Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 21:57
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2018 » Listopad » 28 » Bez „czternastki”
03:28
Bez „czternastki”

„Nie należy niczego czynić bez rozumnej racji.” (Lucjusz Anneusz Seneka)

A może by tak najpierw podwyżka a potem likwidacja art. 30a - no będzie wtedy ów istotnie zbędny. Dedykuję takie hasło Nauczycielom, Samorządowcom, Związkowcom, Rodzicom i Pani Minister też - wskazana w haśle kolejność dowiedzie czystości intencji i słuszności komentowanych niżej tez...

Aby zrozumieć najnowsze doniesienia dotyczące znaczenia słów „bez czternastki” potrzebna jest lektura historii „likwidacji” art. 30a. Na końcu tego tekstu przywołałem adekwatne publikacje dotyczące tej historii. W adresach przywołań zawarte są daty publikacji – została tu zachowana chronologia historii „likwidacji” art. 30a. Ta historia będzie już się kończyć (2021?)…

…a tymczasem - znowu oklepany mem, tym razem z 26 listopada tego roku: „[…] czternastka dla nauczycieli ma być zlikwidowana […]” – donosi serwis samorzad.pap.pl (http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187732/Bez-czternastki--DGP-MEN-chce-zlikwidowac-jednorazowy-dodatek-uzupelniajacy#form) na podstawie doniesienia z „Dziennik Gazeta Prawna” (https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/584215,nauczyciel-roku-staron-szkola-nauczyciel-praca-pieniadze-edukacja.html), w związku z założeniami do projektu, do którego „dotarł DGP” – projektu, który podobno na początku stycznia trafi do konsultacji międzyresortowych, projektu „który zmienia zasady podziału subwencji oświatowej, a także reformuje system wynagradzania nauczycieli”. A – ciekawość jakim to asumptem – „zabiegały o to m.in. samorządy, ale także oświatowa Solidarność”.

samorzad.pap.pl : „Co roku samorządy na samą tylko czternastą pensję dla gorzej zarabiających nauczycieli wydają ćwierć miliarda złotych. Według gazety w styczniu powinien trafić do konsultacji projekt, zakładający likwidację mechanizmu naliczania średniej płacy pedagogom z samorządowych szkół i przedszkoli. […] odejście od systemu określania wynagrodzenia średniego to tylko fragment planowanej rewolucji w finansowaniu edukacji. Najważniejsza nowość to coroczne automatyczne podwyżki dla nauczycieli. Warunek? Przeciętna pensja w skali kraju musi rosnąć. Anna Zalewska, szefowa MEN, chce uzależnienia od jej wysokości kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej.”.

…taaa – rewolucja wydaje się być permanentna…

edukacja.dziennik.pl: „MEN […] Przy okazji chce […] zmienić zasady wynagradzania nauczycieli. Zamierza odejść od obowiązku zapewnienia średnich płac, w tym czternastki, na rzecz włączenia części dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Resort chce też skorzystać z forsowanego przez oświatową Solidarność rozwiązania, dotyczącego automatycznych podwyżek. Kwota bazowa określana dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej miałaby być uzależniona od wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.”.

…to tak jakoś jedynie „przy okazji” czegoś…

edukacja.dziennik.pl: „MEN chce dać samorządom czas na przygotowanie się do nowych zasad i zakłada, że nowe rozwiązania powinny zacząć obowiązywać od stycznia 2021 r.”.

…o! - od 2021 – ale co?…

„Czternastka”?...

W tematyce, którą pojmuję, deprecjacja kontekstu faktycznego i prawnego, deprecjacja nauczycieli, deprecjacja tych, którzy muszą wykonywać obowiązki wynikające z art. 30a KN, a nawet deprecjacja inteligencji – ocierają się już od pewnego czasu o pewną trudną do nazwania w języku dopuszczalnym dla ludzi dobrze ułożonych – skrajność. A to zwalnia mnie w szczególności choćby z chęci ufania temu, że w zakresach, które pojmuję słabo, będę czytał w serwisach wyżej wskazanych oceny obiektywne i profesjonalne. Równanie do wartości serwisów „plotkarskich” jest wartościowe, ale jedynie dla tych, dla których wartościową jest „plotka”. A dodatkowo niżej wyłuskam – będzie to także znacząco dotyczyło MEN, jak samej Pani Minister.

…i te komentarze – w większości w swej istocie słuszne, ale czym się stają rzeczy cenne i zacne wmieszane w „błoto” – czynią owo „błotem” cenniejszym i zacniejszym niż było przed wmieszaniem?

Na przykład pewien Przewodniczący pewnej zacnej organizacji (co za jeden – to ujawni jeden z przywołanych niżej linków) rzekł onegdaj (a ten głos się jawić zaczyna obecnie jako standard we wszelkich odmianach): „Ten artykuł (art. 30a KN) bezwzględnie trzeba wyrzucić.” – „wyrzucić”? – panu Przewodniczącemu owej zacnej organizacji nie wypada zwyczajnie używać tego rodzaju sformułowań w debacie publicznej. „Bezwzględnie” – to znaczy niby jak? – Bez względu na cokolwiek; z pominięciem wyroków TK; bez względu na istotę konieczności wpisanej w art. 30a?

Dla mnie to już od dawna jest męczącym tłumaczenie, że w najdalej idącym streszczeniu (co może być niestety – takie rzeczy streszczanie – źródłem pewnych błędów pojmowania): zasada wynikającą z art. 30a jest konsekwencją archaicznych konstrukcji prawnych wpisanych w pseudomonolit Karty Nauczyciela i „wyrzucić” ów można tylko wraz z „wyrzuceniem” Karty Nauczyciela. Każdy (i Każda), kto wmawia (głównie Samorządowcom i Nauczycielom) możliwe „uchylenie”, „usunięcie” lub to „wyrzucenie” tegoż art. 30a – delikatnie pisząc – czegoś tu nie pojmuje lub - …mniej delikatnie – jeśli pojmuje, to „bezwzględnie trzeba wyrzucić” takiego osobnika z miejsca, z którego wygłasza takie teksty, bo zwyczajnie szkodzi (no, może wystarczy owego nie dopuszczać do głosu). A nazywanie konsekwencji art. 30a „czternastkami” nie jest wyrazem komunikatywności i prostoty osądu, lecz tegoż osądu jest wyrazem prostactwa i nieudolności, a może to tylko zwykła wredota i złośliwość lub złe intencje – no w najlepszym razie może tylko brak właśnie pojmowania rzeczy, względem której ma się odwagę głos zabierać? No cóż, mawia klasyk: „taki mamy klimat”.

„Dodatki wyrównawcze”? – tak mawia Pani Minister. Już dawno w środowisku, które ja reprezentuję dowiedziono w sposób konieczny i wystarczający, że jeżeli ktoś (niechby i nawet minister) jednorazowe dodatki uzupełniające nazywa „dodatkami wyrównawczymi” to przestaje być partnerem w dyskusji o art. 30a i wymaga wyedukowania w tym zakresie…

„Nauczyciele nie wiedzą, za co dostają pieniądze” - …a to już zwykłe i nikczemne deprecjonowanie tej grupy zawodowej, choć zależy w jakim jest użyte kontekście…

W tekście przywołanym w jednym ze wskazanych niżej linków można znaleźć „ciekawe” cytaty:
Pani minister: „[…] Nauczyciel ma gwarancję w postaci art. 30a, który mówi, że poza pensją zasadniczą trzeba mu zapewnić średnią płacę. Jeśli samorząd tego nie zrobi, ma obowiązek wypłacenia nauczycielowi jednorazowego świadczenia w postaci czternastki. […]”.
Pani minister: „[…] Średnia wynika ze statystyk. I wszyscy muszą ją zapewnić. Nauczyciele się denerwują, jak mówię, że dyplomowany zarabia średnio 5,4 tys. zł, ale do tego wlicza się tzw. trzynastkę, tzw. czternastkę, czyli dodatek uzupełniający, dodatek za pracę w trudnych warunkach, dodatek motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy. To wszystko wpływa na wysokość wynagrodzenia średniego. […]”.
Pani minister: „[…] Czternastkę, czyli jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, próbowałam dwukrotnie zreformować, ale związki się temu sprzeciwiły. […]”.

Teraz będzie trzecia próba reformowania? „Do trzech razy sztuka” – mawiają zaklinacze losu…

MEN zapowiadał już wielokrotnie, że tematyka jednorazowego dodatku uzupełniającego powróci podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty lub że jest przedmiotem prac tego gremium – efekty tych prac nigdy nie były powszechnie udostępnione (dlaczego?). Idea dla każdej ze stron konfliktu wokół art. 30a jest mniej więc taka: „zmniejszmy kłopotliwość i trudność stosowania złożonych, wielostopniowych regulacji zasad wynagradzania nauczycieli poprzez zlikwidowanie kłopotliwego i trudnego art. 30a, który jest produktem złożonych, wielostopniowych regulacji zasad wynagradzania nauczycieli, to wtedy zmniejszy się kłopotliwość i trudność stosowania złożonych, wielostopniowych regulacji zasad wynagradzania nauczycieli”. To była i pozostaje złożona i kłopotliwa zapowiedź komplikowania tego, co już i tak jest wystarczająco skomplikowane.

Fakt wycofywania się Pani Minister Edukacji Narodowej z likwidacji art. 30a był prostym następstwem blankietowości i nieprzyzwoitości działań już na trwałe wpisanych w nowe „dobre zasady” tworzenia nowego prawa oświatowego (ciekawość jak będzie teraz, zaraz, za jakiś czas,…). Jak dotąd – było tak:

 • w projektach prezentowanych dotąd przepisów nie istniała kwestia uchylenia art. 30a i 30b KN;
 • pojawienie się w projekcie ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” art. 4 pkt 8) i pkt 7) oraz art. 236 (dotyczących uchylenia i konsekwencji w odniesieniu do roku 2016 uchylenia art. 30a i 30b KN) było pozbawione nawet cienia uzasadnienia w ówczesnym z 28 października dokumencie „Uzasadnienie projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”;
 • żaden z podmiotów biorących udział w etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów nie miał okazji wcześniejszego zaznajomienia się i dokonania oceny względem projektowanego uchylenia analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli;
 • propozycja uchylenia art. 30a KN uderza bezpośrednio w płace nauczycieli;
 •  projektowanych dotąd zmianach brak było propozycji alternatywnej do art. 30a w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy KN (w zakresie osiągania przez nauczycieli średniego wynagrodzenia) – zmiany w zakresie ustalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli, polegające na corocznym wydawaniu tych regulaminów (czyli powrót do stanu sprzed ustanowienia zasady weryfikacji art. 30a) – nie stanowią takiej alternatywy;
 • w projektach dotychczasowych nie uwzględniono konsekwencji uchylenia art. 30a i 30b w odniesieniu do przepisów zawartych w innych ustawach, w których przywołuje się art. 30a i 30b (na przykład w ustawie o systemie informacji oświatowej);
 • w dokumencie „Ocena skutków regulacji (łącznie dla ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe)” całkowitym milczeniem pominięto „skutki” (dla jst bardzo pozytywne, dla nauczycieli bardzo negatywne) projektowanego ewentualnego uchylenia art. 30a ustawy KN;
 • projektowane uchylenie art. 30a staje w sprzeczności do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 roku (K 13/10) – choć wielu zadziwiająco tej sprzeczności nie dostrzega lub ową trywializuje;
 • art. 30a stał się „orężem” uprawiania polityki (oświatowej?) i to w tym szpetnym ujęciu – jest regularnie stosowany w czasie poprzedzającym inny ważny czas, gdzie w ramach poprzedzenia z jakiegoś powodu „ktoś” uznaje za „słuszne” jednych napuszczać na drugich.

Wskazany wyżej punkt dotyczący wyroku TK wydaje się być najważniejszy. Każda dyskusja dotycząca faktu istnienia i funkcjonowania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela powinna się zaczynać od przywołania uzasadnień faktycznych i prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 roku (K 13/10). Pomijanie wskazywanych uzasadnień staje się nie tylko dowodem nieprzyzwoitych intencji i blankietowego charakteru tworzonego prawa, ale wpisuje się także w pierwotne już dla procesu tworzenia prawa oświatowego partactwo i dyletanctwo. I to nie są wcale żadne „mocne słowa”. Mocnymi słowami jest to, co raczyła powiedzieć a propos Pani Minister, że „…przyszła samorefleksja i ze zwykłej uczciwości…”.

Po ponownym przestudiowaniu całości problematyki (patrz: przywołane niżej treści) wniosek jest taki: art. 30a pozostaje i ulegnie w najbliższym czasie wiadomej już od 2013 roku komplikacji mieszczącej się w znaczeniu zwrotu „bez czternastki” – ponieważ:

 • MEN swym (dotąd niechlujnym) zabiegiem likwidacyjnym i kolejnymi zapowiedziami tego zabiegu udowadnia brak stanu pojmowania istoty istnienia instytucji analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i jednorazowego dodatku uzupełniającego;
 • JST (tu np. ich reprezentacja jako ZPP, ale także np. niektóre związki zawodowe) wikłają się w działania MEN, przez co stają się sprzymierzeńcami pokrętnej polityki obecnego władztwa MEN i w konsekwencji przyszłymi tejże polityki zakładnikami;
 • najbardziej zainteresowani – Nauczyciele – nie są problemem zainteresowani (i to nie dlatego, że „nie są”, lecz świadomie doprowadzono do stanu po ich stronie braku świadomości istnienia Problemu), ale jednocześnie dają się odnotować pierwsze zmiany takiego stanu rzeczy;
 • związki zawodowe – czy to są związki zawodowe? – tej perspektywy chyba nie pojmuję…
 • w opinii podmiotów uprawnionych do kontrolowania: art. 30a jako zasada weryfikacyjna dla złożonych, wielostopniowych regulacji zasad wynagradzania nauczycieli – sprawdza się, zobowiązani ją opanowali – „to po co to zmieniać” (w znaczeniu zapewne komplikować całość regulacji w szczególności poprzez usunięcie zasady weryfikacyjnej);
 • art. 30a jest argumentem w grze politycznej;
 • w „nowym prawie oświatowym” pojawiają się znacznie bardziej „ciekawsze i zajmujące” problemy.

Na zakończenie wypada mi tylko jeszcze raz zacytować Senekę: „Jeżeli twe czyny są szlachetne, niech wiedzą o nich wszyscy; jeżeli podłe, to cóż z tego, że nikt o nich nie wie, skoro wiesz ty sam? Żal mi cię, jeśli lekceważysz takiego świadka!”

Lektura tekstów przywołanych niżej wymaga czasu i w paru miejscach nie wyda się oczekiwanie łatwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że czytanie tego wszystkiego mało kogo zainteresuje (po co komu to czytać i wiedzieć?) i dlatego MEN uczyni, co uczynić zamierza. Po co o tym wszystkim piszę? – Kiedy już się przekroczy (niepostrzeżenie) pewną granicę pojmowania i w konsekwencji zaangażowania, to działa pewna siła, której ni jak wytłumaczyć się nie da komukolwiek, kto do owej granicy jeszcze nie dotarł – i już! Ja uważam, że "likwidacji" wymaga Karta Nauczyciela, która na przykład mnie wyklucza z chęci uprawiania tego zawodu (a obok paru innych, mam także uprawnienia pedagogiczne - a jako wykluczony, to chyba miałem), ale gdybym nauczycielem się stał, to i tak bym się znalazł w gronie wykluczonych inaczej, bo oto jakiś "pajac" będzie twierdził, że otrzymuję "czternastkę" i z powodu tylko takiego twierdzenia "wszyscy" (nawet "moja" pani minister) chcą mnie jej pozbawić, a jak już mnie jej pozbawią to dadzą mi z tego, czego mnie pozbawili - dadzą mi "podwyżkę".

A może by tak najpierw podwyżka a potem likwidacja art. 30a - no będzie wtedy ów istotnie zbędny. Dedykuję takie hasło Nauczycielom, Samorządowcom, Związkowcom, Rodzicom i Pan Minister też - wskazana w haśle kolejność dowiedzie czystości intencji i słuszności wygłaszanych tez - ależ ja jestem naiwny...

W adresach przywołań zawarte są daty publikacji – została tu zachowana chronologia historii „likwidacji” art. 30a. Ta historia będzie już się kończyć (2021?):
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_po_podsumowaniu_w_toruniu_ogolnopolskich_debat_o_edukacji/2016-06-27-51
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_pozostanie/2016-09-05-53
http://art30a.ucoz.pl/news/uchyla_sie_art_30a_w_nowym_projekcie_zmian_prawa_oswiatowego/2016-10-29-57
http://art30a.ucoz.pl/news/a_jednak_men_majstruje_przy_art_30a_projekt_art_236_na_rok_2016/2016-10-31-58
http://art30a.ucoz.pl/news/bogdan_stepien_zalewska_chce_dobic_targu_z_samorzadami_kosztem_nauczycieli/2016-11-22-59
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_pozostaje/2016-12-09-61
http://art30a.ucoz.pl/news/zwiazek_powiatow_polskich_skrytykowal_decyzje_men/2017-01-02-64
http://art30a.ucoz.pl/news/stan_biezacy_projektowany_i_tajemnicze_zamiary/2017-03-09-84
http://art30a.ucoz.pl/news/nowy_etap_majstrowania_przez_men_przy_art_30a/2017-03-13-85
http://art30a.ucoz.pl/news/fakty_doniesienia_manipulacje_eufemizmy/2017-03-23-86
http://art30a.ucoz.pl/news/powracajace_pytanie_co_dalej_z_art_30a/2017-04-28-88
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_az_do_roku_2020/2017-07-28-90
http://art30a.ucoz.pl/news/odpowiadam_na_wyrazana_watpliwosc_mozliwie_najbardziej_jednoznacznie/2017-09-06-98
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_trzeba_bezwzglednie_wyrzucic/2017-10-19-104
http://art30a.ucoz.pl/news/zmiany_wykonawcze_na_tle_ostatnich_stwierdzen_pani_minister_dotyczacych_art_30a/2018-09-04-122
http://art30a.ucoz.pl/news/men_zmiany_rozporzadzenie_sprawozdanie_aplikacja_licencja_szkolenia_niepokoj/2018-10-18-129
http://art30a.ucoz.pl/news/och_jest_juz_projekt_zmiany_rozporzadzenia/2018-10-18-130
http://art30a.ucoz.pl/news/komentarz_do_projektu_rozporzadzenia/2018-10-18-131
http://art30a.ucoz.pl/news/uwaga_na_formularz_sprawozdania/2018-10-26-132
http://art30a.ucoz.pl/news/krajowa_rada_rio_poddaje_pod_rozwage/2018-10-29-133
http://art30a.ucoz.pl/news/chyba_jednak_o_pewnych_rzeczach_nalezy_pisac_wprost_i_dosadniej/2018-10-31-134
http://art30a.ucoz.pl/news/takie_rzeczy_w_rozporzadzeniu_nie_beda_poprawione/2018-11-07-136
http://art30a.ucoz.pl/news/tematyka_art_30a_tez_moze_byc_goraca/2018-11-09-138
http://art30a.ucoz.pl/news/opublikowano_nowe_stanowiska_do_projektu_rozporzadzenia/2018-11-17-139
http://art30a.ucoz.pl/news/men_odnosi_sie_do_uwag_krrio/2018-11-22-140


Krzysztof Sługocki, 28.11.2018

 

Usudy dobrého vojáka švejka za světové války - przeczytałem w oryginale i w postrzeganiu oraz opisywaniu pewnych sfer otaczającej rzeczywistości zostałem zepsuty na wskroś...

Wyświetleń: 665 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Listopad 2018  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz