Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 06:46
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Październik » 23 » „Chcę skorzystać z zalecanych narzędzi, jeszcze z nich nie korzystałam, ale nie biorę udziału w szkoleniach…?”
22:06
„Chcę skorzystać z zalecanych narzędzi, jeszcze z nich nie korzystałam, ale nie biorę udziału w szkoleniach…?”

„Chcę skorzystać z zalecanych narzędzi, jeszcze z nich nie korzystałam, ale nie biorę udziału w szkoleniach…?” - otrzymałem ostatnio wiele podobnie brzmiących pytań. Oto poniżej możliwa odpowiedź.

„[…] Proszę smiało rozważyć ewentualność nabycia narzędzi (Aplikacji, programu,…) w pełni już dostosowanej do warunków obliczeniowych roku 2019 - narzędzia te są w ocenie dotychczasowych użytkowników proste, skuteczne i efektywne... (narzędzia w obecnej wersji są w powszechnym użyciu od roku 2015); możliwe jednak, że pierwsze „spojrzenie” na sposób ich użytkowania nie wyda się oczekiwanie przyjazne...

Aplikacja do przetestowania (przeznaczona dla potencjalnego Licencjobiorcy - w wersji z ograniczeniami) jest dostępna do pobrania pod adresem: http://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analiza2019T.zip. Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik Analiza2019T.zip. Po rozpakowaniu jeden z plików zawiera skróconą instrukcję obsługi. Tymczasem będzie to wersja bez licencji, czyli jej działanie będzie losowo ograniczane w różnych aspektach funkcjonalnych.

Deklaruję jednocześnie pomoc – wystarczającą może być rozmowa telefoniczna (o szkoleniowym, ale skrótowym charakterze - ostatnio to się nawet sprawdziło w paru przypadkach), która może potrwać chyba maksymalnie do 45 minut; po takiej rozmowie poczuje Czytelnik tej wiadomości (lub inna właściwa tu osoba) oczekiwaną „przyjazność” i prostotę użytkowania nowych narzędzi. Sama taka rozmowa nie będzie rodzić żadnych zobowiązań po Państwa stronie.

Brak udziału w szkoleniu nie jest przeszkodą w chęci dokonania analizy z użyciem zalecanych narzędzi. Udostępnione wskazane niżej skrypty, opracowania, treści pozwolą na w pełni samodzielne przygotowanie i stosowanie zalecanej Aplikacji (nawet w przypadku osoby początkującej w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela).

Udostępniana jest wersja edytowalna skryptu szkoleniowego https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.docx oraz wersja w formacie PDF https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.pdf.

Udostępniam także do Państwa dowolnej dyspozycji:

    https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf - struktura zatrudnienia i liczenie struktury zatrudnienia  w tym „ręczne” policzenie struktury zatrudnienia;

    https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/DataColl.pdf - czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych;

    https://egocki.pl/art30a/ocochodziwart30a.pdf - opis zakresu problematyki wynikającej z art. 30a KN;

    https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf - skrypt szkoleniowy, w którym szerzej opisano problematykę art. 30a KN oraz narzędzia obliczeniowe;

    https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2017-2019.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2017-2019) dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

    https://egocki.pl/art30a/ZPublikacji_2014-2017.pdf - zestawienie wybranych publikacji (2014-2017) dotyczących różnorodnych „niuansów” konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;

    pełna (w wersji edytowalnej) prezentacja przygotowywana na potrzeby szkoleń w roku 2019, której tylko wybrane części są wykorzystane w czasie szkoleń (zawiera treści aktualne z perspektywy 30 września 2019): https://egocki.pl/art30a/Analiza2019_10.pptx;

    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/ jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... (prezentowana jest główna idea);

    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/ jest dostępny krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń;

    opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184.

W przygotowaniu skryptu oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/). Udostępnione na stronach tego opracowania teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w skrypcie proszę traktować jedynie jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy wykorzystywany w czasie szkolenia.

Opracowania własne zawarte w skrypcie (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności z postanowieniami tego typu licencjonowaniem.

Proszę ewentualnie zapoznać się w miarę swych potrzeb i możliwości z treściami już udostępnionymi (także tymi z roku 2017 i 2018).

Zaleca się znajomość przepisów prawa – chodzi co najmniej o:

    ustawę Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 967)

    rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 6 poz. 35)

    rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1587)

    ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1287)

    ustawę o systemie informacji oświatowej (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1900)

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/, https://www.facebook.com/art30a

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2019 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_aktualne_fakty_i_wnioski/2019-08-23-179

Zakres cenowy - dokonania zamówienia Aplikacji (Licencji) został wskazany pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20.

Alternatywnie: do wzajemnego rozważenia istnieje także możliwość mego przyjazdu do Państwa w celu przeprowadzenia właściwego przeszkolenia dla wskazanej grupy osób.

W przypadku uznania, że potrzebny jednak będzie mój przyjazd - tu będę wówczas proponował wystawienie faktury z kwotą netto na przykład 1800,00 zł (konkretna propozycja cenowa zależy od kosztów dojazdu i może różnić się od wskazanej kwoty o (+/-) 200,00 zł; w tym zawarte jest oczywiście nabycie Licencji, Aplikacji, przeszkolenie wskazanych osób lub wskazanej grupy, koszty dojazdu i noclegu) - ewentualne szczegóły, na przykład te dotyczące możliwego najbliższego terminu będę mógł proponować w ramach konkretnego ewentualnego kontaktu.

Proszę zatem także rozważyć nabycie „nowej” Aplikacji poprzez dokonanie zamówienia lub w ramach przeprowadzenia stosownego szkolenia.

Powtórzę - w przypadku chęci dokonania zamówienia - uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20

Aplikacja wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest tak zaprojektowana, aby można było jej użyć w takim modelu organizacyjnym gromadzenia danych, że dane są gromadzone po stronie organu prowadzącego, albo takim – że dane są gromadzone po stronie podmiotów gromadzenia danych, czyli jednostek organizacyjnych, które to te dane w swej istocie mają.

Czyli załóżmy (sytuacja trudniejsza), że Czytelnik reprezentuje organ prowadzący; Czytelnik korzysta z pełni funkcjonalności Aplikacji i generuje pliki gromadzenia danych [awn*.xlsx] w zadanej liczbie (tu zapewne odpowiadającej liczbie podmiotów gromadzenia danych); przekazuje Czytelnik owe pliki [awn*.xlsx] – „puste kopie” – do szkół; szkoły gromadzą dane w oczekiwanym zakresie, porządku i rygorze prawnym; przekazują pliki z danymi (kopie); Czytelnik zapisuje je u siebie na miejscu tych samych wcześniej pustych plików; dokonuje analizy… - wszystko dzieje się bez problemów i zakłóceń…

Warunki konieczne: szkoły dysponują oprogramowaniem typu arkusz kalkulacyjny (nie musi to być w tym przypadku Excel – może to być na przykład darmowy i w pełni legalny Calc LibreOffice w możliwie najnowszej wersji); szkoły nie zmieniają nazw plików i dbają o zapisywanie ich w formacie pierwotnym (XLSX) – tu ewentualne inne postępowanie po stronie szkół nie jest żadnym problemem…

Zalecane: dobrze jest szkołom dostarczyć obok pliku gromadzenia danych także narzędzie pomocnicze [EuklidesC.xlsx] – kalkulator wspomagający niektóre „egzotyczne” obliczenia; rzeczą wartą przemyślenia może być także dostarczenie szkołom kopii pliku narzędzie kontroli poprawności danych…

Zakładamy tu jednocześnie, że gromadzący dane w szkołach są/będą świadomi potrzeby i sposobu czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych, czyli pewne choćby tu w wewnętrznej formie przeszkolenie będzie potrzebne...

Gromadzenie danych o nauczycielach będzie tu musiało polegać na tym w szczególności, że w związku z koniecznością przekazywania tych danych do organu prowadzącego należy zastosować się do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. To zastosowanie się sprowadza się tu w najprostszym ujęciu do wprowadzania danych bez wprowadzania imion i nazwisk nauczycieli; w miejsce imion i nazwisk osoba wprowadzająca wprowadza dowolne oznaczenia – identyfikatory – stosując się do zasady, że po swojej stronie będzie wiedzieć kogo dany identyfikator dotyczy, ale „świat się o tym nie dowie”; w konsekwencji dokona się analizy i w szczególności jeżeli pojawią się w wyniku tej analizy jednorazowe dodatki uzupełniające, to poinformuje dokonujący analizy daną szkołę, że na przykład nauczycielowi „ABX43” należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający w zadanej kwocie…; oczywiście w Aplikację jest wbudowany pewien mechanizm generowania oznaczeń nauczycieli, ale to raczej jest temat do rozmowy na przykład telefonicznej…

Sprawdzenie poprawności danych jest elementem funkcjonalności analizy danych, czyli w ramach dokonywania analizy można dokonać oceny poprawności danych na kilku poziomach dokonywania tej oceny – tu również aby móc być oczekiwanie komunikatywnym, to raczej wskazana jest rozmowa na przykład telefoniczna (nie ma tam żadnych z tym trudności lub tajemnic – w zasadzie wszystko dzieje samo). W moim uznaniu wszelkie wydruki są zbędne – co natomiast może być uznane za wystarczające wykazanie tego, że szkoła zgromadziła dane oczekiwanie poprawne, mogę również podpowiedzieć w ramach tej samej rozmowy.

Jest także możliwe dokonanie analizy i sporządzenie sprawozdania na przykład przeze mnie w ramach czynności serwisowych w rozumieniu postanowień licencyjnych oraz w ramach powierzenia do przetwarzania pseudonimizowanych danych osobowych – (co do zasady nie będę do tego w żaden przekonywujący sposób namawiał) to także, co do szczegółów najprościej będzie mi wyjaśnić w rozmowie na przykład telefonicznej (501 091 995). [...]"


Krzysztof Sługocki, 23.10.2019

Wyświetleń: 326 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Październik 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz