowania
Wyszukiwanie
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz