Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 20:45
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Grudzień » 16 » Aktualizacja Analizatora i parę innych równie ważnych informacji
22:45
Aktualizacja Analizatora i parę innych równie ważnych informacji

Streszczenie wiadomości: aktualizacja Aplikacji (w zakresie Analizatora - nowa wersja Analizatora) wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; nowe funkcjonalności; planowane szkolenia (luty 2020): Art. 30a & RODO - Przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności przetwarzania dotyczącej przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach prawnych, organizacyjnych i obliczeniowych roku 2020; zestawienie najczęściej czytanych w ostatnich miesiącach treści udostępnianych w tym serwisie dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela; lista aktualnych wersji dostępnych plików tworzących całość Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli...

Szczegółowe treści dotyczące każdego z wyżej wymienionych zagadnień są także dostępne pod adresami: https://egocki.pl/art30a/aktualizacja_analizatora.html oraz https://egocki.pl/art30a/AktualizacjaAnalizatora.pdf


Wiadomość dotyczy następujących zagadnień:

(1) Aktualizacja Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

(2) Planowane szkolenia (luty 2020): Art. 30a & RODO - Przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności przetwarzania dotyczącej przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

(3) Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach prawnych, organizacyjnych i obliczeniowych roku 2020

(4) Zestawienie najczęściej czytanych w ostatnich miesiącach treści udostępnianych z serwisie http://art30a.ucoz.pl/ dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela

(5) Lista aktualnych wersji dostępnych plików tworzących całość Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

 

(1) Aktualizacja Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

(a) Nowa wersja pliku analizatora – [Analizator2019_w1216.xlsm] (adres dostępowy: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Analizator2019_w1216.xlsm)

Aktualny plik Analizatora należy pobrać („ściągnąć”) z podanego wyżej adresu dostępowego i zapisać w tym samym folderze, w którym zawarte są pliki aktualnie wykorzystywanej Aplikacji (łącznie z plikami gromadzenia danych [awn*.xlsx]); nie ma potrzeby usuwania nieaktualnej już wersji pliku Analizatora (0722).

Zakres zmian

Analizator został dostosowany do aktualnych warunków obliczeniowych wynikających z opublikowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z […]: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2387/1;

Uaktywnienie Licencji (od tej czynności należy rozpocząć pracę z nową wersją) w nowej wersji Analizatora jest dodatkowo możliwe przez jej pozyskanie z poprzedniej wersji pliku Analizatora ([Analizator_w0722.xlsm]), o ile plik wersji poprzedniej z aktywną Licencją jest zawarty w tym samym folderze;

W ramach ewentualnej czynności uaktywniania Licencji z wersji poprzedniej parametry dotyczące [Sposobu gromadzenia danych o wydatkach] oraz [Metody obliczania struktury zatrudnienia] przyjmują wartości takie same jak ustawione w wersji 0722 (zaleca się zwrócić na to uwagę…).

Została udostępniona kolejna dodatkowa funkcjonalność dotycząca możliwości wyboru algorytmu zaokrąglania – [0]: algorytm domyślny (zalecany) zwany gaussowskim lub bankierskim; [1]: algorytm zwany standardowym lub szkolnym (więcej o tym: http://art30a.ucoz.pl/news/program_zle_liczy/2019-10-30-204); funkcjonalność jest dostępna jako kolejny parametr w arkuszu [DanPar] – po zmianie tego parametru należy ponownie przeprowadzić czynności analityczne w arkuszach [a*] oraz [jdu*]; „ciekawostka 1”: w przypadku na przykład około 500 nauczycieli dyplomowanych zmiana algorytmu zaokrąglania może powodować zmianę różnicy (w przypadku różnicy w wartości bezwzględnej około 2 000 000,00 zł) w wartości bezwzględnej sięgającej około 10 000,00 zł; „ciekawostka 2”: dla podobnych wartości bezwzględnych i podobnej liczby nauczycieli zmiany w różnicy w związku z problemem „3141,09 czy 3141,10” sięgają około 10,00 zł.

Arkusz sprawozdania (arkusz [Spraw] w pliku Analizatora) został dostosowany do nowego wzoru formularza sprawozdania właściwego dla warunków obliczeniowych roku 2019 (zawartego w nowym załączniku nr 3 do zmienianego wskazanego wyżej rozporządzenia). Elektroniczny wzór (udostępniany w minionych latach w formacie arkusza kalkulacyjnego) nie jest jeszcze dostępny (16.12.2019);

Zastosowano dodatkowe rozwiązania programowe znacząco zwiększające szybkość dokonywania analizy;

Uwzględniono kilka szczegółowych poprawek natury edycyjnej zgodnie ze spostrzeżeniami i propozycjami niektórych użytkowników.

(b) Nowa wersja pliku sprawozdania – [sprawozdanie-art30a_2019.xlsx] (adres dostępowy: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/sprawozdanie-art30a_2019.xlsx)

To nie jest „arkusz MENowski”! Arkusz sprawozdania został dostosowany do nowego wzoru formularza sprawozdania właściwego dla warunków obliczeniowych roku 2019 (zawartego w nowym załączniku nr 3 do zmienianego wskazanego wyżej rozporządzenia). Elektroniczny wzór (udostępniany przez MEN w minionych latach w formacie arkusza kalkulacyjnego) nie jest jeszcze dostępny (16.12.2019). Po opublikowaniu przez MEN właściwego arkusza sprawozdania trzeba będzie go pobrać i zapisać w folderze Aplikacji.

(c) Nowa wersja pliku kontroli poprawności gromadzonych danych w plikach [awn*.xlsx] – [sprAWN.xlsx] (adres dostępowy: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/sprAWN.xlsx)

Wyeliminowano problem uniemożliwiający kontrolę poprawności w przypadku zmiany nazwy pliku gromadzenia danych.

(d) Dostępny jest dodatkowy plik kontroli poprawności danych [sprAWNX.xlsm] – zawiera łatwiejszą obsługę kontrolowanych plików (adres dostępowy: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/sprAWNX.xlsm).

(e) Uaktualniono treść zawartą w pliku [Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt] (adres dostępowy: https://egocki.pl/art30a/UmLic2019/Info_SkrotInstruksjiObslugi.txt).

 

(2) Planowane szkolenia (luty 2020): Art. 30a & RODO

Temat szkolenia: Przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności przetwarzania dotyczącej przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Sługocki

Motto: To, co się czyni w związku z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, musi być zgodne z RODO!

Więcej informacji o szkoleniu: http://art30a.ucoz.pl/index/art_30a_rodo/0-22 oraz https://sites.google.com/egocki.pl/art30androdo

Bezpośredni adres formularza umożliwiającego dokonanie zgłoszenia na szkolenie: https://forms.gle/JqTK2ka9dfw1j6nc9

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaangażowanych w realizację obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela oraz dla wszystkich zainteresowanych realizacją właściwych postępowań na rzecz wykazywania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (w rozumieniu przykładowej prezentacji realizacji wszystkich wymogów względem danej tu czynności przetwarzania wynikającej z realizacji obowiązków właściwych dla art. 30a).

Więcej informacji o szkoleniu na stronie dedykowanej temu szkoleniu: https://sites.google.com/egocki.pl/art30androdo

Ceny i warunki udziału w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego - zalecany tu do wykorzystania formularz elektroniczny jest dostępny pod adresem https://forms.gle/JqTK2ka9dfw1j6nc9

 • Cena szkolenia (za osobę): 440,00 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia na cztery i mniej dni przed terminem szkolenia: 470,00 zł).

 • w przypadku 2 osób z jednego podmiotu (ten sam NIP): 390,00 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia na cztery i mniej dni przed terminem szkolenia: 440,00 zł);

 • w przypadku 3 osób z jednego podmiotu: 330,00 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia do czterech dni przed terminem szkolenia: 390,00 zł);

 • w przypadku więcej niż 3 osób z jednego podmiotu: (cena ustalana w indywidualnym kontakcie - k.slugocki@egocki.pl);

 • w przypadku przybycia na szkolenie bez wcześniejszego zgłoszenia: 490,00 zł (płatność gotówką);

 • w przypadku organizowania szkolenia wewnętrznego: ceny negocjowane odrębnie względem każdego szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść w terminie do 14 dni po szkoleniu na konto firmy eGocki.pl Krzysztof Sługocki w banku: ING O./Wałbrzych nr 12 1050 1908 1000 0097 2126 7764; faktura zostanie wydana w dniu szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: skrypty szkoleniowe w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej (opracowania, przykłady dokumentacji, ankiety, instrukcje,...), narzędzia (aplikacje, programy, arkusze, formularze), dostęp do dedykowanego zasobu internetowego, posiłek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwe konsultacje po szkoleniu.

Szczegóły szkolenia (dotyczące adresu miejsca szkolenia i godziny rozpoczęcia) zostaną opublikowane oraz wysłane/przekazane na kilkanaście/kilka dni przed dniem szkolenia (optymalny wybór miejsca szkolenia będzie zależny od liczby uczestników).

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Wymagane i pożądane treści oświadczeń (są elementami wysyłanego formularza zgłoszenia na szkolenie)

Więcej: https://sites.google.com/egocki.pl/art30androdo/ceny-i-warunki

Zaplanowane lokalizacje i terminy

Dokładne adresy miejsc planowanych kolejnych szkoleń zostaną wskazane najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem.

 • 04.02.2020 - Wrocław

 • 05.02.2020 - Poznań

 • 06.02.2020 - Zielona Góra

 • 07.02.2020 - Szczecin

 • 11.02.2020 - Katowice

 • 12.02.2020 - Kraków

 • 13.02.2020 - Kielce

 • 14.02.2020 - Lublin

 • 18.02.2020 - Bydgoszcz

 • 19.02.2020 - Gdańsk

 • 20.02.2020 - Olsztyn

 • 21.02.2020 - Białystok

 • 25.02.2020 - Łódź

 • 26.02.2020 - Radom

 • 27.02.2020 - Warszawa

Więcej: https://sites.google.com/egocki.pl/art30androdo/terminy-szkolenia

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Bezpośredni adres formularza umożliwiającego dokonanie zgłoszenia na szkolenie: https://forms.gle/JqTK2ka9dfw1j6nc9

Informacje o tematyce i zakresie szkolenia

Więcej: https://sites.google.com/egocki.pl/art30androdo/zakres-szkolenia

 

(3) Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach prawnych, organizacyjnych i obliczeniowych roku 2020

Obecny (16.12.2019) stan prawny (także w sferze projektowanych zmian oraz zapowiedzi zmian) oraz obserwowane działania (z pominięciem licznych działań o typowo politycznym znaczeniu) po każdej ze stron nie dają podstaw do twierdzenia, że w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela nastąpią jakieś daleko idące zmiany. Na podstawie obecnych przesłanek można przewidywać, że:

 • art. 30a pozostanie w obecnym kształcie;

 • zaistnieją prace nad znacznymi zmianami ustawy Karta Nauczyciela, których konsekwencje będą raczej dotyczyły najwcześniej roku 2021 – łącznie ze znacznymi modyfikacjami art. 30a lub jego uchylenia (zdecydowanie więcej o tym będzie wiadome między czerwcem a wrześniem 2020 roku);

 • przepisy wykonawcze do art. 30a będą ponownie zmieniane;

 • zaistniała już wystarczająco uświadomiona potrzeba uszczegółowienia przepisów wykonawczych w odniesieniu do niektórych aspektów obliczeniowych analizy (w szczególności dotyczących struktury zatrudnienia – bardzo wyraźnie zarysowuje się teza o liczeniu struktury zatrudnienia w odniesieniu do dni roboczych);

 • zaistniała już wystarczająco uświadomiona potrzeba zmiany i uszczegółowienia definicji wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (rozważa się w szczególności nawet skrajną zmianę prowadząca do przeprowadzania analizy wynagrodzeń nauczycieli a nie wydatków poniesionych na te wynagrodzenia);

 • Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy adekwatna do bieżących i dających się przewidzieć warunków obliczeniowych roku 2020 będzie udostępniania od końca lutego;

 • z perspektywy bardzo licznych jednostek samorządu terytorialnego zaistnieje potrzeba dokonywania ciągłej analizy (na przykład raz na miesiąc);

 • możliwe, że zostaną podjęte znaczące prace w obrębie funkcjonalności SIO (można przewidywać, że sygnały dotyczące tego rodzaju prac będą „zwiastować” dalsze trwanie (może przez lata) art. 30a; brak informacji o tego rodzaju pracach będzie „zwiastować” rychły „koniec” art. 30a;

 • szkolenia z zakresu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach obliczeniowych roku 2020 są planowane na październik; formularz umożliwiający dokonywanie zgłoszeń na szkolenia będzie dostępny od początku lutego (w pierwszym okresie dokonywania zgłoszeń będą mogły być proponowane atrakcyjnie niskie ceny).

 

(4) Zestawienie najczęściej czytanych w ostatnich miesiącach treści udostępnianych z serwisie http://art30a.ucoz.pl/ dotyczących różnorodnych aspektów konieczności realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela

Typ i wersja arkusza a działanie Aplikacji

Dostępność funkcjonalności Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do stosowanego oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny (w świetle aktualnych możliwości i polityki rozwojowej Aplikacji).

Korzystanie z Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wymaga czynności zgromadzenia danych w plikach gromadzenia danych (pliki [awn*.xlsx]) oraz czynności dokonania analizy zgromadzonych danych (plik analizatora [Analizator2019_w*.xlsm]) w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Gromadzenie danych w plikach...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184

Obliczenia struktury zatrudnienia

Spotykam się z zarzutami, że niektóre kwestie zostawiam „tylko dla siebie”, najczęściej chodzi tu o liczenie „struktury zatrudnienia”. Owszem, niektóre informacje (raczej o bardzo szczegółowym charakterze) zostawiam „tylko dla siebie”, ale w znaczeniu twierdzenia jak świat starego: „nihil ne in totum quidem diem certi est…”. Dotykają mnie także inne zarzuty. No, nie ma tu we mnie entuzjazmu – raczej doświadczam przygnębienia, kiedy od czasu do czasu zajmuję się tematyką art. 30a (chyba zawsze przychodzi ten czas, kiedy czegoś ma się dość). I pewnie stąd sięgam czasami do ironii, a jak nie wystarcza – to i do sarkazmu, ale granicy, od której zaczyna się szyderstwo – nie przekraczam...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-10-04-196

Konkretnie o okresie strajku? – To jest zależne od konkretnych okoliczności!

Strajk nauczycieli z perspektywy analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli ma dwa istotne aspekty: „wynagrodzenie za czas strajku” oraz „sposób ujęcia okresu strajku w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a”. Pierwszy z tych problemów mieści się w wymowie, znaczeniach i emocjonalnych akcentach tytułów najznaczniejszych publikacji dotyczących tego zagadnienia (zestawienie adresów dostępowych do tych publikacji zawarto tu poniżej) – „najznaczniejszych” nie znaczy „najwartościowszych” (są też oczywiście wśród nich bardzo wartościowe treści – zdaniem autora), lecz mających największy wpływ na realne czynności jakie już zaszły i jakie jeszcze zajdą (w kontekście analizy i jej kontroli). Drugi problem...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/konkretnie_o_okresie_strajku_to_jest_zalezne_od_konkretnych_okolicznosci/2019-10-13-200

Otrzymuję coraz więcej pytań bardzo szczegółowych

Dużo pytań. Bywało tak zwykle w ostatnich latach raczej w okresie grudzień/styczeń. Dlaczego już teraz jest tych pytań tak wiele? Czego to jest zapowiedź? Nie wiem. Wiem jednak, że już za chwilę moje moce oraz chęci odpowiadania na zadawane mi pytania zostaną wyczerpane – potrzebuję czasu także na inne liczne zobowiązania. Wybrałem tu ważne trzy pytania (mocno charakterystyczne dla większości pytań jakie otrzymuję) zadane jednocześnie przez jedną osobę. Pytania są bardzo konkretne i bardzo wartościowe dla pojmowania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli. Udzielanie odpowiedzi na liczne podobne pytania ma bardzo podobny przebieg, argumentację, bardzo podobne przywołania przepisów prawa i bardzo podobne wątpliwości...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/otrzymuje_coraz_wiecej_pytan_bardzo_szczegolowych/2019-10-26-203

„Program źle liczy”

Otrzymałem po raz kolejny wiadomość z tekstem: „[…] kontrolujący stwierdził, że program liczy źle […]”. Szczerze pisząc, to nie za bardzo daję wiarę temu, że „Kontrolujący” mógł to stwierdzić – raczej zauważam (z bardzo drobnymi wyjątkami) od kilku lat po stronie uprawnionych do kontrolowania postawy zgoła odmienne.

Przypadek tym razem opisywany był podobno następujący: osiem wartości policzonych struktur zatrudnienia za osiem kolejnych miesięcy wynosiła odpowiednio 0,47; 1,00; 0,65; 1,00; 0,88; 0,93; 0,99; 1,00. „Program” (czyli zalecana tu Aplikacja na poziomie obliczeń realizowanych w pliku analizatora oraz na...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/program_zle_liczy/2019-10-30-204

Czy „1000,00 zł na start” jest wydatkiem poniesionym na wynagrodzenia?

Zostałem ostatnio troszkę „zasypany” pytaniami. Po raz pierwszy liczba pytań „technicznych” dotyczących funkcjonowania Aplikacji jest mniejsza od liczby pytań dotyczących natury prawnej i organizacyjnej analizy. Na podstawie zadawanych mi pytań przypuszczam, że przyszły rok zapowiada się jako rok wyjątkowo dynamiczny dla znaczenia słów „analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli”. Najwięcej pytań obecnie dotyczy tego, które „złotówki” należy uznawać za „wydatki poniesione na wynagrodzenia”, a które za takie uznawać nie należy? W tym tygodniu najwięcej pytań dotyczyło „1000,00 zł na start”...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/czy_1000_00_zl_na_start_jest_wydatkiem_poniesionym_na_wynagrodzenia/2019-11-28-205

Trudne odpowiedzi na trudne pytania

Czy przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, uwzględnia się odprawy pośmiertne?

Po pierwsze

Analogiczne pytania można formułować w odniesieniu do całego (?) katalogu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w rozumieniu klasyfikacji paragrafów wydatków i środków (paragraf 302 – paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń; kopia treści tego paragrafu zawarta jest poniżej w załączniku do tego artykułu)...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/trudne_odpowiedzi_na_trudne_pytania/2019-11-28-206

Nowa definicja wydatków poniesionych na wynagrodzenia?

To już kolejny raz dotykają mnie „ciekawe doświadczenia”. Po raz kolejny tracę pewność co do postawy „uświadamiać, czy nie uświadamiać?”, albo inaczej wykazywać się umiejętnością „odważnego opowiedzenia o niuansach i szczegółach, czy też lepiej niektóre kwestie zmilczeć?” Chodzi tym razem o „definicję” wydatków poniesionych na wynagrodzenia.

Obecnie w rozporządzeniu w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli […] w części oznaczonej nazwą „Objaśnienia” stanowi się (w tej najistotniejszej dla analizy części tej „definicji”) , że:...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/nowa_definicja_wydatkow_poniesionych_na_wynagrodzenia/2019-12-06-209

Nowy wzór formularza sprawozdania

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z […]: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2387/1. Jednym z najistotniejszych elementów tego rozporządzenia jest nowy wzór formularza sprawozdania właściwy dla warunków obliczeniowych roku 2019 (nowy załącznik nr 3 do rozporządzenia). Elektroniczny wzór (udostępniany w minionych latach w formacie arkusza kalkulacyjnego) nie jest jeszcze dostępny – należy oczekiwać, że będzie dostępny lada dzień. Dzień lub dwa...

Czytaj więcej » http://art30a.ucoz.pl/news/nowy_wzor_formularza_sprawozdania/2019-12-13-210

 

(5) Lista aktualnych wersji dostępnych plików tworzących całość Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli

Aktualny plik kontroli Licencji jest dostępny tylko w ramach realizacji zamówienia Aplikacji.

Wiele przydatnych informacji z zakresu analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest udostępnianych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/

Dodatkowo mogą być przydatne...:

Udostępniana jest wersja edytowalna skryptu szkoleniowego https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.docx oraz wersja w formacie PDF https://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2019_9_min.pdf.

Udostępniam także do Państwa dowolnej (w rozumieniu wskazań zawartych poniżej) dyspozycji:

W przygotowaniu skryptu oparto się o opracowania własne oraz wykorzystano i dostosowano treści dostępne na stronach internetowych wybranych ministerstw, systemu ISAP Kancelarii Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/, http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Rządowego Centrum Legislacji (https://rcl.gov.pl/) . Udostępnione na stronach udostępnianych tu opracowań teksty aktów prawnych nie są źródłami prawa. Jedynym takim źródłem są publikowane na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Teksty aktów prawnych zawarte w skrypcie proszę traktować jedynie jako pomoc dydaktyczną i materiał szkoleniowy, informacyjny i pomocniczy wykorzystywany w szczególności w czasie szkolenia.

Opracowania własne zawarte w skrypcie i innych udostępnianych publikacjach (treści i opracowania inne niż teksty aktów prawnych) są udostępniane zgodnie z deklaracją autora co do zgodności z typem licencjonowania: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ i mogą być rozpowszechniane i użytkowane w zgodności z postanowieniami tego typu licencjonowaniem.

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/https://www.facebook.com/art30ahttps://sites.google.com/view/art30a2019szkolenie, https://sites.google.com/egocki.pl/art30androdo.

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2019 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9.


Krzysztof Sługocki, 16.12.2019

Wyświetleń: 586 | Dodał: art30a | Tagi: art. 30a, Krzysztof Sługocki, analiza wydatków | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Grudzień 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz