Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 22:24
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Grudzień » 5 » Aktualne możliwości realizacji przeszkolenia
13:54
Aktualne możliwości realizacji przeszkolenia

Otrzymuję sporo pytań dotyczących możliwości wzięcia udziału w szkoleniu z realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Poniżej prezentuję najistotniejsze fragmenty jednej z odpowiedzi na takie pytania.

„[…]

Cykl szkoleń z zakresu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (realizacja obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela) był realizowany w październiku. Nie uda już się zrealizować analogicznych szkoleń w najbliższym okresie. Szkolenie w perspektywie warunków obliczeniowych roku 2020 są wstępnie zaplanowane na październik roku 2020. Rozumiem zatem, że stosowne informacje w tym zakresie (szkolenia właściwe dla roku 2019) albo to do Pani nie dotarły, albo nie dysponowałem możliwością (w ramach prawnie usprawiedliwionego działania) skutecznego do Pani dotarcia (na przykład nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, czy informacje dotyczące tego rodzaju szkoleń mogę przysłać lub otrzymałem odpowiedź negatywną).

Obecnie mogę proponować następujące praktyczne rozwiązania:

(1) doświadczenie wskazuje, że wystarczające może się okazać intensywne i indywidualne przeszkolenie w ramach rozmowy telefonicznej – Pani jest przy komputerze, ja jestem przy komputerze... (istotą proponowanego szkolenia jest od razu przejście do praktycznej realizacji przeprowadzania analizy z użyciem zalecanego narzędzia); jeżeli tematyka związana z art. 30a ustawy KN nie jest dla Pani obca, to proponowana w tym punkcie realizacja szkolenia okaże się całkowicie wystarczająca i może potrwać nie więcej, jak do godziny czasu (możliwe, że uzna Pani, że lepiej będzie to realizować w dwóch lub kilku krótszych częściach); koszty takiej realizacji z Pani perspektywy sprowadzają się do tego, że zostanie to ujęte w ewentualnej realizacji zamówienia Aplikacji – bardziej szczegółowo o tym niżej;

(2) możliwy jest mój przyjazd do Pani – jak najbardziej możliwy w dowolne miejsce w kraju; w tym przypadku będę proponował wystawienie faktury za szkolenie (w proponowanej cenie zostaną ujęte koszty dojazdu, ewentualnego noclegu i szkolenia oraz nabycia Aplikacji – szacunkowe porównanie cen zawarto tu niżej);

(3) możliwe jest rozważenie szkolenia wewnętrznego dla pewnej grupy zainteresowanych – tu jednak szkolenia organizowanego po Pani stronie (wskazuję na taką możliwość tylko na wszelki wypadek dla podkreślenia, że taka możliwość także istnieje – szczegóły takiej realizacji nie będą tu zatem szczegółowo podawane – w takim przypadku pożądany jest kontakt indywidualny);

(4) szkolenie „online” – nie jest jeszcze udostępniane (badana jest obecnie po mojej stronie skuteczność propagowania takiej formy realizacji szkoleń w ramach usług proponowanych przez portal https://www.udemy.com/).

Proszę więc rozważyć zwłaszcza pierwszą z powyższych propozycję. Rozumiem zatem jednocześnie, że rozważa Pani w szczególności możliwość nabycia Aplikacji wspomagania przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach obliczeniowych roku 2019, proponowaną w ramach usług realizowanych poprzez serwis http://art30a.ucoz.pl/.

Aplikacja jest dostępna i akuratna do obecnie obowiązujących warunków przeprowadzenia analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (czyli jest zgodna z bieżącym stanem prawnym); owszem, zaistniał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wykonawcze do art 30a (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325206) – nie zmieni on sposobu gromadzenia danych. Czyli można korzystać z obecnie udostępnianej Aplikacji; w gromadzeniu danych nic się nie zmieni; a po opublikowaniu wskazanego wyżej rozporządzenia – możliwe, że będzie potrzebna aktualizacja, ale tylko narzędzia dokonującego czynności analitycznych (może nie brzmi to zbyt prosto, ale wszystko jest tu trywialnie proste).

Czyli sugeruję Pani:

(1) proszę już skorzystać z tej Aplikacji (jako wersji demonstracyjnej, czyli ograniczonej funkcjonalnie) – jest dostępna pod adresem http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019T.zip -  to na przykład pozwoli skutecznie zrealizować proponowane wyżej szkolenie (telefoniczne);

(2) proszę ewentualnie rozważyć już nabycie Aplikacji w pełni funkcjonalnej poprzez dokonanie właściwego zamówienia. Tu wystarczająco skuteczną realizacją Pani oczekiwań i zamierzenia może być możliwość skorzystania z formularza dokonania zamówienia - http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20.

Po wypełnieniu i wysłaniu system obsługi bazy danych zamówień po mojej stronie dokonuje weryfikacji danych zawartych w formularzu, generuje wszystko to, co jest potrzebne po Pani stronie oraz wysyła na wskazane adresy poczty elektronicznej wiadomość o możliwości skorzystania z w pełni funkcjonalnej Aplikacji (adres dostępowy do pobrania, kod Licencji, potrzebne informacje) - najdalej po kilkunastu godzinach, najczęściej tuż po dokonaniu zamówienia. Jeżeli skorzysta Pani z trybu zamówienia związanego z zawarciem umowy licencyjnej, to system wygeneruje po mojej stronie dodatkowo treść umowy (faktura: 21-dniowy termin płatności) - oba te dokumenty zostaną wysłane na wskazany adres poprzez usługi Poczty Polskiej (przesyłka polecona).

Czyli:

(1) w przypadku dokonania zamówienia aplikacji, szkolenie (telefoniczne) zostanie uwzględnione w cenie zamówienia aplikacji - wskazana (pod tym adresem) cena http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20  + 30% tej ceny; oczywiście możliwa jest sytuacja, że najpierw zostanie przeprowadzone szkolenie (telefoniczne) i jeżeli z Pani perspektywy okaże się „kiepskie”, to pewnie nie dokona Pani zamówienia aplikacji, a więc i nie będzie żadnych kosztów po Pani stronie w związku z odbytym już wtedy tym telefonicznym szkoleniem...

(2) w przypadku szkolenia polegającego na tym, że przyjadę do Pani... - koszty przejazdu + koszty noclegu + koszty szkolenia... zwykle (+/-) około 900,00 zł (+VAT) - w cenie oczywiście jest wtedy nabycie aplikacji w ramach takiego indywidualnego szkolenia (problemem może okazać się termin)...

(3) w przypadku zorganizowania szkolenia dla pewnej grupy osób po Pani stronie... - 1800,00 zł (+VAT); każdy z uczestników szkolenia w ramach wskazanej ceny nabywa aplikację (tu przy założeniu, że grupa nie będzie większa niż 10-12 uczestników; tu także problemem może okazać się termin)...

Dodatkowo - udostępniam wskazane niżej skrypty, opracowania, treści - mogą także pozwolić (w przypadku osoby zaawansowanej w tematyce związanej z art. 30a KN) na w pełni samodzielne przygotowanie i stosowanie zalecanej Aplikacji (co może się okazać możliwe także nawet w przypadku osoby początkującej w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – tu jednak w przypadku znaczącego zaangażowania). Proszę już teraz swobodnie dysponować udostępnianymi tu opracowaniami w miarę potrzeb i możliwości.

Wersja edytowalna skryptu szkoleniowego https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.docx  oraz wersja w formacie PDF https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.pdf.

Udostępniam także do Pana dowolnej (w rozumieniu wskazań zawartych poniżej) dyspozycji:

    https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf  - struktura zatrudnienia i liczenie struktury zatrudnienia  w tym „ręczne” policzenie struktury zatrudnienia;

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf  - czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych;

    https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf  - opis zakresu problematyki wynikającej z art. 30a KN;

    https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf  - skrypt szkoleniowy, w którym szerzej opisano problematykę art. 30a KN oraz narzędzia obliczeniowe;

    https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf  - zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

    https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf  - zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

    pełna (w wersji edytowalnej) prezentacja przygotowywana na potrzeby szkoleń w roku 2019, której tylko wybrane części są wykorzystane w czasie szkoleń (zawiera treści aktualne z perspektywy 30 września 2019): https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_10.pptx;

    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/  jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... (prezentowana jest główna idea);

    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/  jest dostępny krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń;

    opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.

W przygotowaniu skryptu oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/) . Udostępnione na stronach tego opracowania teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w skrypcie proszę traktować jedynie jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy wykorzystywany w czasie szkolenia.

Opracowania własne zawarte w skrypcie (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności z postanowieniami tego typu licencjonowaniem.

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/, https://www.facebook.com/art30a

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2019 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_aktualne_fakty_i_wnioski/2019-08-23-179

Deklaruję jednocześnie pomoc - w sposób jaki Pani uzna za konieczny.

Jeżeli nie byłem oczekiwanie komunikatywny lub jeżeli uzna Pani za konieczne uzyskanie więcej potrzebnych informacji - pozostaję do dyspozycji także poprzez ewentualną rozmowę telefoniczną (501 091 995),

[…]”


Krzysztof Sługocki, 05.12.2019

Wyświetleń: 323 | Dodał: art30a | Tagi: szkolenia, wydatki poniesione na wynagrodzenia | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Grudzień 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz