Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 06:22
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2017 » Styczeń » 7 » Odpowiedzi na wybrane ważne pytania "dodatkowe"
19:20
Odpowiedzi na wybrane ważne pytania "dodatkowe"

Otrzymuję bardzo dużo pytań. Wyrażacie Państwo także różnego rodzaju wątpliwości, spostrzeżenia, opinie i sugestie, także te dotyczące Aktualnego Analizatora. Nie jestem w stanie zareagować w odpowiednio szybkim czasie, w sposób wystarczająco rzetelny i komunikatywny na wszystkie wiadomości, jakie do mnie docierają (nie tylko z zakresu obowiązywania art. 30a). Pewną szczególną grupę pytań stanowią następujące (choć zwykle zadawane z użyciem nieco innych słów i zwrotów od tych zawartych niżej):

 1. Czy za rok 2016 należy dokonać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?
 2. Czy za rok 2017 trzeba będzie także dokonywać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?
 3. Kiedy „to” się skończy?
 4. Czy płace nauczycieli w roku 2017 wzrastają?
 5. Skoro nikt „od nas” nie brał udziału w szkoleniach, to czy także możemy skorzystać z proponowanych tu narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?
 6. Kiedy będą dostępne narzędzia na rok 2017? Czy będą takie same jak dotąd? Od kiedy najlepiej używać narzędzi gromadzenia danych i dokonywania analizy za rok 2017?
 7. Czy będą organizowane szkolenia? Jeżeli tak to w jakich terminach? Czy są możliwe szkolenia wewnętrzne dla danej jednostki samorządu terytorialnego?
 8. Dlaczego „to” jest darmowe?
 9. Czy można jeszcze korzystać ze „starych” narzędzi (tych „z kolorowymi tabelkami z roku 2013”, w których struktury wylicza się ręcznie)?
 10. Czy możemy do pana przesłać pliki z danymi w celu sprawdzenia „czy wszystko jest dobrze”?
 11. Czy istnieją jeszcze po pana stronie jakieś dodatkowe narzędzia, raporty itp.?
 12. Czy możemy otrzymać wraz z wyjaśnieniami kody/skrypty VBA/SQL, opisy i wyjaśnienia stosowanych struktur, formuł,… w celu ich wykorzystania na nasze potrzeby? Czy jest możliwe zorganizowanie szkolenia, na którym zostanie wytłumaczone jak z użyciem Excel’a (+VBA, +SQL) przygotowuje się i wdraża takie i podobne rozwiązania?
 13. Czy w przypadku kontroli RIO można powoływać się na pana opinie, wyjaśnienia i komentarze?

Odpowiedzi:

Ad. 1. [Czy za rok 2016 należy dokonać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?] Tak, art. 30a ustawy Karta Nauczyciela pozostaje obowiązującym w odniesieniu do roku 2016 (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela, Dz. U. 2016 poz. 1379). Narzędzia wspomagania dokonania analizy za rok 2016 są udostępnione. Dostępny jest także Aktualny Analizator.

Ad. 2. [Czy za rok 2017 trzeba będzie także dokonywać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?] Tak, art. 30a ustawy Karta Nauczyciela pozostaje obowiązującym w odniesieniu do roku 2017 (patrz wyżej); w ustawie zmieniającej (ustawa wprowadzająca ustawę Prawo oświatowe – tej już uchwalonej, ale jeszcze w dniu udzielenia tej odpowiedzi nie ogłoszonej) nie został uchylony art. 30a; nie są znane żadne projekty, z których wynika, że będzie uchylony; MEN zapowiada, że tematyka jednorazowego dodatku uzupełniającego powróci podczas prac „Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”. Niezależnie od tego, kto co „gada” lub zapowiada i po której ze stron – to nie zmienia bieżącego stanu prawnego.

Ad. 3. [Kiedy „to” się skończy?] Nie wiem. Co więcej od pewnego czasu prawo nie jest tworzone w sposób w pełni racjonalny i pozbawiony wątpliwości co do zgodności określanej mianem „konstytucyjnej” – a to oznacza, że jedynym źródłem odpowiedzi na to pytanie może być tylko wróżba…

Ad. 4. [Czy płace nauczycieli w roku 2017 wzrastają?] Tak, ale ()… - i sytuacja w dniu napisania tej odpowiedzi (i nie wiem do kiedy) pozostaje taka, że każdy (niezależnie od tego, na co się powoła i co przywoła) kto będzie twierdził, że wzrastają, ma tyle samo racji, jak i ten, który będzie twierdził przeciwnie (niezależnie od tego, na co się powoła i co przywoła). Prawo w tym zakresie (i nie tylko) zyskało charakter poglądowy i rzecz jest tymczasem „rozwojowa”… (http://iddz.blogspot.com/)

Ad. 5. [Skoro nikt „od nas” nie brał udziału w szkoleniach, to czy także możemy skorzystać z proponowanych tu narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?] Tak. Choć dla pełnej jasności napiszę, że: deklarowaną przez autora (Krzysztof Sługocki, 2010-2016), główną zasadą legalności użytkowania narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli pozostaje to, że są dołączane do szkoleń oraz obecnie (2014-2016) są udostępnione w pełnej funkcjonalności w wybranych zasobach; mogą być użytkowane i rozpowszechniane w zakresie objętym tematyką szkoleń na terenie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla podmiotu, którego przedstawiciel brał udział w szkoleniu (co powinno dać się ewentualnie w miarę takiej potrzeby wykazać stosownym dokumentem w stosownym postępowaniu), bez żadnych zobowiązań wobec autora. Narzędzia (na rok 2016) nie są przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży może być udzielenie licencji na użytkowanie aplikacji w przypadkach przekraczających ramy wskazane wyżej (w nawiązaniu do prawa autorskiego) – w celu uzyskania pełnej informacji w tym zakresie wskazany jest kontakt z autorem.

Ad. 6. [Kiedy będą dostępne narzędzia na rok 2017? Czy będą takie same jak dotąd? Od kiedy najlepiej używać narzędzi gromadzenia danych i dokonywania analizy za rok 2017?] Narzędzia wspomagania dokonania analizy za rok 2017 już są gotowe; do końca stycznia przechodzą testy wewnętrzne; w lutym są planowane testy zewnętrzne (jeżeli czytelniku zechcesz wziąć udział w tych testach – będę wdzięczny i zaszczycony…). Narzędzia nie będą w pełni „takie same jak dotąd” – muszą być pomyślane pod różne możliwe i dające się dziś przewidzieć scenariusze rozwoju sytuacji wokół art. 30a, gdzie najważniejszym warunkiem pozostaje to, żeby niezależnie od tego, co zostanie ostatecznie ustanowione lub zmienione – nie gromadzić danych od początku, jeżeli będą gromadzone już od niemal początku roku… Wydaje się, że najlepszą strategią na rok 2017 będzie gromadzenie danych na potrzeby dokonywania analizy już od początku roku (luty/marzec) – jeden z bardziej prawdopodobnych scenariuszy (zaistniały już tego właściwe przesłanki) rozwoju sytuacji wokół art. 30a polega na tym, że na potrzeby ustanowienia „jak ma być” (MEN zapowiada, że tematyka jednorazowego dodatku uzupełniającego powróci podczas prac „Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”) będzie się wymagać gromadzenia danych i analiz „śródrocznych” z uzasadnieniem, że „racjonalna i faktyczna ocena aktualnej sytuacji w odniesieniu do konsekwencji zmian w prawie oświatowym pozwoli dokonać wyboru najlepszych rozwiązań na przyszłość”.

Ad. 7. [Czy będą organizowane szkolenia? Jeżeli tak to w jakich terminach? Czy są możliwe szkolenia wewnętrzne dla danej jednostki samorządu terytorialnego?] Tak, szkolenia będą organizowane. Najprawdopodobniej w marcu – propozycja terminów i lokalizacji szkoleń będzie dostępna od 23 stycznia. Tak, szkolenia o wewnętrznym charakterze wielokrotnie były praktykowane (jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to jestem gotów wskazać stosowne informacje i rekomendacje…).

Ad. 8. [Dlaczego „to” jest darmowe?] „To” nie jest darmowe i nie ma w tym żadnej „tajemnicy”. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest darmowe. Istnieje wiele zmieniających się aspektów i odniesień, które generowały nie tylko wymierne korzyści. Właśnie teraz dokonywana jest ocena tego, na ile rzecz może dalej taką pozostać lub co, dlaczego i w jakim zakresie będzie musiało ulec zmianie. Są to bardzo wymagające i drobiazgowe zabiegi analityczne połączone z planowaniem.

Ad. 9. [Czy można jeszcze korzystać ze „starych” narzędzi (tych „z kolorowymi tabelkami z roku 2013”, w których struktury wylicza się ręcznie)?] Tak, w dokonaniu analizy za rok 2016 można wykorzystać narzędzia „stare” (). Korzystanie z nich wydaje się być jednak bardzo pracochłonne i wymagające (to głównie z tych, sygnalizowanych przez Państwa powodów, powstały i ewoluują nowe narzędzia…). Najprawdopodobniej analizy za rok 2017 nie da się już dokonać z użyciem owych „starych” narzędzi.

Ad. 10. [Czy możemy do pana przesłać pliki z danymi w celu sprawdzenia „czy wszystko jest dobrze”?] Tak – proszę jednak mieć na uwadze to, że w niektórych przypadkach (w tych, w których nauczyciele są identyfikowani poprzez imię i nazwisko) będą to dane osobowe także o wrażliwym charakterze (wówczas ich przekazanie musi spełniać wymogi prawa ochrony danych osobowych). Poza tym nie jestem w stanie dokonać oceny merytorycznej zgodności zgromadzonych danych z dokumentami źródłowymi – choć poprzez system raportowania analizator jest w stanie zasugerować i wskazać szereg różnych nieprawidłowości. Co do zasady przed ewentualnym podjęciem decyzji o wysyłaniu mi plików z danymi – konieczny jest wcześniejszy kontakt, w którym wskazywane wyżej kwestie zostaną w pełni i szczegółowo omówione (tak, aby rzecz mogła być uznana za zgodną z prawem).

Ad. 11. [Czy istnieją jeszcze po pana stronie jakieś dodatkowe narzędzia, raporty itp.?] Tak, dysponuję zbiorem dodatkowych narzędzi funkcjonujących pod wspólną nazwą „Agresywny Analizator”. Są to dodatkowe narzędzia z raczej dość „skromnymi i surowymi” interfejsami, które pomagają np. w wyszukiwaniu potencjalnych błędów gromadzenia danych, naprawianiu naruszonych struktur plików, budowaniu dodatkowych raportów, dokumentowaniu używanych struktur VBA i SQL itp. Narzędzia te nie są rozpowszechniane. Niektóre z nich w pewnych wyjątkowych sytuacjach były udostępniane.

Ad. 12. [Czy możemy otrzymać wraz z wyjaśnieniami kody/skrypty VBA/SQL, opisy i wyjaśnienia stosowanych struktur, formuł,… w celu ich wykorzystania na nasze potrzeby? Czy jest możliwe zorganizowanie szkolenia, na którym zostanie wytłumaczone jak z użyciem Excel’a przygotowuje się i wdraża takie i podobne rozwiązania?] Tak, może to być przedmiotem sprzedaży. Rzecz wymaga kontaktu z autorem (Krzysztof.Slugocki@gmail.com) w relacjach o negocjacyjnym charakterze. Tak, takie szkolenia miały już miejsce – w przypadku zainteresowania mogę przesłać potrzebne informacje.

Ad. 13. [Czy w przypadku kontroli RIO można powoływać się na pana opinie, wyjaśnienia i komentarze?] Tak, jednak takie powoływania się i przywoływania podlegają właściwej ocenie ze strony kontrolujących zgodnej z kryteriami i warunkami dokonywania stosownych kontroli, co oznacza, że w szczególności nie muszą być ani oczekiwane, ani brane pod rozwagę lub ocenę. Co do zasady kontrolujący dokonuje oceny zgodności wykonanych czynności w zgodności z prawem,… i w ramach konieczności dokonania tej oceny może żądać (prosić) przedstawienia właściwych dla dokonania danej oceny dowodów, a kontrolowany w ramach tych samych zasad przedkłada oczekiwane dowody o ile jest w ich posiadaniu… Proszę mieć także na uwadze to, że analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest trudnym tematem nawet dla kontrolujących; chyba już wszyscy kontrolujący całkowicie zdają sobie sprawę ze stopnia komplikacji, uznaniowości i braku precyzji będących wynikiem konieczności stosowania bieżących unormowań prawnych i w ramach czynności kontrolnych są ostrożni, wyrozumiali i tolerancyjni (w dobrym i pozytywnym rozumieniu wskazanych określeń)…


07.01.2017, Krzysztof Sługocki

Wyświetleń: 612 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Styczeń 2017  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz