Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 05:38
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Grudzień » 4 » Potwierdzanie zamówienia Aplikacji
17:00
Potwierdzanie zamówienia Aplikacji

Zdarza się, że po dokonaniu zamówienia Aplikacji, nie dociera do Państwa informacja potwierdzająca. Możliwe, że bywa to konsekwencją zbyt restrykcyjnych reguł obsługi docierającej do Państwa poczty elektronicznej. System obsługi bazy danych zamówień po mojej stronie obsługuje Państwa zamówienia w sposób niemal w całości oprogramowany i w etapie końcowym generuje i wysyła do Państwa (zwykle krótko po otrzymaniu zamówienia; w skrajnych przypadkach wymagających ingerencji operatora po kilkunastu najdalej godzinach) wiadomość potwierdzającą i zawierającą wszystkie potrzebne po Państwa stronie informacje - potrzebne do skutecznego przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli z użyciem w pełni funkcjonalnej Aplikacji.

Poniżej kopia szablonu takiej przykładowej informacji (taka na przykład informacja powinna do Państwa dotrzeć po dokonaniu zamówienia Aplikacji – zwykle tego samego dnia, w którym dokonano zamówienia).

„[…]

Szanowni Państwo,

Dziękuję za dokonanie zamówienia Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Aplikacja Analiza2019, zastosowanie do: art. 30a, ustawa Karta Nauczyciela, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Wiadomość została wygenerowana poprzez program obsługi bazy danych zamówień.

Zamówienia dokonano: {{Sygnatura Czasu dokonania zamówienia}}

Jako adres e-mail właściwy dla osoby składającej zamówienie wskazano: {{Adres e-mail(1)}}

Jako adres e-mail właściwy dla Podmiotu zamawiającego wskazano: {{Adres e-mail(2)}}

Aplikacja (przeznaczona dla Licencjobiorcy) jest dostępna do pobrania pod adresem:

http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019.zip  

(lub alternatywnie: http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019.exe, lub alternatywnie: http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019.7z)

Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik Analiza2019.zip lub pobrany plik Analiza2019.exe, lub pobrany plik Analiza2019.7z („najbezpieczniejszym” do ściągnięcia jest plik zapisany w formacie [*.zip]; zaleca się „ściągnięcie” pliku [*.zip]; plik w formacie [*.exe] jest najłatwiejszy do „rozpakowania”, ale jest to plik „wykonywalny” i na przykład Państwa system zabezpieczeń może go oznaczać jako „nie będący bezpiecznym”; plik zapisany w formacie [*.7z] jest najmniejszy...). W celu zainicjowania Licencji, po rozpakowaniu (rozkompresowaniu, wyodrębnieniu...) pobranego pliku Aplikacji, należy otworzyć (uruchomić, uaktywnić,…) skoroszyt (plik) Analizatora ([Analizator2019_w0722.xlsm]) i w arkuszu oznaczonym nazwą [DanPar] przyciskiem oznaczonym napisem [Licencja] uaktywnić Licencję – proszę to zrobić przed dokonywaniem innych czynności.

Kod uaktywnienia Licencji: {{Kod uaktywnienia Licencji}}

(uwaga: wielkość liter ma znaczenie...; jeżeli pobrano Aplikację przed wygenerowaniem Licencji, czyli przed otrzymaniem tej wiadomości, uaktywnienie Licencji nie będzie możliwe - proszę wtedy ponownie pobrać Aplikację z wykorzystaniem wskazanych wyżej adresów)

W przypadku braku możliwości uaktywnienia Licencji (co może w szczególności wystąpić w konsekwencji braku pożądanych aktualizacji Excel'a w wersji na przykład 2007) może być przydatnym opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184 (lub proszę kontaktować z Licencjodawcą: Krzysztof Sługocki, 501 091 995). Uwaga - pomoc techniczna dla pakietu Office 2007 świadczona przez Microsoft zakończyła się 10 października 2017.  Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zostanie zakończone 13 października 2020 roku.

Aplikacja zawiera aktualną wersję pliku Analizatora [Analizator2019_w0722.xlsm] dostosowaną do aktualnych warunków obliczeniowych roku 2019 (aktualnych z perspektywy daty 07 lipca 2019) i jest analogiczna w zakresie funkcjonalności z ostatnią wersją z roku 2018. Więcej szczegółów dotyczących tej wersji Aplikacji zawarto pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9. W wersji na rok 2019 pojawiły się także nowe funkcjonalności w konsekwencji (jak co roku) spostrzeżeń i uwag użytkowników (także osób reprezentujących podmioty uprawnione do czynienia kontroli). Po opublikowaniu przez MEN rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opracowywania sprawozdania (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325206) konieczna może się okazać aktualizacja pliku Analizatora (http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17).

Tryb dokonania zamówienia Aplikacji: ({{Tryb}} np. „bez zawierania Umowy Licencyjnej”) Licencja normująca warunki użytkowania i korzystania z Aplikacji Analiza2019: http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf

Na podstawie danych zaczerpniętych z formularza zamówienia z poziomu Aplikacji Licencjobiorcą jest: {{LicencjobiorcaTryb}}, ze wskazaniem jednostki samorządu terytorialnego (tu: {{JST}}) właściwej do korzystania z Licencji (w ramach obowiązującej Licencji korzystanie z Aplikacji jest możliwe w dowolnej liczbie egzemplarzy przez podmioty właściwe dla terenu funkcjonowania wskazanej JST oraz właściwe ze względu na obowiązki wynikające z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela).

Faktura: z tytułu dokonania zamówienia Aplikacji oraz udzielenia Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty Licencjodawcy; cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych ([awn*]) adekwatnie do liczby podmiotów (szkół) gromadzenia danych; na podstawie danych zaczerpniętych z formularza zamówienia w związku ze wskazaną liczbą [awn*] wystawiono fakturę na kwotę: {{Kwota do zapłaty bez VAT}}. Faktura została do Państwa wysłana z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej (przesyłka polecona).

Osoba wskazana do kontaktu: {{Osoba do Kontaktu}}

Wyciąg z rekordu bazy danych obsługi zamówień Aplikacji:

Sygnatura czasowa: {{Sygnatura Czasu dokonania zamówienia}}

Adres e-mail (osoba zam.): {{Adres e-mail(1)}}

Adres e-mail (podmiot zam.): {{Adres e-mail(2)}}

Nazwa Licencjobiorcy: {{LicencjobiorcaTryb}}

Adres Licencjobiorcy: {{Adres Licencjobiorcy}}

Licencja (zakres liczby [awn*] i cena): {{Kwota do zapłaty bez VAT}}

JST: {{JST}}

Nabywca: {{NabywcaFaktura}}, {{NabywcaAdresUl}}, {{NabywcaAdresKod}} {{NabywcaAdresMiejsc}}, NIP: {{NabywcaNIP}}

Odbiorca: {{Odbiorca}}

Dane do kontaktu: {{KontaktName}}, {{Kontakemail}}, {{KontaktTel}}

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: {{ZgodaODO}}

Znajomość i akceptacja warunków dokonania Zamówienia: {{ZgodaWarZam}}

Opcjonalna zgoda na otrzymywanie informacji: {{ZgodaH1}}, {{ZgodaH2}}

Za szczególnie pragmatyczny fragment Licencji uznaję treść § 15. 2. "Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle tej Licencji bądź w związku z nią lub jej interpretacją. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania problemów i powikłań towarzyszących korzystaniu z tej Licencji."

Wiele przydatnych informacji z zakresu analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest udostępnianych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/

Dodatkowo mogą być przydatne...:

Udostępniana jest wersja edytowalna skryptu szkoleniowego https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.docx  oraz wersja w formacie PDF https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.pdf.

Udostępniam także do Państwa dowolnej (w rozumieniu wskazań zawartych powyżej) dyspozycji:

    https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf  - struktura zatrudnienia i liczenie struktury zatrudnienia  w tym „ręczne” policzenie struktury zatrudnienia;

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf  - czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych;

    https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf  - opis zakresu problematyki wynikającej z art. 30a KN;

    https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf  - skrypt szkoleniowy, w którym szerzej opisano problematykę art. 30a KN oraz narzędzia obliczeniowe;

    https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf   - zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

    https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf   - zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

    pełna (w wersji edytowalnej) prezentacja przygotowywana na potrzeby szkoleń w roku 2019, której tylko wybrane części są wykorzystane w czasie szkoleń (zawiera treści aktualne z perspektywy 30 września 2019): https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_10.pptx;

    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/   jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... (prezentowana jest główna idea);

    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/   jest dostępny krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń;

    opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.  

W przygotowaniu skryptu oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/,  http://isap.sejm.gov.pl/)  oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/). Udostępnione na stronach tego opracowania teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w skrypcie proszę traktować jedynie jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy wykorzystywany w czasie szkolenia.

Opracowania własne zawarte w skrypcie (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/  i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności z postanowieniami tego typu licencjonowaniem.

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/, https://www.facebook.com/art30a,  https://sites.google.com/view/art30a2019szkolenie

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2019 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_aktualne_fakty_i_wnioski/2019-08-23-179

Będę na bieżąco informował Państwa o kwestiach istotnych dla użytkowania i funkcjonowania po Państwa stronie Aplikacji.

Życzę satysfakcjonującego czerpania korzyści z zamówionej Aplikacji.

Z poważaniem,

Krzysztof Sługocki

Wiadomość ta została wysłana do Państwa w konsekwencji uzyskania stosownych zgód wynikających z dokonania zamówienia Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Analiza2019) oraz w konsekwencji zobowiązań Licencjodawcy wynikających z udzielanej Licencji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Jeżeli wykorzystany tu adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraziła zgody na przesłanie tej wiadomości potwierdzającej dokonanie zamówienia Aplikacji, to proszę poinformować Nadawcę tej wiadomości o oczekiwaniu usunięcia adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas jednocześnie o wskazanie adresu właściwego dla potrzeby wysłania tej wiadomości w związku z dokonaniem zamówienia wskazanej wyżej Aplikacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Wiadomość zawarta tu powyżej w intencji Nadawcy stanowi informację o charakterze handlowym.

Wiadomość ta w intencji Nadawcy stanowi kontynuację wymiany informacji w konsekwencji realizacji zamówienia oraz zobowiązań licencyjnych i jest związana z pierwotnie zamówioną informacją o charakterze handlowym.

Nadawcą tej wiadomości jest podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki, Regon 020167486

Informacja dotycząca zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych

(jest dostępna także pod adresem: https://sites.google.com/view/roi-art30a)

[…]”


Krzysztof Sługocki, 04.12.2019

Wyświetleń: 175 | Dodał: art30a | Tagi: art. 30a, analiza wydatków, program, aplikacja | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Grudzień 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz