Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 05:42
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2018 » Listopad » 2 » „Stare” narzędzia wspomagania dokonania analizy
18:18
„Stare” narzędzia wspomagania dokonania analizy

Otrzymuję wiadomości od Użytkowników „starych” narzędzi wspomagania dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – czyli narzędzi, które były adresowane na potrzeby lat 2010-2014. Wiadomości dotyczą możliwości ich wykorzystania w nowych warunkach obliczeniowych – tu roku 2018. Nie zdawałem sobie w pełni sprawy z tego, że może tu zaistnieć być może nawet i spora grupa takich Użytkowników. Owe „stare” narzędzia zostały stworzone w oparciu o założenia (a takie można było wtedy jeszcze mieć), że prawo jest stabilne, przewidywalne oraz że sposoby jego pojmowania podlegają równie stabilnej i przewidywalnej ewolucji. Z takiej perspektywy można było wtedy tworzyć proste, ale także raczej „sztywne” rozwiązania.

Dziś takie myślenie jest abstrahowaniem od bieżącej rzeczywistości. Odporność na brak stabilności i przewidywalności prawodawczej musi być cechą obecnych rozwiązań w wielu aspektach aktualnej rzeczywistości. Dlatego też te „stare” narzędzia nie nadają się dziś do dokonania analizy w warunkach obliczeniowych roku 2018 – i analogicznie będzie w latach kolejnych (a już wiadomo, że art.30a ustawy Karta Nauczyciela będzie sobie trwał chyba nie mniej krócej niż sama Karta Nauczyciela).

Takim Użytkownikom udzielam obecnie odpowiedzi mniej więcej o następującej treści:

„[…] użytkowane zatem było po Państwa stronie narzędzie, które nie było aktualizowane już od kilku lat. Na chwilę obecną nie podjęto jeszcze po mojej stronie wystarczająco pełnych prac na rzecz dopasowania tego „starego” narzędzia do warunków obliczeniowych roku 2018, ale jednocześnie odnotowuję w tym zakresie początek pewnego zainteresowania. Możliwe, że zainteresowanie zaktualizowaniem tych narzędzi przekroczy pewną znaną mi granicę i wartościową rzeczą stanie się zaangażowanie określonego czasu i podjęcie koniecznego wysiłku tak, aby w konsekwencji to było jednocześnie swobodnie akceptowalne po stronie zainteresowanych. Tymczasem jednak nie ma po mojej stronie planu podjęcia prac w tym zakresie - zatem proponuję zainteresowanie się Nową Lepszą Aplikacją.

Należy jednak tu jednocześnie dodać, że owa „stara” aplikacja jest oparta jedynie na zastosowaniu formuł arkuszowych dostępnych w tym zakresie funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego (Excel), czyli rzecz jest możliwa (przy pewnym nakładzie pracy) do samodzielnego zaktualizowania przez osobę biegłą w takim zakresie funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego.

Proszę jednak rozważyć ewentualność nabycia Narzędzi (Aplikacji) w nowej wersji (użytkowanej od roku 2015) dostosowanej elastycznie do warunków obliczeniowych roku 2018 - narzędzia te są w ocenie użytkowników zdecydowanie prostsze i efektywniejsze od owej „starej wersji”...; możliwe jednak, że pierwsze „spojrzenie” na sposób ich użytkowania nie wyda się oczekiwanie przyjazne...

Aplikacja (w wersji testowej) jest dostępna do pobrania pod adresem: http://egocki.pl/art30a/UmLic2018/AnalizaT2018.zip
Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik AnalizaT2018.zip. Po rozpakowaniu jeden z plików zawiera skróconą instrukcję obsługi. Tymczasem będzie to wersja bez licencji, czyli jej działanie będzie losowo ograniczane w różnych aspektach funkcjonalnych.

Deklaruję jednocześnie pomoc - wystarczającą może być rozmowa telefoniczna (o szkoleniowym charakterze - ostatnio to się nawet sprawdziło w paru przypadkach), która może potrwać chyba maksymalnie do 60 minut; po takiej rozmowie Rozmówca „poczuje” oczekiwaną „przyjazność” i prostotę użytkowania Nowych Narzędzi Analizy... Sama taka rozmowa nie będzie rodzić żadnych zobowiązań po stronie Rozmówcy.

Do wzajemnego rozważenia istnieje także możliwość mego przyjazdu do Rozmówcy w celu przeprowadzenia właściwego przeszkolenia dla wskazanej grupy osób.

Wybór koniecznych i wystarczających informacji dotyczących ewentualnego dokonania zamówienia Licencji (wraz z Aplikacją) jest w szczególności dostępny pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
Pod adresem http://art30a.ucoz.pl/ jest dostępnych całe spektrum informacji dotyczących różnych aspektów obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela oraz Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zakres cenowy nabycia Licencji na użytkowanie Aplikacji (wraz z tą Aplikacją)
Na podstawie § 1 Licencji oraz na podstawie § 1 Umowy Licencyjnej: Przedmiotem Licencji jest unormowanie zakresu użytkowania aplikacji „Analiza2018” (zwanej dalej Aplikacją) wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (zwanej dalej Analizą) w zgodności z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018.967 t. j.; zwanej dalej Ustawą).
Cena…
Na podstawie § 14 Licencji oraz na podstawie § 12 Umowy Licencyjnej: Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty Licencjodawcy. Cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych (dalej w tabeli zwanej „Liczbą [awn*]”) zgodnie z liczbą podmiotów (szkół) gromadzenia danych dla potrzeby dokonania Analizy zgodnie z poniższą tabelą:
Zakres Liczby [awn*]      Cena [zł] (plus VAT)
1 do   3                              309,00
4 do   9                              339,00
10 do 19                            379,00
20 do 49                            429,00
powyżej 50                       489,00

...alternatywnie – nabycie Licencji na użytkowanie Aplikacji (wraz z tą Aplikacją) poprzez udział w szkoleniu:
Szkolenia otwarte z tego zakresu już się odbyły.

W przypadku uznania, że potrzebny jednak będzie mój przyjazd - tu będę wówczas proponował wystawienie faktury z kwotą netto zależną od paru aspektów takiego trybu… (w proponowanej wówczas kwocie zawarte jest oczywiście nabycie Licencji, Aplikacji, przeszkolenie wskazanej grupy, koszty dojazdu i noclegu) - ewentualne szczegóły, na przykład te dotyczące możliwego najbliższego terminu będę mógł zaproponować w wymianie konkretnych wiadomości

Proszę zatem rozważyć nabycie "nowej" Aplikacji poprzez dokonanie zamówienia lub w ramach przeprowadzenia stosownego (teraz już raczej wewnętrznego) szkolenia.

Z perspektywy dziś istnieje co prawda zamiar zorganizowania kolejnych szkoleń ponownie w kilku lokalizacjach (w grudniu); jest to tylko pewien tymczasem zamiar - czyli nic tu jeszcze nie jest zaplanowane. Jednak zamiar ten jest mocno uzależniony od tego, co ewentualnie może się zdarzyć po stronie MEN w związku z koniecznością zmiany przepisów wykonawczych do art. 30a - czyli chodzi o to, czy MEN jedynie zmieni formularz sprawozdania, czy też zdecyduje się dokonać dalej idących zmian (zmiana rozporządzenia jest obecnie procedowana; w te dalej idące zmiany wiary nie daję... i chyba żadnych dalej idących zmian nie będzie... - więcej informacji: http://art30a.ucoz.pl/news/komentarz_do_projektu_rozporzadzenia/2018-10-18-131).

Potrzebne informacje dotyczące ewentualnych szkoleń będą w szczególności dostępne pod adresami:
http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8
http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zgloszeniowy/0-5
https://sites.google.com/view/szkolenia2018art30a

W zalecanym tu przypadku jednak chęci dokonania zamówienia Licencji (Aplikacji) - uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
Po wypełnieniu i wysłaniu - system po mojej stronie weryfikuje podane dane oraz wygeneruje i prześle na wskazane konta poczty elektronicznej wszystkie informacje - w szczególności adres do pobrania w pełni funkcjonalnej Aplikacji oraz kod uaktywnienia Licencji przypisany do wskazanej Organizacji-Licencjobiorcy,... - zadany margines czasowy realizacji nie przekracza zwykle jednej doby. Faktura będzie wówczas wysłana z wykorzystaniem usług tradycyjnej poczty (przesyłka polecona).

W trakcie dokonywania ewentualnego zamówienia (poprzez proponowany wyżej formularz) oczekuje się, że zostanie wskazany tryb zamówienia związany z zawarciem Umowy Licencyjnej lub tryb bez zawierania takiej umowy (przy pozostaniu jedynie z Licencją). Postanowienia dotyczące użytkowania Aplikacji zawarte w Licencji oraz te wynikające z Umowy Licencyjnej są takie same.

Licencja to najprościej "prawo do...", które może być dowolnie wyrażone (w sposób akceptowalny dla licencjodawcy i licencjobiorcy), na przykład poprzez obustronnie akceptowalną dowolnie opublikowaną treść lub w formie dokumentu, w szczególności poprzez umowę; gdzie w każdym przypadku określa się warunki korzystania na przykład z produktu firmowego, z oprogramowania, z usługi, znaku handlowego, patentu itd.

Czyli natura rzeczy jest tu taka, że można uznać za całkowicie wystarczające to, że treść licencji pozostaje dostępną w umówiony sposób (tu nazwano to po prostu Licencją, której treść jest dostępna i udostępniana), ale dla wielu „Tradycjonalistów” taka dostępność może nie wydać się wystarczającą, czyli potrzebują „rzecz mieć między palcami” (tu nazwano to Umową Licencyjną). Czyli zdecydowanie się na Licencję oznacza nabycie prawa do użytkowania Aplikacji (a warunki użytkowania opisane pozostają w udostępnionej treści Licencji); zdecydowanie się na Umowę Licencyjną oznacza to samo + dołączone tu parę stron „papierologii”.
Dane podmiotu realizującego ewentualne zamówienia wskazanej Aplikacji są następujące: eGocki.pl Krzysztof Sługocki, Osiedle Andrzeja Struga 2, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821478149 (z perspektywy treści Licencji: Krzysztof Sługocki – autor Aplikacji, właściciel firmy: eGocki.pl Krzysztof Sługocki, NIP 8821478149, Regon 020167486, z siedzibą w Dzierżoniowie, Osiedle Andrzeja Struga 2, 58-200 Dzierżoniów – Licencjodawca).

Dodatkowo mogą być przydatne po Państwa stronie w ramach rozważenia nabycia Aplikacji bez udziału w szkoleniu lub poprzez szkolenie (wewnętrzne)...:
•    udostępniam do dowolnej dyspozycji pierwszą wersję skryptu przygotowywanego do zrealizowanych już szkoleń: https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2018_9_min.pdf
•    plik zawierający pełną (w wersji edytowalnej) prezentację, której wybrane części są wykorzystane w czasie szkolenia w roku 2018: http://egocki.pl/art30a/Analiza2018_9.pptx
•    zestawienie autorskich publikacji (z okresu 2013-2017; uaktualnienie zestawienia nastąpi w ostatnim kwartale roku 2018) dotyczących najróżniejszych „niuansów” i problemów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a: http://egocki.pl/art30a/ZestawieniePublikacji.pdf
•    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/ jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... (prezentowana jest główna idea)
•    pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/ jest dostępny krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń
•    opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/dzialanie_aplikacji_zauwazane_problemy/2017-11-17-106

Aplikacja wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest tak zaprojektowana, aby można było jej użyć w modelu organizacyjnym gromadzenia danych albo takim, że dane są gromadzone po stronie organu prowadzącego, albo takim, że dane są gromadzone po stronie podmiotów gromadzenia danych, czyli jednostek organizacyjnych, które to te dane w swej istocie mają.
Czyli, w tym drugim trudniejszym nieco modelu, załóżmy, że Czytelnik tego tekstu reprezentuje organ prowadzący; Czytelnik korzysta z pełni funkcjonalności Aplikacji i generuje pliki gromadzenia danych [awn*.xlsx] w zadanej liczbie (tu zapewne odpowiadającej liczbie podmiotów gromadzenia danych – rzecz zupełnie analogiczna do „starych” narzędzi); przekazuje Czytelnik owe pliki [awn*.xlsx] – „puste kopie” – do szkół; szkoły gromadzą dane w oczekiwanym zakresie, porządku i rygorze prawnym; przekazują pliki z danymi (kopie) Czytelnikowi; Czytelnik zapisuje je u siebie na miejscu tych samych wcześniej pustych plików; dokonuje Czytelnik analizy… - wszystko dzieje się bez problemów i zakłóceń…
Warunki konieczne: szkoły dysponują oprogramowaniem typu arkusz kalkulacyjny (nie musi to być w tym przypadku Excel – może to być na przykład darmowy i w pełni legalny Calc LibreOffice w możliwie najnowszej wersji); szkoły nie zmieniają nazw plików i dbają o zapisywanie ich w formacie pierwotnym (XLSX) – tu ewentualne inne postępowanie po stronie szkół nie jest żadnym problemem…; podmiot dokonujący analizy – musi dysponować arkuszem kalkulacyjnym Excel w wersji nie niższej niż 2007…
Zalecane jest – tu dalej w nawiązaniu do tego drugiego troszkę trudniejszego modelu gromadzenia danych: dobrze jest także szkołom dostarczyć obok pliku gromadzenia danych także narzędzie pomocnicze [EuklidesC.xlsx] – kalkulator wspomagający niektóre „egzotyczne” obliczenia; rzeczą wartą przemyślenia może być także dostarczenie szkołom kopii pliku analizatora – to jednak wymaga Excel’a w wersji 2007 lub wyższej… oraz dalej idących wyjaśnień w tym zakresie.
Zakładamy tu jednocześnie, że Gromadzący dane w szkołach są/będą świadomi potrzeby, obowiązku, prawa i sposobu realizacji czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych, czyli pewne choćby tu w wewnętrznej wzajemnej autorskiej formie przeszkolenie (pokazanie „o co chodzi”) będzie potrzebne... (czyli ja przeszkolę wybraną osobę telefonicznie, a owa osoba przeszkoli pozostałych, którzy ewentualnie przeszkoleni być powinni).

Gromadzenie danych o nauczycielach będzie więc w niektórych przypadkach musiało polegać na tym w szczególności, że w związku z koniecznością przekazywania tych danych do organu prowadzącego (w takim modelu organizacyjnym) należy zastosować się do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. To zastosowanie się sprowadza się tu w najprostszym ujęciu do wprowadzania danych bez wprowadzania imion i nazwisk nauczycieli; w miejsce imion i nazwisk osoba wprowadzająca wprowadza dowolne oznaczenia – identyfikatory – stosując się do zasady, że po swojej stronie będzie wiedzieć kogo dany identyfikator dotyczy, ale „świat się o tym nie dowie”; w konsekwencji Czytelnik dokona analizy i w szczególności jeżeli pojawią się w wyniku tej analizy jednorazowe dodatki uzupełniające, to poinformuje Czytelnik daną szkołę, że na przykład nauczycielowi „ABX43” należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający w zadanej kwocie…; oczywiście w Aplikację jest wbudowany pewien mechanizm generowania oznaczeń nauczycieli, ale to raczej jest temat do rozmowy na przykład telefonicznej…
Oczywiście w modelu organizacyjnym polegającym na tym, że Czytelnik dysponuje potrzebnymi danymi i jednocześnie ten sam Czytelnik dokonuje analizy – wszystko jest znacznie prostsze…
Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych (RODO) wymaga jeszcze wypełnienia paru innych obowiązków – w szczególności obowiązku informacyjnego (tu po stronie szkół) – w zakresie tego i tych innych obowiązków zamierzam wszystkim zainteresowanym pomóc. Wiele osób, co do tych obowiązków wynikających z art. 30a, dostrzega  tu problematykę ochrony danych osobowych; ponieważ dla mnie ta problematyka nie stanowi żadnego specjalnego wyzwania... – jestem w trakcie przygotowywania i dostarczenia Zainteresowanym (w ramach chęci udzielania skutecznej i aktywnej pomocy Licencjobiorcom – czyli bez żadnych dodatkowych kosztów) gotowych rozwiązań dotyczących wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz właściwego umiejscowienia w lokalnym RCP (podmiotów zobowiązanych) czynności przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem obowiązków art. 30a (wskazanie warunku legalności, definicja zakresu kategorii danych, ocena skutków dla ochrony danych,… - no troszkę tego jest) – rzecz będzie gotowa najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu…

Sprawdzenie poprawności danych (rzecz istotna z pespektywy czynności kontrolnych) jest elementem funkcjonalności analizy danych w „nowym narzędziu”, czyli w ramach dokonywania analizy można dokonać oceny poprawności danych na kilku poziomach dokonywania tej oceny – tu również aby móc być oczekiwanie komunikatywnym, to raczej wskazana jest rozmowa na przykład telefoniczna (nie ma tam żadnych z tym trudności lub tajemnic – w zasadzie wszystko dzieje samo). W moim uznaniu wszelkie wydruki są zbędne – ale to, co natomiast może być uznane za wystarczające wykazanie tego, że szkoła zgromadziła dane oczekiwanie poprawne (i to bez wydruków), mogę również podpowiedzieć w ramach tej samej lub innej rozmowy.

Jest także możliwe dokonanie analizy i sporządzenie sprawozdania na przykład przeze mnie w ramach czynności serwisowych w rozumieniu postanowień licencyjnych oraz w ramach powierzenia do przetwarzania pseudonimizowanych danych osobowych – (co do zasady nie będę do tego w żaden przekonywujący sposób namawiał – wręcz nawet raczej będę tego unikał) to także, co do szczegółów najprościej będzie mi wyjaśnić w ewentualnej rozmowie (501 091 995).

Jeżeli nie jestem wystarczająco komunikatywny lub istnieje po Państwa stronie oczekiwanie dalej idących wyjaśnień - pozostaję do Państwa dyspozycji. [...]".


Krzysztof Sługocki, 02.11.2018

Wyświetleń: 350 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Listopad 2018  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz