Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 21:44
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2018 » Listopad » 22 » Suma odpowiedzi na pytania dotyczące skorzystania z zalecanych narzędzi dokonania analizy
04:25
Suma odpowiedzi na pytania dotyczące skorzystania z zalecanych narzędzi dokonania analizy

Otrzymuję bardzo dużo pytań dotyczących możliwości skorzystania z proponowanej Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Pytania są formułowane w większości przez osoby, które nie korzystały jeszcze ze wskazywanej Aplikacji lub przez osoby, które wykorzystywały dotąd pewne „stare” narzędzia (z lat 2010-2014). Poniżej przedstawiam kopię jednej z wielu podobnych odpowiedzi.

„[…]

Dziękuję za wiadomość oraz wyrażoną sugestię otrzymania oferty dotyczącej analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (art. 30a ustawy Karta Nauczyciela). W obecnym stanie rzeczy głównym elementem wyrażanych oczekiwań oraz tej oferty wydaje się być ewentualność rozważenia po Państwa stronie nabycia Licencji (wraz z "narzędziami/programem") wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Szkolenia z tego zakresu już się odbyły (wrzesień/październik). Obecnie nie są planowane; choć istnieje tymczasem zamiar zorganizowania takich szkoleń (nie jest to plan) - będzie to jednak zależne od najbliższych działań po stronie MEN (głównie w zakresie procedowanego obecnie rozporządzenia do art. 30a.

Informacje dotyczące mojej osoby oraz prowadzonej działalności (głównie w odniesieniu do problematyki analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli) są w szczególności dostępne pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/autor/0-16

Aktualne (2018) narzędzia wspomagania dokonania analizy

Krótka charakterystyka proponowanych narzędzi - Aplikacji wspomagania dokonania analizy („Analiza2018”)

Aplikacja „Analiza2018” (narzędzia, program,…) składa się z dwóch części: z pliku Analizatora [Analizator2018_w****.xlsm] oraz z wygenerowanych przez użytkownika plików gromadzenia danych w zadanej liczbie (zależnej od liczby podmiotów, w których zatrudnieni są nauczyciele; pliki [awn***.xlsx]) na podstawie wzorcowych plików gromadzenia danych (pliki [Form_awn*.xlsx]). Po zgromadzeniu danych lub w trakcie ich gromadzenia dokonuje się czynności „analizy” poprzez używanie pliku „Analizatora”. Plik „Analizatora” jest uaktualniany kilka razy w roku (uwzględniane są w szczególności uwagi i spostrzeżenia użytkowników oraz są dodawane nowe funkcjonalności; wykorzystywane są także spostrzeżenia i uwagi podmiotów uprawnionych do kontrolowania). Wskazane jest aby korzystać zawsze z aktualnej wersji Analizatora. Wygenerowane pliki gromadzenia danych nie mogą być zmieniane i nie są zmieniane w trakcie roku.
Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2018_w****.xlsm] wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja 2007 lub wyższa).
Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX oraz obsługą kontroli poprawności danych (np. LibreOffice Calc – zalecana możliwie najnowsza wersja).

Założenia dotyczące podstaw prawnych dla funkcjonalności narzędzi (z perspektywy dnia wysłania tej wiadomości)

Art. 30a ustawy Karta Nauczyciela pozostaje bez zmian, czyli dalej będzie się dokonywać analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w sposób analogiczny do minionych lat. Czy są tu jednak możliwe jakieś zmiany? Większość osób z „mego środowiska” twierdzi, że rzecz jest w obecnym stanie prawnym (obecnym – w rozumieniu dnia wysłania tej wiadomości), w rozumieniu deklarowanych zamierzeń i procedowań po stronie MEN, trochę jeszcze nieprzewidywalna. Odnotowuję na bieżąco wszelkie przesłanki i okoliczności ewentualnie nadchodzących zmian i dostosowuję do nich funkcjonalność Aplikacji „Analiza2018” - sposób gromadzenia danych pozostaje bez zmian (czyli „nie ma strachu”, że na przykład przez kilka miesięcy „nagromadzi się danych”, a „w grudniu lub styczniu” i tak trzeba będzie „coś, jakoś na nowo”...).

Więcej informacji o użytkowaniu Aplikacji zawarte jest w piątej (5) części tej wiadomości

Zakres cenowy nabycia Licencji (wraz z Aplikacją)

Na podstawie § 1 Licencji oraz na podstawie § 1 Umowy Licencyjnej: Przedmiotem Licencji jest unormowanie zakresu użytkowania aplikacji „Analiza2018” (zwanej dalej Aplikacją) wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (zwanej dalej Analizą) w zgodności z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018.967 t. j.; zwanej dalej Ustawą).
Cena:
Na podstawie § 14 Licencji oraz na podstawie § 12 Umowy Licencyjnej: Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty Licencjodawcy. Cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych (dalej w tabeli zwanej „Liczbą [awn*]”) zgodnie z liczbą podmiotów (szkół) gromadzenia danych dla potrzeby dokonania Analizy zgodnie z poniższą tabelą:
Zakres Liczby [awn*] Cena [zł] (plus VAT)
1 do 3 - 309,00
4 do 9 - 339,00
10 do 19 - 379,00
20 do 49 - 429,00
powyżej 50 - 489,00

Uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania Państwu (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20 (stosowne wyjaśnienia są tu zawarte w kolejnej części tej wiadomości).

Zmieniają się warunki obliczeniowe - na przykład te już znane: inne okresy obowiązywania kwot bazowych, konieczność zmiany reguł sporządzania sprawozdania, konieczność ewentualnego wyliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przed policzeniem struktury zatrudnienia w konsekwencji dodanego do KN art. 42 ust. 5c; obecne zasady funkcjonalne dokonywania analizy pozostają możliwie najbardziej zbliżone do tych, jakie były w kilku latach minionych - czyli to, jak w szczególności posłużyć się Aplikacją w roku 2018 jest całkowicie analogiczne do tego, jak to było poprzednio. Nowe warunki obliczeniowe wymuszają pewne zmiany rozporządzenia wykonawczego... Te ostanie uwagi oznaczają jedynie tyle, że jeżeli istotnie coś się zmieni na poziomie przepisów wykonawczych (nie sądzę, że takie zmiany zaistnieją), to do ewentualnie nabytej licencji na rok 2018 będzie właściwa aktualizacja (tu oczywiście bez dodatkowych kosztów).

Zakładam więc tu dość znacząco, że jest po Państwa stronie osoba (lub, że adresat tej wiadomości jest właśnie taką osobą) „wystarczająco zaawansowana w problematyce art. 30a ustawy Karta Nauczyciela”.

Chodzi więc głównie o Aplikację wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (w powiązaniu z zasobem reprezentowanym adresem: http://art30a.ucoz.pl/).

Proszę zatem rozważyć nabycie Aplikacji „Analiza2018” poprzez skorzystanie z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20) (rzecz wyjaśniam szerzej poniżej w pierwszej i drugiej części tej wiadomości).

W trzeciej części zawarte jest wyjaśnienie - tu na wszelki wypadek - dotyczące relacji nowego zamówienia z zamówieniem (pozyskaniem Licencji) w poprzednim roku (2017), co do warunków użytkowania Licencji.

W czwartej części - jeżeli mylę się co do tego, że mam tu do czynienia z użytkownikiem zaawansowanym - wyjaśniam pewne podstawowe kwestie potrzebne właśnie dla użytkownika będącego na początku „kariery” pojmowania art. 30a ustawy KN i chęci użytkowania Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Więcej informacji (skrócony instruktaż) o użytkowaniu Aplikacji zawarte jest w piątej części tej wiadomości (wraz z padaniem adresu do pobrania Aplikacje w wersji bez Licencji z ograniczeniami na rzecz wypróbowania i oceny funkcjonalności tego narzędzia).

-----
1)

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu efektu wypełnienia - system po mojej stronie zweryfikuje podane dane oraz wygeneruje i prześle na wskazane konta poczty elektronicznej wszystkie informacje – w szczególności adres do pobrania w pełni funkcjonalnej Aplikacji oraz kod uaktywnienia Licencji,... – potrzebne po Państwa stronie (zadany margines czasowy realizacji nie przekracza jednej doby). Faktura będzie wówczas wysłana z wykorzystaniem usług tradycyjnej poczty (przesyłka polecona).

W trakcie dokonywania ewentualnego zamówienia oczekuje się, że zostanie wskazany tryb zamówienia związany z zawarciem Umowy Licencyjnej lub tryb bez zawierania takiej umowy (przy pozostaniu jedynie z Licencją). Postanowienia dotyczące użytkowania Aplikacji zawarte w Licencji oraz te wynikające z Umowy Licencyjnej są takie same.

Licencja to najprościej „prawo do...”, które może być dowolnie wyrażone (w sposób akceptowalny dla licencjodawcy i licencjobiorcy), na przykład poprzez obustronnie akceptowalną dowolnie opublikowaną treść lub w formie dokumentu, w szczególności poprzez umowę; gdzie można określić warunki korzystania na przykład z produktu firmowego, z oprogramowania, z usługi, znaku handlowego, patentu itd.

Czyli natura rzeczy jest tu taka, że można uznać za całkowicie wystarczające to, że treść licencji pozostaje dostępną w umówiony sposób (tu nazwano to po prostu Licencją, której treść jest dostępna i udostępniana), ale dla wielu „Tradycjonalistów” taka dostępność może nie wydać się wystarczającą, czyli potrzebują „rzecz mieć między palcami” (tu nazwano to Umową Licencyjną). Czyli zdecydowanie się na Licencję oznacza nabycie prawa do użytkowania Aplikacji (a warunki użytkowania opisane pozostają w udostępnionej treści Licencji); zdecydowanie się na Umowę Licencyjną oznacza to samo + dołączone tu parę stron „papirologii” (adres propozycji treści Licencji i Umowy Licencyjnej: https://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf, https://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf).

[...]

Dodatkowo mogą być przydatne po Państwa stronie w ramach rozważenia nabycia Aplikacji (bez udziału w szkoleniu...):
• udostępniam do Państwa dowolnej dyspozycji pierwszą wersję skryptu przygotowywanego do zrealizowanych już szkoleń: https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2018_9_min.pdf
• plik zawierający pełną (w wersji edytowalnej) prezentację, której wybrane części są wykorzystane w czasie szkolenia w roku 2018: http://egocki.pl/art30a/Analiza2018_9.pptx
• zestawienie autorskich publikacji (z okresu 2013-2017; uaktualnienie zestawienia nastąpi w ostatnim kwartale roku 2018) dotyczących najróżniejszych „niuansów” i problemów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a: http://egocki.pl/art30a/ZestawieniePublikacji.pdf
• pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/681342982065294/ jest dostępny krótki film (2017) dotyczący prezentacji sposobu myślenia (algorytmu) o dokonaniu analizy... (prezentowana jest główna idea)
• pod adresem https://www.facebook.com/art30a/videos/678635579002701/ jest dostępny krótki film (2017) prezentujący przedmiot minionych szkoleń
• opis rozwiązań wybranych kwestii technicznych: http://art30a.ucoz.pl/news/dzialanie_aplikacji_zauwazane_problemy/2017-11-17-106
Wskazane wyżej udostępnienia nie rodzą po Państwa stronie żadnych zobowiązań. Udostępnienia pozostają zgodne z licencją https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

-----
2)

W przypadku nowego zamówienia konieczne jest w szczególności (obowiązki po mojej stronie formalne i prawne) odniesienie się do niektórych kwestii w adekwatnie do celu ograniczonym zakresie; zawarty poniżej wyciąg ma charakter informacyjny i obrazuje jedynie zakres wymaganych informacji, który jest wymagany do wprowadzenia do formularza zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20:

--- wyciąg z bazy danych zamówień Aplikacji --- (przygotowany na potrzebę zobrazowania charakteru zamówienia co do zakresu gromadzonych danych) ---
sygnatura czasowa zamówienia:
Adres e-mail *
...właściwy dla osoby składającej zamówienie:
Adres e-mail *
...właściwy dla Podmiotu zamawiającego:

Licencjobiorca i Licencja
Nazwa Licencjobiorcy *
...zostanie wprowadzona do systemu obsługi licencji Aplikacji oraz do Umowy Licencyjnej (w przypadku dokonywania Zamówienia z opcją "zawarcie Umowy Licencyjnej"):
Adres Licencjobiorcy *
...zostanie wprowadzony do systemu obsługi licencji Aplikacji oraz do Umowy Licencyjnej (w przypadku dokonywania Zamówienia z opcją "zawarcie Umowy Licencyjnej"):
Licencja - zakres liczby [awn*] i cena *
Na podstawie § 14.2 Licencji oraz § 12.2 Umowy Licencyjnej: cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych (dalej w tabeli wyboru zwanej „Liczbą [awn*]”) adekwatnej do liczby podmiotów (szkół) gromadzenia danych dla potrzeby dokonania Analizy" (http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf, http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf) zgodnie z poniższą tabelą wyboru: liczba ... (brutto)
Jednostka Samorządu Terytorialnego *
...proszę podać pełną nazwę Jednostki Samorządu Terytorialnego właściwej dla Licencjobiorcy - nazwa ta jest konieczna do wprowadzenia do Aplikacji w ramach udzielanej Licencji:
Uwagi *
...dotyczące Licencjobiorcy i Licencji. Proszę koniecznie dokonać wyboru w zakresie ewentualności zawierania Umowy Licencyjnej: udzielenie Licencji - ...

Nabywca
Pełna Nazwa Nabywcy *:
Adres: ulica/osiedle Nr *:
Adres: kod pocztowy *:
Adres: Nazwa Miejscowości *:
NIP *:

Odbiorca
Czy dane Odbiorcy są takie same jak dane Nabywcy? *
...w przypadku udzielenia odpowiedzi "Nie" - proszę koniecznie wypełnić pole niżej dotyczące danych Odbiorcy:
Dane dotyczące Odbiorcy
...pole opcjonalne - Nazwa Odbiorcy, adres (ulica/osiedle nr, kod miejscowość); zgodnie z uznaniem wypełniającego można także podać inne dane (np. kontaktowe) i uwagi...:
Na jaki adres przesłać Umowę Licencyjną? *:

Kontakt
Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:

Oświadczenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu dokonania skutecznego zamówienia Aplikacji. Rozumiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy tylko danych osobowych zawartych w tym formularzu i jest konsekwencją obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), z którego wynika konieczność oczekiwania wyrażenia tej zgody. Wiem, że administratorem danych osobowych gromadzonych skutkiem wypełnienia powyższego formularza będzie podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki (z siedzibą w Dzierżoniowie). Wiem, że przysługuje mi prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania). Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie przekreśla realizacji Zamówienia, ale uniemożliwi ewentualny kontakt z osobą wskazywaną do kontaktu lub uniemożliwi skuteczne i oczekiwane wykorzystanie wskazanych kont e-mail, jeżeli w uznaniu Administratora zostaną one zdefiniowane jako dane osobowe. Wiem, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f). Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. [Pełna informacja dotycząca zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://sites.google.com/view/roi-art30a]:
Znajomość i akceptacja warunków dokonania Zamówienia *
Oświadczam, że akceptuję znane mi warunki dokonania Zamówienia wskazywane w serwisie http://art30a.ucoz.pl/ (oraz w szczególności wskazywane treścią Licencji lub Umowy Licencyjnej. Odpowiedź "Nie" uniemożliwi realizację Zamówienia.:
Zgoda na otrzymywanie informacji (z zakresu objętego przedmiotem Zamówienia) *
Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie informacji z zakresu istnienia i obowiązywania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (KN) oraz dotyczące analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a także informacji o charakterze handlowym w zakresie organizowanych szkoleń, spotkań, kursów i konferencji oraz w zakresie oferowanych usług, narzędzi i rozwiązań wspomagania realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN. Zgoda dotyczy możliwości otrzymywania takich informacji drogą elektroniczną (na podane "adresy e-mail") od podmiotu: eGocki.pl Krzysztof Sługocki. Rozumiem, że konieczność oczekiwania wyrażenia takiej zgody jest konsekwencją obowiązywania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 z dnia 2016.07.15). Udzielenie odpowiedzi "Nie" nie przekreśla możliwości realizacji Zamówienia.:
Zgoda na otrzymywanie dodatkowych informacji w przyszłości
Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji z wybranych niżej zakresów, w szczególności także informacji o charakterze handlowym w zakresie organizowanych szkoleń, spotkań, kursów i konferencji oraz w zakresie oferowanych usług, narzędzi i rozwiązań. Zgoda dotyczy możliwości otrzymywania takich informacji drogą elektroniczną (na podane "adresy e-mail") od podmiotu: eGocki.pl Krzysztof Sługocki. Rozumiem, że konieczność oczekiwania wyrażenia takiej zgody jest konsekwencją obowiązywania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 z dnia 2016.07.15). Brak udzielenia odpowiedzi jest tu dopuszczalny i nie przekreśla możliwości realizacji Zamówienia.: system informacji oświatowej, dotacja podręcznikowa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, zastosowania arkuszy kalkulacyjnych
Znajomość treści Umowy Licencyjnej i zawartej w niej Licencji
Oświadczam, że zapoznałe(a)m/zapoznam się z treścią Licencji (lub odpowiednio Umowy Licencyjnej) przed rozpoczęciem użytkowania Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf, http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf). Brak udzielenia odpowiedzi jest tu dopuszczalny i nie przekreśla możliwości realizacji Zamówienia.
--- koniec --- wyciągu z bazy danych zamówień Aplikacji ---

-----

3)

Wyjaśnienie - tu na wszelki wypadek (dla jasności realizowanych procedur) - dotyczące relacji nowego zamówienia z ewentualnym zamówieniem (ewentualnym pozyskaniem Licencji) z lat poprzednich (głównie z roku 2017) co do warunków użytkowania Licencji.

Aktualizacja Aplikacji dotyczącej warunków obliczeniowych roku 2018 poprzez Licencję do Aplikacji z roku 2017 nie jest możliwa - to już jest inna aplikacja. Licencja do Aplikacji roku 2017 umożliwia jej bezterminowe użytkowanie w rozumieniu czynności kontrolnych oraz jej aktualizowanie do warunków obliczeniowych roku 2017 przez rok od czasu nabycia Licencji (od początku roku 2018 nie było potrzeby w minionym czasie aktualizować Aplikacji na rok 2017). Aplikacja na rok 2018 nie jest uaktualnieniem tej z roku 2017. Zmieniają się warunki obliczeniowe (w szczególności te już znane: inny kalendarz, inne okresy obowiązywania kwot bazowych, konieczność zmiany reguł sporządzania sprawozdania, konieczność ewentualnego wyliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przed policzeniem struktury zatrudnienia w konsekwencji dodanego do KN art. 42 ust. 5c); zasady funkcjonalne, zasady użytkowania i nawet sam „wygląd” proponowanych funkcjonalności pozostają możliwie najbardziej zbliżone do tych, jakie były w kilku latach minionych - czyli to, jak posłużyć się Aplikacją w roku 2018 jest całkowicie analogiczne do tego, jak to było poprzednio. Nowe warunki obliczeniowe wymuszają zmianę rozporządzenia wykonawczego - więcej informacji w tym zakresie jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/komentarz_do_projektu_rozporzadzenia/2018-10-18-131. Ta ostania uwaga oznacza jedynie tyle, że jeżeli istotnie coś się zmieni na poziomie przepisów wykonawczych, to do ewentualnie nabytej licencji na rok 2018 będzie właściwa aktualizacja (tu oczywiście bez dodatkowych kosztów).
Sugeruję zatem nabycie Licencji na potrzebę dokonania analizy za rok 2018 poprzez Aplikację właściwą dla roku 2018. Oczywiście będzie to ponownie roczna licencja (z założenia ma wystarczyć na dokonanie analizy w wyznaczonych prawnie ramach czasowych i nie może ograniczać czasowo ewentualnych czynności kontrolnych - tu nie ma ograniczenia czasowego). Więcej: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20
Już dziś jest wiadomym, że warunki obliczeniowe roku 2019 ponownie zostaną zmienione, ale na to tymczasem szkoda czasu...

Od kilku lat śledzę tematykę art. 30a KN - w tym roku także daje się przewidzieć zakres prawdopodobnych zmian i z właściwym wyprzedzeniem przygotować Aplikację oczekiwanie adekwatną do warunków obliczeniowych tu roku 2018.

Proszę zatem rozważyć nabycie Licencji (wraz z Aplikacją) umożliwiającej dokonanie w oczekiwany przez Państwa sposób analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach obliczeniowych roku 2018.

Powtórzę - uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania Państwu (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20

-----
4)

Jeżeli czytelnik tej wiadomości nie jest osobą zaawansowaną w problematyce art. 30a ustawy KN...

Proszę rozważyć ewentualność nabycia narzędzi (Aplikacji) w nowej wersji (użytkowanej od roku 2015) dostosowanej już do warunków obliczeniowych roku 2018 - narzędzia te są w ocenie użytkowników (wybór użytkowników z Państwa regionu jest możliwy do przekazania) proste, skuteczne i efektywne...; możliwe jednak, że pierwsze „spojrzenie” na sposób ich użytkowania nie wyda się oczekiwanie przyjazny...

Aplikacja (przeznaczona dla potencjalnego Licencjobiorcy - tu w wersji z ograniczeniami) jest dostępna do pobrania pod adresem: http://egocki.pl/art30a/UmLic2018/AnalizaT2018.zip

Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik AnalizaT2018.zip. Po rozpakowaniu jeden z plików zawiera skróconą instrukcję obsługi. Tymczasem będzie to wersja bez licencji, czyli jej działanie będzie losowo ograniczane w różnych aspektach funkcjonalnych.

Deklaruję jednocześnie pomoc - wystarczającą może być rozmowa telefoniczna (o szkoleniowym charakterze - ostatnio to się nawet sprawdziło w paru przypadkach), która może potrwać chyba maksymalnie do 45 minut; po takiej rozmowie poczuje Czytelnik (lub inna właściwa tu osoba) oczekiwaną „przyjazność” i prostotę użytkowania nowych narzędzi... Sama taka rozmowa nie będzie rodzić żadnych zobowiązań po Państwa stronie.

Do wzajemnego rozważenia istnieje także możliwość mego przyjazdu do Państwa w celu przeprowadzenia właściwego przeszkolenia dla wskazanej grupy osób.

Zakres cenowy - dokonania zamówienia Aplikacji (Licencji) został wskazany wyżej...
...alternatywnie:
W przypadku uznania, że potrzebny jednak będzie mój przyjazd - tu będę wówczas proponował wystawienie faktury z kwotą netto na przykład 1600,00 zł (konkretna propozycja cenowa zależy od kosztów dojazdu i może różnić się od wskazanej kwoty o (+/-) 200,00 zł; w tym zawarte jest oczywiście nabycie Licencji, Aplikacji, przeszkolenie wskazanych osób lub wskazanej grupy, koszty dojazdu i noclegu) - ewentualne szczegóły, na przykład te dotyczące możliwego najbliższego terminu będę mógł zaproponować w kolejnej wiadomości.

Proszę zatem także rozważyć nabycie "nowej" Aplikacji poprzez dokonanie zamówienia lub w ramach przeprowadzenia stosownego szkolenia.
Powtórzę - w przypadku chęci dokonania zamówienia - uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20

Aplikacja wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest tak zaprojektowana, aby można było jej użyć w modelu organizacyjnym gromadzenia danych albo takim, że dane są gromadzone po stronie organu prowadzącego, albo takim – że dane są gromadzone po stronie podmiotów gromadzenia danych, czyli jednostek organizacyjnych, które to te dane w swej istocie mają.
Czyli załóżmy, że Czytelnik reprezentuje organ prowadzący; Czytelnik korzysta z pełni funkcjonalności Aplikacji i generuje pliki gromadzenia danych [awn*.xlsx] w zadanej liczbie (tu zapewne odpowiadającej liczbie podmiotów gromadzenia danych); przekazuje Czytelnik owe pliki [awn*.xlsx] – „puste kopie” – do szkół; szkoły gromadzą dane w oczekiwanym zakresie, porządku i rygorze prawnym; przekazują pliki z danymi (kopie); Czytelnik zapisuje je u siebie na miejscu tych samych wcześniej pustych plików; dokonuje analizy… - wszystko dzieje się bez problemów i zakłóceń…
Warunki konieczne: szkoły dysponują oprogramowaniem typu arkusz kalkulacyjny (nie musi to być w tym przypadku Excel – może to być na przykład darmowy i w pełni legalny Calc LibreOffice w możliwie najnowszej wersji); szkoły nie zmieniają nazw plików i dbają o zapisywanie ich w formacie pierwotnym (XLSX) – tu ewentualne inne postępowanie po stronie szkół nie jest żadnym problemem…
Zalecane: dobrze jest także szkołom dostarczyć obok pliku gromadzenia danych także narzędzie pomocnicze [EuklidesC.xlsx] – kalkulator wspomagający niektóre „egzotyczne” obliczenia; rzeczą wartą przemyślenia może być także dostarczenie szkołom kopii pliku analizatora – to jednak wymaga Excel’a w wersji 2007 lub wyższej…
Zakładamy tu jednocześnie, że gromadzący dane w szkołach są/będą świadomi potrzeby i sposobu czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych, czyli pewne choćby tu w wewnętrznej formie przeszkolenie będzie potrzebne...
Gromadzenie danych o nauczycielach będzie tu musiało polegać na tym w szczególności, że w związku z koniecznością przekazywania tych danych do organu prowadzącego należy zastosować się do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. To zastosowanie się sprowadza się tu w najprostszym ujęciu do wprowadzania danych bez wprowadzania imion i nazwisk nauczycieli; w miejsce imion i nazwisk osoba wprowadzająca wprowadza dowolne oznaczenia – identyfikatory – stosując się do zasady, że po swojej stronie będzie wiedzieć kogo dany identyfikator dotyczy, ale „świat się o tym nie dowie”; w konsekwencji dokona się analizy i w szczególności jeżeli pojawią się w wyniku tej analizy jednorazowe dodatki uzupełniające, to poinformuje dokonujący analizy daną szkołę, że na przykład nauczycielowi „ABX43” należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający w zadanej kwocie…; oczywiście w Aplikację jest wbudowany pewien mechanizm generowania oznaczeń nauczycieli, ale to raczej jest temat do rozmowy na przykład telefonicznej…
Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych (RODO) wymaga jeszcze wypełnienia paru innych obowiązków – w szczególności obowiązku informacyjnego (tu po stronie szkół) – w zakresie tego i tych innych obowiązków zamierzam wszystkim pomóc. Wiele osób zaangażowanych w obowiązki wynikające z art. 30a, dostrzega problematykę ochrony danych osobowych; ponieważ dla mnie ta problematyka nie stanowi żadnego specjalnego wyzwania... – jestem w trakcie przygotowywania i dostarczenia Oczekującym (w ramach chęci udzielania skutecznej i aktywnej pomocy Licencjobiorcom – czyli bez żadnych dodatkowych kosztów) gotowych rozwiązań dotyczących wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz właściwego umiejscowienia w lokalnym RCP (podmiotów zobowiązanych) czynności przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem obowiązków art. 30a (wskazanie warunku legalności, definicja zakresu kategorii danych, ocena skutków dla ochrony danych,… - no troszkę tego jest) – rzecz będzie gotowa najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu…
Sprawdzenie poprawności danych jest elementem funkcjonalności analizy danych, czyli w ramach dokonywania analizy można dokonać oceny poprawności danych na kilku poziomach dokonywania tej oceny – tu również aby móc być oczekiwanie komunikatywnym, to raczej wskazana jest rozmowa na przykład telefoniczna (nie ma tam żadnych z tym trudności lub tajemnic – w zasadzie wszystko dzieje samo). W moim uznaniu wszelkie wydruki są zbędne – co natomiast może być uznane za wystarczające wykazanie tego, że szkoła zgromadziła dane oczekiwanie poprawne, mogę również podpowiedzieć w ramach tej samej rozmowy.
Jest także możliwe dokonanie analizy i sporządzenie sprawozdania na przykład przeze mnie w ramach czynności serwisowych w rozumieniu postanowień licencyjnych oraz w ramach powierzenia do przetwarzania pseudonimizowanych danych osobowych – (co do zasady nie będę do tego w żaden przekonywujący sposób namawiał) to także, co do szczegółów najprościej będzie mi wyjaśnić w rozmowie (501 091 995).
Wybór podmiotów (z Państwa regionu), które są użytkownikami zalecanej aplikacji (2017-2018) jest możliwy do udostępnienia jednak z wyłączeniem danych osobowych...:

-----
5)

Główne zasady gromadzenia danych i dokonywania analizy
Streszczenie zasad gromadzenia danych (2018): jest dostępne w pliku dołączonym do pobranych narzędzi [Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt] (także w wersji z ograniczeniami)
Szczegółowe opisy, wyjaśnienia, ćwiczenia, instruktaż, demonstracje itp. są także przedmiotem szkoleń.
Zasady gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych pozostają takie same jak w latach ubiegłych. Plik „Analizatora” jest na bieżąco (w kolejnych wersjach) dostosowywany do ewentualnie zmieniających się warunków obliczeniowych i/lub wymagań, oczekiwań i spostrzeżeń.
Skrócona instrukcja obsługi aplikacji
Zawartość aplikacji stanowią pliki:
[Analizator2018_w****.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; wskazany plik obsługuje cztery różne metody dostępu i pobierania danych z baz danych (pliki gromadzenia danych) - wybór metody pobierania danych następuje w arkuszu [DanPar]; aktualna wersja oznaczona znakiem „w0625” reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 25.06.2018; kolejne wersje „Analizatora” są udostępniane w serwisie art30a.ucoz.pl (np. jeżeli powstanie nowa wersja, to będzie dostępny plik np. „Analizator2018_w0930*.xlsm”, który należy umieścić w aktualnym folderze i używać do dokonywania analizy zamiast dotychczasowego pliku „analizatora”);
[Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia danych; są potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w zależności od sposobu gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z podziałem na nauczycieli lub bez…); nie należy w tych plikach gromadzić danych; nie należy ich usuwać.
[Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów na potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku gdy gromadzenie danych następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest przekazywany do organu prowadzącego…);
[EuklidesC.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w trakcie gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia nauczyciela…;
[sprawozdanie-art30a_2018.xlsx] – arkusz sprawozdania zgodny z ostatnim opublikowanym przez MEN wzorcem z roku 2017 i dostosowany do warunków obliczeniowych roku 2018; MEN zwykle z końcem roku publikuje arkusz sprawozdania na dany rok (tu: 2018) - należy wówczas zastąpić wskazany plik nowym plikiem arkusza sprawozdania;
[...] - kilka dodatkowych plików o pomocniczym charakterze.
Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2018_w****.xlsm] wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja 2007 lub wyższa).
Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX oraz obługą kontroli poprawności danych (np. LibreOffice Calc – zalecana możliwie najnowsza wersja).
Główna idea korzystania z aplikacji:
… gromadzenie danych następuje w wygenerowanych plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] (zalecane jest używanie osobnego pliku gromadzenia danych na każdy podmiot gromadzenia danych – podmiot, w którym są zatrudnieni nauczyciele, których wydatki na wynagrodzenia muszą brać udział w analizie…);
…organ prowadzący gromadzi dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli… – zgromadzenie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz jej raportowanie następuje poprzez aplikację „Analizatora”…
Główne czynności obsługi (z poziomu pliku Analizatora):

• …zaakceptować (włączyć, uaktywnić) możliwość korzystania z Makr (programów) - arkusz [DanPar]
• …dokonać czynności uaktywnienia Licencji (czynność jednorazowa) - arkusz [DanPar] - nie należy dokonywać innych czynności przed uaktywnieniem Licencji; uaktywnienia Licencji trzeba będzie dokonywać po ewentualnym uaktualnieniu pliku Analizatora;
• wygenerować pliki gromadzenia danych w pożądanej liczbie, najlepiej zbieżnej z liczbą podmiotów gromadzenia danych, po wcześniejszym koniecznym sparametryzowaniu (skonfigurowaniu, ustaleniu) szczególnych wspólnych, spójnych i konsekwentnych miejscowo warunków gromadzenia danych i dokonywania analizy – obsługa arkusza [DanPar]; ustalenie: liczby plików i ich niepowtarzalnych nr identyfikujących, sposobu gromadzenia danych o wydatkach, metody obliczania struktury zatrudnienia i dokładności ich obliczeń (niektóre szczególne parametry są ukryte i mogą być dostępne dla uczestników szkoleń – ewentualne użytkowanie tych szczególnych parametrów jest opcjonalne i nie ma decydującego wpływu na jakość i poprawność obliczeń); etap: [Utwórz pliki gromadzenia danych w zdanej liczbie]…
• przekazać kopie wygenerowanych plików do podmiotów gromadzenia danych (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)…
• …następuje zgromadzenie danych (także danych częściowych np. za kilka kolejnych miesięcy)…
• przekazanie plików (kopie) gromadzenia danych z podmiotów, które je zgromadziły do organu prowadzącego (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)…
• ustalenie listy plików do pobrania danych (weryfikacja poprawności…); obsługa arkusza [Pliki]; wybór metody importu danych [DanPar]; etap: [Twórz listę plików do pobrania danych]]…
• pobranie danych (weryfikacja poprawności…); etap: [Pobierz dane i dokonaj wstępnych wyliczeń] oraz [Policz JDU]; obsługa arkuszy zbiorczych odpowiednio [a_NS] i [jdu_NS], [a_NK] i [jdu_NK], [a_NM] i [jdu_NM], [a_ND] i [jdu_ND] …
• przygotowanie danych do sprawozdania i przeniesienie danych do formalnego arkusza „MENowskiego”; wygenerowanie arkusza „MENowskiego” (po jego opublikowaniu przez MEN)…
• raportowanie


-----
Jeżeli nie jestem wystarczająco komunikatywny lub oczekujecie Państwo dalej idących wyjaśnień - pozostaję do Państwa dyspozycji (501 091 995),
Krzysztof Sługocki

[…]”

 

Wyświetleń: 389 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Listopad 2018  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz