Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 20:55
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2022 » Styczeń » 12 » Wybrane ostatnie konkretne pytania i odpowiedzi
23:26
Wybrane ostatnie konkretne pytania i odpowiedzi

Co za rok! Tylu pytań to mi jeszcze nie zadawano. A wydawało się (to znaczy mi się wydawało), że tu wszystko jest już jasne? Przepraszam Państwa, że nie jestem w stanie przeprowadzić każdą oczekiwaną rozmowę telefoniczną i że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie wiadomości. Może pewną pomocą będzie to, co niżej. Kilka powtarzających się (co do zakresu i kontekstu) pytań i odpowiedzi (z treści pytań wyrugowano informacje grzecznościowe oraz te o identyfikującym charakterze). W większości tych 16 pytań zawarto bardzo cenne spostrzeżenia - i ani pytający, ani odpowiadający nie specjalnie przejmowali się "literówkami", interpunkcją i takimi tam "drobnostkami"...

 

Pytanie (1)

[…] W związku z przeprowadzaną analizą wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok proszę o odpowiedź na pytanie czy wymienione w punktach wynagrodzenia należy uwzględnić do sprawozdania:

1. dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli (kursy, szkolenia, studia...)

2. delegacje służbowe

3. składki PPK opłacane nauczycielowi przez Zakład Pracy (1,5%)

4. godziny ponadwymiarowe nauczycieli zrealizowane z projektu współfinansowanego w części ze środków Unii Europejskiej i w części z budżetu państwa

5. pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wymienione wynagrodzenia opodatkowane stanowią przychód ze stosunku pracy, ale nie stanowią składnika wynagrodzenia pracownika. […]

Odpowiedź (1)

[…] Może z wyjątkiem pkt 4 (odpowiedź tu jest „zagmatwaną” konsekwencją art. 35a ustawy KN – trzeba tylko zaakceptować wbrew zasadom techniki prawodawczej, że w brzmieniu słów „nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli” intencją twórców tego zapisu było napisać „nie uwzględnia się w wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu art. 30a”) – pozostałe pytania nie mają jednoznacznej odpowiedzi.

Co do pkt 3 – właściwe wyjaśnienia (umożliwiające udzielenie najwłaściwszej odpowiedzi) znajdzie Pani pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/czy_skladki_do_ppk_sa_skladnikiem_wydatkow/2021-08-03-300

Co do pkt 1, 2, 5 – nie tyle odpowiedzi, co sposoby myślenia o potencjalnych analogicznych w swej istocie odpowiedziach znajdzie Pani pod adresem https://qrgo.page.link/mbY4y - tu jednak ostateczna odpowiedź zależna jest także od miejsca w Polsce (godne potępienia, ale jest faktem).

Zasada ogólna sformułowana w prawie (przepisy wykonawcze do art. 30a; 4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9)) jest następująca: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)”.

W zdaniu pierwszym jest zawarty zamknięty katalog kryteriów rozstrzygania tego, które złotówki są wydatkiem poniesionym na wynagrodzenia nauczycieli. A jeszcze „główniejsza zasada” to brzmi tak: nie dokonuje się tu analizy wynagrodzeń, lecz analizy wydatków na wynagrodzenia; a z racji istnienia w prawie definicji wynagrodzeń nauczycieli i różnej od niej definicji wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – błędem kardynalnym jest utożsamianie wynagrodzeń z wydatkami na wynagrodzenia (intencją twórców tego prawa, z racji zaistnienia dwóch zupełnie różnych definicji, było chyba właśnie danie wyrazu tego, że to nie jest to samo; jednak „chyba”, bo twórca nie ujawnił się do dziś, ani nie ujawnił swych intencji, choć wiadomo, że reprezentował „najmądrzejszą i najzabawniejszą” organizację, czyli MEN/MEiN ); ale – zdecydowana większość tych, którzy są władni oceniać Pani pracę, nie pojmuje tych zasad (lub udaje, że pojmuje)… czyli jest Pani skazana na samodzielne podjęcie najwłaściwszej decyzji – i wie Pani, co? I z tego braku możliwości zaistnienia obiektywnie poprawnych odpowiedzi, Pani decyzja zawsze będzie słuszna, bo tylko Pani w swojej wspólnocie ma powierzoną sobie wolę decydowania w tym zakresie, bo prawodawca nie był w stanie zająć tu jednoznacznego stanowiska z zamierzenia lub z głupoty i każdy, kto postrzega siebie, że takie stanowisko jest władny zająć, jest przy Pani tylko karłem pojmowania (i niech Panią nie obchodzi to, czy pojmuje wtedy ów swoją karłowatość - oczywiście, że nie i dlatego pozostaje karłem), ale jednocześnie zawsze przestaje być słuszną Pani decyzja, jeżeli przestaje być Pani decyzją (bez względu na możliwość udowodnienia takiego stanu).

Nie są to łatwe zagadnienia (bo jest to filozofia prawa), to i się dziwić ni wnerwiać nie należy, że rzecz zostaje powierzona li tylko Pani, skoro to Pani tym się zajmuje. No i chodzi teraz tylko oto, czy czuje Pani swoją moc i w konsekwencji odpowiedzialność i odpowie na zadane pytania, czy pozostaje Pani w bezmocy i poczeka na odpowiedzi z kosmosu?

I jak Pani sądzi - ile się powinno płacić takim, jak Pani, którzy - może się okazać - że mają Moc? No chyba, że mocy nie mają...

A jak Pani będzie miała Moc, to ja stanę się karłem i to jest najbardziej oczekiwane rozwiązanie. […]

 

Pytanie (2)

[…] Bardzo proszę o informacje z czego może wynikać przeliczenie, np. nauczycieli stażystów w 50%, a nauczycieli kontraktowych w 111%? W poprzednich latach wszystkie te arkusze przeliczane były kontrolnie w 100%. Proszę również o informacje czy w głównym arkuszu poprawne jest wskazanie etatów tylko w zakresie od stycznia do sierpnia? Czy nie powinno też być przeliczenia etatu dla okresu od września do grudnia? […]

Odpowiedź (2)

[…] "Wykonanie" analizy poniżej lub powyżej 100% oznacza tylko tyle (taka dodatkowa kontrola), że zmieniono dane i należy wydać analizatorowi poleceni: "ty, zobacz, czy aby przypadkiem nie zmieniło się coś w obszarze danych!" - robi się to w pliku analizatora w arkuszu [Pliki] przyciskiem [Twórz listę plików do pobrania danych] - czyli owe różne wartości od 100% oznaczają, że trzeba zrobić to, co wyżej i potem w odpowiednich grupach awansu przeprowadzić analizę ponownie - zawsze musi być 100%.

Informacja o błędzie (na czerwonym tle) oznacza, że "jakiś błąd tu popełniono - była okazja żeby się z niego wycofać, ale się nie wycofano"; czyli zwracana jest tu uwaga na to, żeby się tym faktem zainteresować; zainteresowanie się polega na tym, żeby "podejrzany plik" potraktować funkcjami naprawczymi (w pliku analizatora w arkuszu [Pulpit] - każdą z nich w dowolnej kolejności; nic nie psują, a mogą naprawić); po ewentualnym naprawieniu znak popełnionego błędu (czyli to wredne czerwone) pozostaje; jeżeli jednak uzna Pani (lub sprawdzi narzędziem AgrX), że chyba jednak "coś tu dalej jest nie tak" (bynajmniej nie dlatego, że dalej jest to "wredne czerwone"), to "podejrzany plik" proszę przesłać do mnie - już ja go przeczeszę skrajnie i ewentualnie poprawię lub wskażę błędy - o ile będą. Zwykle system sam sobie wszystko naprawia (lub naprawiają funkcje naprawcze) - choć komunikat o pewnym "złym" fakcie pozostaje...

Co do kolejnej kwestii - proszę proszę skorzystać z wyjaśnień:

http://art30a.ucoz.pl/news/tego_prosze_nie_dostrzegac/2022-01-07-334

http://art30a.ucoz.pl/news/liczycie_dobrze/2022-01-07-333

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_zle/2022-01-04-329

[…]

 

Pytanie (3)

[…] Czy mogę prosić o pomoc w wyliczeniu wymiaru czasu pracy dla naucz. kontraktowego, który miał umowę przedłużoną do dnia porodu do 02-09-2021 .Od 03-09-2021 nie była już pracownikiem a do 02-09-2021 przebywała na zasiłku zus. Program wyliczył 0,02 a chyba powinno być 0 etatu w tym wrześniu […]

Wymiar etatu  z umowy o pracę 13/20 stawka wynagr.zasad.3034

W programie zrobiłam jej

3   od 01-09-2021 do 02-09-2021

2   od 03-09-2021 do 30-09-2021

Odpowiedź (3)

[…] Dla metody liczenia struktury zatrudnienia "dni robocze": =13/20*(1-2/30-20/22) = 0,02

Dla metody liczenia "dni 30": =13/20*(1-2/30-28/30) = 0,00

Czyli wychodzi na to, że stosuje Pani metodę "dni robocze" i przy tym proszę pozostać […]

 

Pytanie (4)

[…] Dziś dopiero wgrałam aktualizację aplikacji i wzór sprawozdania i nasuwa mi się kulka pytań.

w nowym analizatorze tylko wczytałam licencję (nie uzupełniałam ponownie ilości plików gromadzenia danych i innych parametrów w zakładce DanPar...

dopiero w zakładce Pliki wykonałam Twórz listę plików .....

na następnie po kolei dla każdego stopnia awansu zawodowego  wybierałam Pobierz dane i dokonaj wstępnych wyliczeń i Policz JDU

Czy dokonałam wszystkich niezbędnych czynności do poprawnego przejścia pomiędzy Analizatorami?

Kolejna sprawa mnie nurtująca to w związku ze zmianą sprawozdania (nierozdzielanie średniego wynagrodzenia i średniorocznej liczby etatów... na dwa okresy: 1-8.2021 i 9-12.2021)  wartość JDU, który muszę wypłacić uległa zmianie. Średnioroczna liczba etatów jest nie dzielona na okresy i różna stąd ta różnica. I tak ma być prawda? Potrzebuję potwierdzenia bo jeszcze nie miałam sytuacji kiedy aktualizacja analizatora spowodowała zmianę wartości wyliczeń. […]

Odpowiedź (4)

[…] Wszystko zrobiła Pani poprawnie.

Więcej informacji pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_problemy/2021-12-29-324

[…]

 

Pytanie (5)

[…] Proszę o informację dlaczego w analizatorze nie liczy mi się średnioroczna struktura zatrudnienia i suma wydatków w okresie od 1.09 do 31.12. Pobrałam aktualizację etaty i wydatki są wpisane. W sprawozdaniu też nie ma tych danych w kolumnach 5 i 7. […]

Odpowiedź (5)

[…] tak właśnie ma być, co jest wiadome od 21 grudnia, czyli po opublikowaniu przez MEiN nowego arkusza sprawozdania (na wszelki wypadek dołączyłem tu jego kopię); czyli te kolumny dotyczące okresów za osiem i cztery miesiące (nie zależnie od tego, co zawierają) nie biorą udziału w analizie, lecz tylko ta za dwanaście miesięcy […]

 

Pytanie (6)

[…] Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: czy składki na PPK finansowane przez pracodawcę wliczamy do wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego. […]

Odpowiedź (6)

[…] Wszystkie odpowiedzi w tym zakresie znajdzie Pani pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/czy_skladki_do_ppk_sa_skladnikiem_wydatkow/2021-08-03-300

[…]

 

Pytanie (7)

[…] Proszę o podpowiedź, jak mam wprowadzić dane, aby struktura zatrudnienia została dobrze obliczona dla sytuacji:

1) Nauczyciel dyplomowany 18/18 w dniu 15 listopada ma usprawiedliwioną nieobecność niepłatną w związku z pełnieniem funkcji publicznej 2/18 (tego dnia powinien zrealizować wg planu 3 godziny a zrealizował tylko 1-za 2/18 potrąciłam wynagrodzenie), a 22 listopada z tego samego powodu nie ma go cały dzień (tego dnia powinien zrealizować wg planu 3 godziny a nie zrealizował w ogóle)

2) Nauczyciel dyplomowany 18/18 w dniu 27 września ma usprawiedliwioną nieobecność niepłatną w związku z pełnieniem funkcji publicznej 2/18 (tego dnia powinien zrealizować wg planu 4 godziny, a zrealizował tylko 2-za 2/18 potrąciłam wynagrodzenie)

3) Nauczyciel dyplomowany 18/18 w dniu 22 listopada ma usprawiedliwioną nieobecność niepłatną w związku z pełnieniem funkcji publicznej 2/18 (tego dnia powinien zrealizować wg planu 4 godziny, a zrealizował tylko 2-za 2/18 potrąciłam wynagrodzenie)

4) Nauczyciel dyplomowany 26/26 w dniu 10 grudnia ma usprawiedliwioną nieobecność niepłatną 3/26 (tego dnia powinien zrealizować wg planu 5 godziny, a zrealizował tylko 3-za 2/26 potrąciłam wynagrodzenie) […]

Odpowiedź (7)

[…] Przy założeniu, że spełniona jest tu zasada ogólna wynikająca z § 3.8 (rozporządzenia wykonawczego do art. 30a): „Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie”;

oraz przy założeniu (na podstawie wskazywanych przez Panią przykładów), że chodzi nie tyle o okresy nieprowadzenia zajęć wyrażane w dniach, lecz chodzi o okres nieprowadzenia zajęć będący częścią dnia…

(1) istotnie, jedynym miernikiem odpowiedzi na pytanie „jaką część dnia traktować jako daną do obliczeń?” jest analiza godzinowa, czyli jeżeli na przykład w danym dniu nauczyciel miał zrealizować 3 godziny, z zrealizował tylko 1, to okres nieprowadzenia zajęć wynosi 2/3 dnia…

(2) czyli w ramach „ręcznego” obliczania struktury zatrudnienia (na przykład w listopadzie)

=18/18*(20/20-2/3/20)=~0,97 (dla metody „dni robocze”)

=18/18*(30/30-2/3/30)=~0,98 (dla metody „dni 30”)

=18/18*(30/30-2/3/30)=~0,98 (dla metody „dni kalendarzowych”)

(3) czyli w ramach zastosowania zalecanych narzędzi wspomagania i „kalkulatora wewnętrznego” w plikach [awn*] – (w takich przypadkach nie wprowadza się okresu nieprowadzenia zajęć w części gromadzenia danych do tego przeznaczonych)

(dla metody „dni robocze”)

Let1=    18

Met1=    18

Lok1=    19

Mok1=    20

Let2=    18

Met2=    18

Lok2=    0,333

Mok2=    20

Wymiar etatu

29    30

metoda    2

miesiąc    11

czyli jako [wymiar etatu] w listopadzie należy wpisać 29/30=~0,97

(dla metody „dni 30”)

Let1=    18

Met1=    18

Lok1=    29

Mok1=    30

Let2=    18

Met2=    18

Lok2=    0,333

Mok2=    30

Wymiar etatu

44    45

metoda    3

miesiąc    11

czyli jako [wymiar etatu] w listopadzie należy wpisać 44/45=~0,98

(4) lub analogicznie do (3) w przypadku zastosowania narzędzia „kalkulatora zewnętrznego” (plik [EuklidesC.xlsx])

metoda    2              wym.etat./str.zatr.

miesiąc    11    listopad    97    100

wymiar etatu (1)    okres etatu (1)    "nieobecność" (1)

Le1=    18    Lo1=    20    Ln1=    0,666667

Me1=    18    Mo1=    20    Mn1=    20

metoda    3              wym.etat./str.zatr.

miesiąc    11    listopad    97    100

wymiar etatu (1)    okres etatu (1)    "nieobecność" (1)

Le1=    18    Lo1=    30    Ln1=    0,666667

Me1=    18    Mo1=    30    Mn1=    20

 

Pytanie (8)

[…] mam pytanie o godziny "Czarnkowe" wypłacone nauczycielom  w grudniu 2021r. , czy mam je liczyć  do JDU jako wynagrodzenie czy pominąć? […]

Odpowiedź (8)

[…] Tak, to jest składnik wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli; wyjaśnienie pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/godziny_czarnkowe_a_analiza_wydatkow/2021-10-03-310 […]

 

Pytanie (9)

[…] jak należy potraktować  niepłatne chorobowe przy ustalaniu struktury zatrudnienia do analizy wydatków. Pracownik przed nabyciem tzw. stażu ubezpieczeniowego (30 dni) rozchorował się  i stąd niepłatne chorobowe w ramach 33 dni z zakładu pracy. Czy jego nieobecność należy uwzględnić z typem 2 czy może 1? […]

Odpowiedź (9)

[…] Zasady wskazywane w § 3 ust. 6, 7, 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […], choć bardzo słabo czytelne, nie mają charakteru niuansowego, czyli stanowią zamknięty katalog reguł rozstrzygania przypadków wskazywanych przez Panią. Każdy okres nieprowadzenia zajęć należy uwzględnić w analizie z pytaniem, czy za dany okres (czy w związku z danym okresem nieprowadzenia zajęć) pojawiają się po stronie nauczyciela pieniądze, a jeżeli tak, to skąd (w rozumieniu źródła finansowania). „Nie ma” nauczyciela (w znaczeniu zwrotu „ma okres nieprowadzenia zajęć”) i nie ma pieniędzy – § 3 ust. 8 [typ 2 w analizie]; „nie ma” nauczyciela (w znaczeniu zwrotu „ma okres nieprowadzenia zajęć”) i są pieniądze – § 3 ust. 6 [typ 1 w analizie] (w przypadku, gdy pieniądze są „z budżetu jst”; i odpowiednio § 3 ust. 7 [typ 3 w analizie] (w przypadku, gdy pieniądze są „z ZUS”.

Czyli we wskazywanym przez Panią przypadku wychodzi na to, że [typ 2] – ostatecznej jednak weryfikacji wskazywanego tu rozumienia i spostrzeżenia dokonuje Pani […]

 

Pytanie (10)

[…] plik awn, w którym wystąpiły nieprawidłowości. Analizator dokonuje nieprawidłowych wyliczeń struktury średniego zatrudnienia nauczycieli w zakresie trzech nauczycieli stażystów w miesiącu październiku 2021 r.

Problem dotyczy 3 nauczycieli stażystów. Ich wynagrodzenie i wymiar zatrudnienia został wprowadzony w pliku awn,  ale na poziomie analizatora nie widać u tych osób wymiaru zatrudnienia w październiku. […]

Odpowiedź (10)

[…] Zdarza się, że gromadzący dane, zwykle skutkiem złych nawyków, wprowadzają dane z użyciem "egzotycznych sposobów ich wprowadzania" (cokolwiek by to znaczyło - chyba zwykle chodzi o to, że w arkuszach z wewnętrzną strukturą nie należy stosować czynności kopiowania z jednoczesnym usuwaniem...). Po Pani stronie na tego rodzaju zauważane nieprawidłowości, w pliku analizatora, w arkuszu [Pulpit] są dostępne narzędzia naprawcze, które w zdecydowanej większości przypadków naprawiają różne możliwe nieprawidłowości. […]

 

Pytanie (11)

[…] Moje pytanie czy po pobraniu nowej wersji analizatora muszę wygenerować do szkół nowe pliki awn?

Szkoły dostały już w październiku  poprzednie pliki i na nich już pracują, a właściwie już kończą wprowadzanie danych. […]

Odpowiedź (11)

[…] Nie, proszę nie generować nowych plików gromadzenia danych (w skrajnym przypadku może dojść do utraty zgromadzonych już danych). Chodzi tylko o to, aby zgromadzone już dane analizować z uwzględnieniem nowej algorytmiki narzuconej wzorcem arkusza sprawozdania opublikowanym przez MEiN 21 grudnia - czyli jest potrzebna nowa wersja pliku analizatora. […]

 

Pytanie (12)

[…] Mam problem z Nagrodą Kuratora która otrzymał nauczyciel w 2021 roku. Nagroda została przyznana przez Kuratora -decyzją a wypłacona przez szkołę. Środki na nagrodę zostały przekazane z Kuratorium na podstawie noty obciążeniowej i wypłacone nauczycielowi. Czy ten składnik należy wliczyć do wydatków do naliczenia Jdu art.30 KN? […]

Odpowiedź (12)

[…] Co do zasady – nagroda kuratora nie podlega uwzględnieniu przy obliczaniu wydatków poniesionych przez organ prowadzący na wynagrodzenia nauczycieli. Nagroda kuratora nie może zostać uwzględniona w analizie wydatków na wynagrodzenia, bo jest świadczeniem wypłacanym przez podmiot zewnętrzny wobec organu prowadzącego szkołę i środki angażowane na wypłatę tego rodzaju nagród nie są wydatkiem organu prowadzącego.

W rozporządzeniu do art. 30a (w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania…) zawarta jest definicja wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę”. I to jest właśnie ta „zasada”.

Oczywiście można tak sformułować pytanie, sugerując w nim pewne aspekty, żeby skłaniać do formułowania odmiennej odpowiedzi – dość mocno się Pani do takiej narracji zbliżyła…, co jednak nie zmienia zasady. Czyli, proszę nie zwracać uwagi na wskazywaną przeze mnie „niuansowość” i nagrody kuratora, o której Pani pisze, proszę nie „wliczać do wydatków do naliczania jdu”. […]

 

Pytanie (13)

[…] zrobiłam sobie raporty w starej wersji (tzn. w Analizatorze wersja 0218) i wyszło mi, że mamy do wypłacenia JDU dla nauczycieli dyplomowanych rzędu ok. 84 tys. Teraz chciałam przygotować sprawozdanie, w związku z czym pobrałam nową wersję analizatora (1222) wraz z nowym sprawozdaniem i po przygotowaniu raportów w nowej wersji Analizatora JDU wyszedł mi mniejszy o ok. 2tys. W plikach gromadzenia danych nie zmieniałam w tym czasie absolutnie nic. Dlaczego więc DU mi się zmniejszył? […]

Odpowiedź (13)

[…] Fajne, no nie.

Wyjaśnienie znajdzie Pani pod adresem http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_problemy/2021-12-29-324

Czas było już przywyknąć do tego, że MEiN rozkoszuje się w swej błogiej nieświadomości w dostarczaniu światłych rozrywek osobom światłym. Proszę się nie przejmować - jest to najbardziej znaczący wyraz tego, że wszystko jest Ok. Musi być Pani jednak rzeczy świadoma w obliczu ewentualnie mało świadomej kontroli - choć w Pani części Polski mamy do czynienia z kontrolującymi z wielkim i godnym szacunku dystansem do w szczególności przedmiotu Pani pytania. […]

 

Pytanie (14)

[…] jednak jak co roku dopadły mnie wątpliwości...

Aby je rozwiać przejrzałam oczywiście http://art30a.ucoz.pl/  trudne pytania i inne i mimo wszystko postanowiłam Pana poprosić o potwierdzenie słuszności  lub wskazanie błędów w moim postępowaniu.

1) jednorazowy dodatek uzupełniający nie jest wydatkiem poniesionym na wynagrodzenie nauczycieli, natomiast 1/12 JDU będąca wynagrodzenie urlopowym jest wydatkiem poniesionym na wyn....., bo nie została wykluczona z tego katalogu i taka była moja dotychczasowa praktyka

2)ekwiwalent za niewykorzystany urlop  nie jest wydatkiem poniesionym na wynagrodzenie nauczycieli (taka była moja dotychczasowa praktyka)

3) odprawa emerytalna, likwidacyjna jest wydatkiem poniesionym na wyn....., bo nie została wykluczona z tego katalogu i taka była moja dotychczasowa praktyka[…]

Odpowiedź (14)

[…] Co do 2) i 3) - brak tu możliwości silnie i wystarczająco jednoznacznego stwierdzenia "jak ma być"; rzecz pozostaje uznaniowa; co do zasady proszę więc pozostawać zgodną z dotychczasową praktyką; nie da się w żaden sposób uzasadnić ewentualnej zmiany praktyki; daje się jednocześnie obronić praktykę, której się Pani trzyma - choć nie jest to łatwe, ale z perspektywy czynności po stronie kontrolujących łatwiej jest "dopaść" kogoś, kto zmienia praktykę, niż sensownie uzasadnić to, że Pani praktyka nie jest prawidłowa (no, tego się nie da uzasadnić - no chyba, że uznać za słuszne dane uzasadnienie tylko dlatego, że uzasadnia rzecz "kontrolujący"). […]

 

Pytanie (15)

[…] Mam pytanie, tabela która znajduje się na stronie MEN odnośnie sprawozdania ze średniego wynagrodzenia nauczycieli za rok 2021, nie ma możliwości wprowadzenia etatów od stycznia-grudnia i od sierpnia-grudnia, w programie który mam do wyliczania art30, mam wyliczona różnice, wszystko się zgadza, gdy te dane wprowadzam do tej tabeli MEN wychodzi mi rozbieżność, ze względu tego że nauczyciel stażysta był tylko przez 8msc a nie przez 12 msc, jak Pan uważa w jakiej wersji wysłać do RIO, jakaś różnicę wypłacić nauczycielowi wg programu jest kwota 1050,30zł a wg tabeli MEN 1230,00zl, […]

Odpowiedź (15)

[…] Dobrze – tu dobrze policzone (czyli dobrze przeprowadzona analiza wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli) – jest wtedy gdy jest zgodnie z prawem. Są kraje na świecie (i jest to mocna większość, przynajmniej w Europie), w których dba się o to, żeby prawo było zgodne z algebrą, fizyką, kalendarzem,… czyli bywa na świcie, że „dobrze z prawem” znaczy także „dobrze policzone”. Musi być Pani zgodna z prawem i musi Pani przełknąć gorycz tego, że to nie będzie „dobrze policzone”, ale takim będąc, staje się jednocześnie dobrze policzone, czyli w naszym kraju to jest takie quasi-dobrze. Można oczywiście wybatożyć twórców i strażników takiego prawa, ale społeczeństwo jeszcze do tego nie dorosło… ble, ble, ble…

Czyli zdecydowanie proszę do RIO rzecz przygotować w oparciu o opublikowany 21 grudnia przez MEiN arkusz sprawozdania; chłopaki i dziewczyny z RIO także muszą pozostawać zgodni z prawem – nie sądzę, że będą skłonni wyrazić zainteresowanie Pani problemem; doskonale wiedzą z czym mają do czynienia.

Mogą być przydatne treści:

http://art30a.ucoz.pl/news/tego_prosze_nie_dostrzegac/2022-01-07-334

http://art30a.ucoz.pl/news/liczycie_dobrze/2022-01-07-333

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_zle/2022-01-04-329

[…]


Krzysztof Sługocki, 11.01.2022

Wyświetleń: 238 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Styczeń 2022  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz